tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

329. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. november 28.

TARTALOM

5585. kérdés Járuléktartozás öröklése
Van valamilyen teendője, illetve kötelezettsége egy váratlanul elhunyt egyéni vállalkozó két gyermekének abban az esetben, ha tudomásuk van arról, hogy édesapjuknak nagy összegű járuléktartozása volt, amelyet havi részletekben fizetett? Mi fog történni most ezzel a tartozással?
5586. kérdés Kisadózó egyéni vállalkozó
Valóban nem számlázhat fizetett ünnepnapot, nincs fizetett szabadsága, illetve betegség esetén nem jogosult betegszabadságra és táppénzre az a 66 éves nyugdíjas egyéni vállalkozó, aki szerződésben rögzített órabér ellenében napi 8 órában dolgozik, és közteherfizetési kötelezettségét a kisadózó vállalkozók tételes adójára vonatkozó szabályok alapján teljesíti?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5587. kérdés Létszám megállapítása rehabilitációs hozzájárulás számítása során
Figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során a létszám megállapításánál a cég által tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókat, akik számára a Szak-tv.-ben előírt kötelező minimumdíjazást fizeti a foglalkoztató? A kölcsönbe adó vagy a kölcsönbe vevő számolja be a létszámba a kölcsönzött munkaerőt a rehabilitációs hozzájárulás számítása során?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5588. kérdés Helytelenül adott munkabérelőleg
Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállaló által felvett 950 000 forint munkabérelőlegre kötött megállapodásról - amely szerint a dolgozó 12 hónap alatt fogja visszafizetni a felvett összeget - később derült ki, hogy az összeget és az időtartamot is helytelenül tartalmazza, és nem felel meg a törvényeknek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5589. kérdés Munkaruha megbízási jogviszonyban
Kaphat munkaruha-költségtérítést egy megbízási jogviszonyban dolgozó foglalkoztatott?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5590. kérdés Pedagógusok részmunkaidős foglalkoztatása
Részmunkaidős munkaidőnek minősül annak a pedagógusnak a heti 16,5 órás foglalkoztatása, akinek heti 2,3 óra szakszervezeti munkaidő-kedvezmény is jár? A pedagógusok nevelés-oktatással lekötött átlagos munkaideje 22-26 óra. Mennyi az a minimális munkaidő, amely után még a teljes munkaidős foglalkoztatás jár?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5591. kérdés Pótszabadság nagyszülő halála miatt
Jogosult pótszabadságra a munkavállaló a nagyszülője halála miatt?
5592. kérdés Többes jogviszony megszűnése
Jogutódlásként kell kezelni az OEP-ellátások szempontjából azt az esetet, ha egy munkavállaló egy cégcsoport két tagjánál is foglalkoztatásban áll, de az egyiknél megszűnik a jogviszonya?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5593. kérdés Rokkantsági ellátás GYED alatt
Igényelheti ismét a rokkantsági ellátását a GYED folyósítása alatt az a dolgozó, aki már részesült az ellátásban, de 2017. július 10-én szült, CSED-ben részesül 2017. december 24-ig, ezért az ellátás megszüntetésre került, de 2017. december 25-től GYED-et igényel? Amennyiben nem, akkor hogyan kell értelmezni pontosan a 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5594. kérdés CSED összegének módosítása utólag kifizetett jövedelem esetén
Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor nem módosította a dolgozó 2016. június 28-tól megállapított csecsemőgondozási díjának napi összegét annak ellenére, hogy a bíróság 933?453 forint összegű elmaradt jövedelmet ítélt meg számára a 2014. március 2-től 2016. december 12-ig terjedő időszakra, és a dolgozó kérte az ellátás összegének javítását? A bíróság ítélete alapján az elmaradt jövedelmet, illetve annak késedelmi kamatát a munkáltató 2017. szeptember 15-én egy összegben számfejtette és utalta a dolgozó részére.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5595. kérdés GYÁP-jogosultság
Folyósítható gyermekápolási táppénz a dolgozó részére az alábbi esetben? A dolgozó 1990-től áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában, és három kiskorú gyermeket nevel. A?harmadik gyermekkel GYES-ben részesült 2017. május 29-ig, majd a GYES lejártát követően GYET-et igényelt, amelyet folyósítanak is a részére. A?dolgozó 2017. augusztus 1-jétől napi 5 órás munkaidőben ismét dolgozik, és 2017. augusztus 17-től szeptember 6-ig a 2014. május 29-én született gyermeke betegségére tekintettel GYÁP-ot igényelt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5596. kérdés Jogosultság fogyatékossági támogatásra
Jogosult fogyatékossági támogatásra egy 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő személy?
5597. kérdés Meghatalmazás adóhatósági eljárások során
Valóban szükség van tanúkra a meghatalmazás hitelesítése érdekében abban az esetben, ha egy könyvelőirodát üzemeltető kft. ügyvezetője adó- és járulékellenőrzés során egy másik kft.-t képvisel? Az eljáró adóhatóság visszautasította a megbízó és a megbízott által is cégszerűen aláírt meghatalmazást a tanúk hiánya miatt, amit végül annak ellenére pótoltak, hogy véleményük szerint két jogi személy által kiállított meghatalmazás esetén nincs szükség tanúkra. Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5598. kérdés GYES figyelembevétele szolgálati időként
Érdemes fellebbezni abban az esetben, ha a nyugdíj számításakor nem vették figyelembe az 1980. január 13-án született gyermek 3 éves koráig folyósított GYES-t, annak ellenére, hogy az ellátás időszaka akkoriban munkaviszonynak számított?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5599. kérdés Korhatár előtti ellátásban részesülő személy bejelentés nélküli foglalkoztatása
Valóban megszüntetik az ellátását annak, aki korhatár előtti ellátásban részesül, és mellette dolgozik, de nincs bejelentve?
5600. kérdés Korkedvezmény
A nyugdíjintézet által megállapított korkedvezmény alapján 7 évvel korábban mehet nyugdíjba egy 1960-ban született férfi, aki 35 éve mozdonyvezetőként dolgozik? Milyen ellátásra lehet jogosult nyugdíjazásáig abban az esetben, ha egészségügyi problémái miatt megszüntetik a munkaviszonyát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5601. kérdés Közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagjának nyugdíjemelése
Jogosult lesz munkája alapján a 0,5 százalékos növelésre egy közérdekű nyugdíjas-szövetkezet tagja?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére