Átlagos statisztikai létszám

Kérdés: Az átlagos statisztikai létszám számítása során figyelembe kell venni a kft. azon tulajdonos tagjait, akik személyesen közreműködnek ugyan, de tagi jövedelemben nem részesülnek? Van e tekintetben különbség a minimumjárulék-fizetésre kötelezett vagy nem kötelezett tag között?
Részlet a válaszából: […] ...átlagos statisztikai létszám meghatározásakor a KSH munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz készült útmutatójából kell kiindulni [3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény].Az útmutató 1.1.4. pontja értelmében a társas vállalkozás, szövetkezet tulajdonos tagja abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell vennie a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából a létszám meghatározása során egy turizmussal, vendéglátással foglalkozó vállalkozásnak az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell alapul venni.Az említett Útmutató 1.1.10. pontja értelmében az Efo-tv. szerint "egyszerűsített módon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. korábbi előírásai a különböző határértékek számításánál eltérő létszámfogalmakat (átlagos statisztikai létszám, átlagos állományi létszám) használtak. Az egyértelmű jogértelmezés és alkalmazás érdekében vált indokolttá és szükségessé egységesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Létszám megállapítása rehabilitációs hozzájárulás számítása során

Kérdés: Figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során a létszám megállapításánál a cég által tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókat, akik számára a Szak-tv.-ben előírt kötelező minimumdíjazást fizeti a foglalkoztató? A kölcsönbe adó vagy a kölcsönbe vevő számolja be a létszámba a kölcsönzött munkaerőt a rehabilitációs hozzájárulás számítása során?
Részlet a válaszából: […] ...esetén főszabály szerint a kölcsönvevőnél kell a munkavállalókat a rehabilitációs hozzájárulás alapjául szolgáló statisztikai létszám számítása során figyelembe venni.Ugyanakkor a kölcsönbe adó nyilatkozhat úgy is (a kölcsönbe vevőnek), hogy a kölcsönbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók figyelembevétele az átlagos statisztikai állományi létszám meghatározásakor

Kérdés: Figyelembe kell venni a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulókat a rehabilitációs hozzájárulás alapjának meghatározása során az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor? A tanulók mind a tanulmányi időszak alatt, mind a nyári szünidőben végzett gyakorlat ideje alatt ösztöndíjat kapnak, amelynek összege nem éri el a minimálbért.
Részlet a válaszából: […] ...2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (4) bekezdése alapján a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Figyelembe kell-e vennie a foglalkoztatónak a közhasznú munkavégzés keretében munkát végző személyeket a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges foglalkoztatotti létszám számítása során?
Részlet a válaszából: […] ...az alábbiakban - apró változtatásokkal - teljes terjedelmében közlünk:Az Flt. 41/A. § (2) bekezdése szerint a munkavállalóilétszám megállapítása során - egyebek mellett - a közhasznú munkavégzés, aközcélú munkavégzés, valamint a közmunka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.