tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

281. Társadalombiztosítási Levelek / 2015. július 14.

TARTALOM

4771. kérdés Harmadik országbeli állampolgárok biztosítása
Valóban biztosítottá válik az a jemeni állampolgárságú munkavállaló, aki 2013. január 1-jétől dolgozik Magyarországon kiküldetés keretében, és eddig nem kellett bejelenteni a magyar társadalombiztosítás hatálya alá?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4772. kérdés Külföldről hazatérő személy taj-káryája
Mit kell tennie a taj-kártya érvényesítéséhez annak a magánszemélynek, aki két év külföldi munkavállalás után végleg hazatér? Amikor külföldre ment dolgozni, kitöltötte a társadalombiztosítási szerv által megküldött nyomtatványt, amely szerint külföldön fizeti meg a társadalombiztosítási járulékokat, de azóta semmilyen választ nem kapott, így nem tudja, hogy milyen teendői vannak.
4773. kérdés Bíróság által megítélt összegek
Milyen közteher-fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak a munkáltató által jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel a munkaügyi bíróság által megítélt elmaradt munkabér, felmentési bér és végkielégítés összege után? Mit kell levonni a munkavállalótól ebben az esetben? A munkavállaló az azonnali hatályú felmondást követően igénybe vette a nők 40 év jogosultságára tekintettel járó öregségi nyugdíjat, tehát az ítélet hozatalakor a munkavállaló már részesül ebben az ellátásban. Befolyásolja az ítélet a már megállapított nyugellátás összegét? Van valamilyen bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége a munkáltatónak a nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4774. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló jutalma
Milyen összegű jutalom adható egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló részére, hogy a kifizetett összeg ne veszélyeztesse a munkavállaló ellátását? A dolgozó havi bruttó munkabére 130 000 forint.
4775. kérdés Nyugdíjigényt benyújtott egyéni vállalkozó közterhei
Kiegészítő tevékenységet folytatóként vagy főállásúként kell megfizetnie a járulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki 2015. május 10-ével megigényelte a nyugdíjat a 40 éves jogosultsági idejére tekintettel, de az ellátásról szóló határozatot még nem kapta meg?
4776. kérdés Rokkantsági járadékban részesülő egyéni vállalkozó
Valóban csak a havi 6930 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell megfizetnie annak a rokkantsági járadékban részesülő egyéni vállalkozónak, aki július 5-én 62 és fél éves lesz, tehát betölti az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, de továbbra is a rokkantsági járadékot fogja kapni, mert annak az összege jóval kedvezőbb számára, mint a nyugdíj?
4777. kérdés Rehabilitációs járadékban részesülő ügyvezető
Valóban veszélyezteti a rehabilitációs járadékra való jogosultságot, ha egy kft. ügyvezetésre jogosult tagja ténylegesen is ellátja a cégvezetői teendőket? Amennyiben mégis ő lenne az ügyvezető, milyen jogviszonyban célszerű ezt végeznie?
4778. kérdés Személyesen közreműködő kft.-tag közterhei
Hogyan kell teljesítenie a közteher-fizetési kötelezettségét egy kft. személyesen közreműködő tagjának, aki főállású kisadózó vállalkozóként a magasabb összegű, havi 75 ezer forintos tételes adót fizeti, amely alapján a minimálbérnél magasabb összegű ellátási alapra jogosult?
4779. kérdés Szabadságmegváltás elszámolása
Hogyan kell elszámolni az arányosan járó és még ki nem vett szabadság összegét egy heti 40 órás munkaviszonyban álló, havidíjas munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor? Mi lesz a távolléti díj alapja és a havi osztószám ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4780. kérdés Számítási időszak jövedelme
Hogyan kell kiszámítani az ellátások megállapításához szükséges 180 napi kereset kezdő, illetve utolsó hónapjának a törthavi bérét? Hogyan kell arányosítani abban az esetben, ha a számítási időszak kezdő, illetve az utolsó hónapjában van kieső idő? A NAV-hoz bevallott jövedelmet a tárgyhavi naptári napok számával kell osztani, a tört­időszak naptári napjaival, vagy a törtidőszak naptári napja csökkentve a kieső idővel, esetleg a tárgyhavi naptári napok száma csökkentve a kieső idővel?
Például: egy 2007. december 19-től folyamatos biztosítási idővel rendelkező munkavállaló 2015. április 14-től táppénzt igényel, a 2015. évre járó betegszabadságát már kimerítette. Az irányadó időszak a 2014. január 1-jétől 2015. január 31-ig tartó időintervallum, a számítási időszak pedig 2014. június 19-től 2015. január 31-ig (227 naptári nap). A számítási időszakon belül összesen 47 nap kieső idő van, ebből 2014. június hóban 8 nap.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4781. kérdés GYÁP-jogosultság
Jogosult lesz mindkét munkahelyén GYÁP-ra az a munkavállaló, aki határozott időre szóló munkaszerződéssel, napi 8 órás munkaidőben dolgozott 2013. október 1-jétől 2015. március 31-ig, majd a határozott idő lejárta után két 4 órás munkaviszonyt létesített 2015. április 1-jétől, illetve 2015. május 4-től, és 2015. május 7-től gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4782. kérdés Ellátások második szülés esetén
Jogosult lesz a második gyermeke születését követően csecsemőgondozási és gyermekgondozási díjra az a munkavállaló, aki 2015. január 5-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén, előző munkaviszonya 2012. február 1-jétől 2013. szeptember 30-ig - a munkáltató megszűnéséig - állt fenn, első gyermeke 2013. április 18-án született, és második gyermeke várható születési ideje 2015. szeptember 14.? Az édesanya az első gyermek születését követően TGYÁS-t és GYED-et kapott, jelenleg pedig GYES-ben részesül, tehát a jelenlegi munkaviszonya az ellátás folyósítása alatt kezdődött.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4783. kérdés Nyugdíj összegének újraszámítása öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után
Újraszámítható a nyugellátás összege annak a személynek az esetében, akinek az előrehozott öregségi nyugdíját 2011-ben 8,4 százalékos csökkentéssel állapították meg, és 2016-ban betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4784. kérdés Rögzített nyugdíj
Kérheti a megállapított rögzített nyugdíj folyósítását az a személy, aki a rögzítés után nem szerzett 365 napi szolgálati időt, és előreláthatólag már nem is fog dolgozni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4785. kérdés Nők kedvezményes nyugdíja
Hogyan lehet az, hogy egy 1955. július 13-án született nőnek 41 év szolgálati ideje van, de a nyugdíj-biztosítási igazgatóság által visszaigazolt jogviszonya csak 35 év? Milyen jogszabály alapján nem vettek figyelembe 3 év munkanélküli-járadékon töltött, valamint 2 év ledolgozott időt, illetve hogyan igazolható ez az időszak? Igényelhető ennek ellenére a nők kedvezményes nyugdíja a 35 év jogviszony alapján csökkentett összegben, hiszen a tényleges szolgálati idő 41 év, és a kérelmező előreláthatólag már nem tud több időt szerezni?
4786. kérdés Öregségi nyugdíj igénylése álláskeresési járadék mellett
Igényelhető az öregségi nyugellátás álláskeresési járadék folyósítása mellett?
4787. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő személy felülvizsgálata
Milyen változásokra számíthat az a rehabilitációs ellátásban részesülő személy, akinek a rokkantsági nyugdíja változott át a jelenlegi ellátásra, és 2012 óta még nem történt meg a felülvizsgálata? Kevesebb lesz a folyósított összeg, ha rokkantsági ellátásra való jogosultságot állapítanak meg?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére