tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott 1955-ben született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1955-ben született nő

Kérdés: Valóban a 64. életéve betöltése után mehet nyugdíjba egy 1955. december 1-jén született nő, aki már korábban megszerezte a 40 év jogosultsági időt, de nem vette igénybe az ellátást? Milyen nyomtatványt kell kitölteni az igényléshez, illetve hová kell beadni a papírokat?
Részlet a válaszból: […]jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.Amennyiben egy nő a fentiekben ismertetett nyugdíjba vonulás feltételeinek eleget tesz, akkor a nyugdíjat bármikor igénybe veheti, nem kell megvárni a nyugdíjkorhatár betöltését. Igaz, minél tovább húzzuk a nyugdíjba menetelt, és közben minél több szolgálati időt szerzünk, annál magasabb összegű nyugdíjat kapunk. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez számokban.Az elismert szolgálati évek számának emelkedésével az átlagkereset százalékos mértéke az alábbiak szerint növekszik: Szolgálati Az öregségi nyugdíj évek alapját képező havi száma átlagkereset százaléka 15 43,016 45,017 47,018 49,019 51,020 53,021 55,022 57,023 59,024 61,025 63,026 64,027 65,028 66,029 67,030 68,031 69,032 70,033 71,034 72,035 73,036 74,037 75,538 77,039 78,540 80,041 82,042 84,043 86,044 88,045 90,046 92,047 94,048 96,049 98,050 vagy több 100,0A szolgálati idő számítása során 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. A szolgálati idő meghatározásakor nemcsak a munkanapokat, hanem a hétvégéket, ünnepnapokat is figyelembe kell venni.Az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a K02. számú formanyomtatványon (Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján az öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához) lehet postai úton, elektronikusan vagy személyesen előterjeszteni.Az igénybejelentő lap megtalálható bármelyik megyei (fővárosi) kormányhivatal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6252
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1955-ben született nő

Kérdés: Kérheti a nyugdíjazását egy 1955-ben született nő úgy, hogy az ellátás mellett továbbra is dolgozik, és 2016. december 31-éig 40 év 285 nap szolgálati idővel rendelkezett?
Részlet a válaszból: […]megszüntetésével.Azt ne felejtsük el, hogy a biztosítási jogviszony megszüntetésének feltétele mellett az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak további kritériumai is vannak; a nyugdíjkorhatár betöltésekor igénybe vehető öregségi nyugdíjnak a nyugdíjkorhatár betöltése és legalább húsz év (a résznyugdíjhoz legalább tizenöt év) szolgálati idő, a negyven év jogosultsági idő alapján kérhető öregségi nyugdíjnak - főszabály szerint?- legalább harminckét év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, és legalább nyolc év családi szerepvállalással szerzett szolgálati idő. A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal igazolható időtartam olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, harminc év.Visszatérve a munkára, dolgozni a nyugdíj mellett is lehet. Amennyiben a munkát vállaló nyugdíjas még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárát (ez kizárólag nők esetében, a nők kedvezményes nyugdíjazása esetén jöhet szóba), a nyugellátás szüneteltetésének elkerülése érdekében a jövedelem nagyságára kell figyelnie. Ugyanis, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött nyugdíjas a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Amennyiben a keretösszeg átlépése decemberben történik, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni. Az éves keretösszeg 2017. évben 2 295 000 forint.Nemcsak a kereset nagysága, hanem a jogviszony jellege miatt is szünetelhet az öregségi nyugdíj folyósítása, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5325
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Hogyan lehet az, hogy egy 1955. július 13-án született nőnek 41 év szolgálati ideje van, de a nyugdíj-biztosítási igazgatóság által visszaigazolt jogviszonya csak 35 év? Milyen jogszabály alapján nem vettek figyelembe 3 év munkanélküli-járadékon töltött, valamint 2 év ledolgozott időt, illetve hogyan igazolható ez az időszak? Igényelhető ennek ellenére a nők kedvezményes nyugdíja a 35 év jogviszony alapján csökkentett összegben, hiszen a tényleges szolgálati idő 41 év, és a kérelmező előreláthatólag már nem tud több időt szerezni?
Részlet a válaszból: […]melyből a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek el kell érnie a harminckét évet, olyan nő esetében pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. A negyven év jogosultsági időből nyolc, illetve tíz év igazolható gyermekvállalás esetére nyújtott pénzbeli ellátások címén szerezhető jogosultsági idővel.Az öregségi nyugdíj megállapításához minimálisan elő­írt harminckét év, illetve olyan nő esetében, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc év keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.A kérdező említést tesz arról, hogy a negyven év jogosultsági időként nem számolták el a munkanélküli-járadék időtartamát, valamint két év ledolgozott évét. A munkanélküli-járadék folyósításának időtartama, de ugyanígy a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás, az átmeneti munkanélküli-járadék, valamint a munkanélküli-segély folyósításának időtartama sem minősül jogosultsági időnek. Nem lehet jogosultsági időként beszámítani továbbá a szakmunkástanulói és a szakközépiskolai tanulói jogviszony teljes tartamát, kivéve a kötelező nyári gyakorlati idejét, valamint az egyébként szolgálati időként elismerhető felsőfokú tanulmányok idejét, és ugyanígy a külföldi felsőfokú tanulmányok idejét. Ugyancsak nem minősül jogosultsági időnek az átképzési támogatás, a vállalkozói járadék, a keresetpótló juttatás folyósításának az időtartama, de az ápolási díj folyósításának ideje sem, ha azt nem a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolása címén állapították meg. A nők kedvezményes nyugdíjazásánál nem lehet figyelembe venni a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartamát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4785

4. találat: 1955-ben született nő ellátásai

Kérdés: Hogyan tudna nyugdíjba menni vagy ismét özvegyi nyugdíjat kapni az az 1955-ben született nő, akinek a férje 2004-ben hunyt el, 33 év szolgálati ideje van, jelenleg nem rendelkezik semmilyen biztosítási jogviszonnyal, és 59 évesen sehol sem kap munkát?
Részlet a válaszból: […]évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.)A negyven év jogosultsági időből - főszabály szerint - nyolc, illetve tíz év igazolható gyermekvállalás esetére nyújtott pénzbeli ellátások címén szerezhető jogosultsági idővel.Jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, azaz munkahelyi szerepvállalással szerzett, valamint terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban töltött szolgálati idő.Ha nem vagyunk tisztában a szolgálati és jogosultsági idő tartamával, arról adategyeztetési eljárás keretében kaphatunk igazolást. Mivel azonban az adat­egyeztetési eljárás kérelemre csak elektronikus ügyintézés keretében indítható, ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni. A regisztrációval nem rendelkező személyeknek az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem előterjesztését javasoljuk. Az öregséginyugdíj-kérelmet elbíráló határozat még abban az esetben is tartalmazza a szolgálati, valamint a jogosultsági időre vonatkozó adatokat, ha a nyugellátást nem lehet megállapítani.Az adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a hivatalból indított adategyeztetési eljárások 2014. augusztus 25-től kezdődtek. Első körben az 1955-1959 között született személyek nyugdíjbiztosítás-nyilvántartás adatainak egyeztetése történik meg; hagyományos, azaz postai úton. Természetesen a hivatalból indított adat­egyeztetési eljárás során is lehetőség van elektronikus ügyintézésre.Ne várjanak értesítést azok az 1955-1959 között született személyek, akik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4555
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: 1955-ben született nő ellátásai

Kérdés: Jogosult valamilyen járadékra az az 1955. december 5-én született nő, aki szakmunkás-iskolát végzett, három gyermeket szült, 1996-tól rokkantnyugdíjas, 2010-ben vállalkozó lett, de vállalkozása 2013. november 18-án megszűnt? 2010-ben megállapították a magánszemély 40 százalékos egészségkárosodását.
Részlet a válaszból: […]lenne egyeztetési eljárást kezdeményezni a szolgálati és a jogosultsági idő pontos meghatározása érdekében az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál.A következő esetleges lehetőség a megváltozott munkaképességű személyeket megillető valamelyik ellátás (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás) igénylése.Ennek a 2011. évi CXCI. tv. 2. §-ának (1) bekezdése alapján két fő feltétele van.Az egyik, hogy a rehabilitációs hatóság komplex felülvizsgálata során megállapítsa, hogy a kérelmező egészségállapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű.A másik feltétel pedig az, hogy az igénylő a kérelem benyújtását megelőző- 5 éven belül legalább 1095,- 10 éven belül legalább 2555,- 15 éven belül legalább 3650nap biztosításban töltött idővel rendelkezzék.A kérdés adatai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4303
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti valamilyen módon a nők kedvezményes nyugdíját egy 1955. január 21-én született nő, akinek a jogosultsági ideje 2012. de­cember 31-én csak 36 év 290 nap, és már nem szeretne munkaviszonyba állni?
Részlet a válaszból: […]különbségnek, valamint egymáshoz való arányuknak különös jelentősége van. A megszerzett jogosultsági idők között attól függően tehetünk különbséget, hogy azt a nő keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal - ideértve az azzal egy tekintet alá eső jogviszonyt is - vagy családi szerep­vállalással szerezte. A nők kedvezményes nyugdíja szempontjából családi szerepvállalással töltött idő közül jogosultsági időként kell figyelembe vennia) a terhességi-gyermekágyi segélyben,b) a gyermekgondozási díjban,c) a gyermekgondozási segélyben,d) a gyermeknevelési támogatásban ése) a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjbaneltöltött idővel szerzett szolgálati időt.A nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása során családi szerepvállalással töltött időként legfeljebb nyolc év, olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat folyósítottak, tíz év vehető figyelembe.Ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt, egy évvel, minden további gyermek esetén pedig további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel nő a családi szerepvállalás címén figyelembe vett jogosultsági idő előzőekben említett mértéke.A kérdés egyértelmű megválaszolásához elsődlegesen arra az információra lenne szükség, hogy a Kérdező a harminchat év jogosultsági időből hány évet szerzett keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, és mennyit családi szerepvállalással. Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy a Kérdező a harminchat év jogosultsági időből legalább harminckét évet keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett, vagyis ha rendelkezne negyven év jogosultsági idővel, az öregségi nyugdíj megállapítható lenne.A negyven év jogosultsági idő megszerzéséhez a Kérdező esetében valamivel több mint három év szükséges, amelyre, ha nincs lehetősége keresőtevékenységgel vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szert tennie, akkor kizárásos alapon csak a családi szerepvállalással szerzett jogosultsági idő jelenthet megoldást. Ugyanis jogosultsági időt nem lehet például a Tbj-tv. 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerezni, azaz jogosultsági időként nem lehet figyelembe venni a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem, vagy kizárólag szolgálati idő szerzése céljából kötött megállapodással szerzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4150

7. találat: 1955-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba az a nő, aki 1955-ben született, 1971 szeptembere óta dolgozik teljes munkaidőben, és két gyermeke van, akikkel 1977 júniusától 1982 októberéig otthon volt GYES-en?
Részlet a válaszból: […]megszerzett szolgálati idők hozzáadásával. Jogszabályban biztosított jog ugyanis, hogy a biztosított, illetve a volt biztosított a nyugdíj-megállapító szervtől az öregségi nyugdíjra jogosító életkort megelőző tíz éven belül a figyelembe vehető szolgálati idejének, valamint életkortól függetlenül a korkedvezményre jogosító idejének megállapítását kérheti. (A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíj-megállapító szerv nyilvántartásában nem vagy eltérő tartalommal szereplő szolgálati időre, illetve a korkedvezményre jogosító idő megállapításánál a korkedvezményre vonatkozó, az igénylő rendelkezésére álló igazolásokat, okiratokat. A nyugdíj-megállapító szerv az elismert szolgálati időt határozatban állapítja meg, valamint a korkedvezményre jogosító időt, valamint a szolgálati időként, illetve korkedvezményre jogosító időként el nem ismerhető időtartamot.) A szolgálatiidő-elismerési kérelem célja továbbá a nyugellátás összegének alapjául szolgáló kereseti, jövedelmi adatok "összegyűjtése", amennyiben a foglalkoztató valamely időszakra az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. Különösen abban az esetben javasoljuk ezt a kérelmet, ha a leendő nyugdíjas az átlagkereset-számítási időszakban, tehát 1988. január 1-jétől a nyugdíjazás időpontjáig több foglalkoztatónál is alkalmazásban állt. Ma már nagyon ritka az az eset, amikor a nyugdíjas, leendő nyugdíjas e hosszú időtartam alatt egy vagy két foglalkoztatónál dolgozott. A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy a biztosítási jogviszonya a nyugdíj-megállapítást, nyugdíjfolyósítást megelőző napon megszűnjön. Megjegyezzük, hogy a nyugellátásnak nyugdíjkorhatár - tehát az Ön esetében a 64. életév - betöltése előtt történő igénybevétele azzal jár, hogy a nyugellátás összegét csökkenteni kell. Az előrehozott öregségi nyugdíj összegét úgy kell meghatározni, hogy az öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2824
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: 1955-ben született köztisztviselő nő nyugellátása

Kérdés: Melyik évben jogosult korengedményes vagy előrehozott öregségi nyugdíjra az a nő, aki 1955-ben született, és 1970 óta rendelkezik folyamatos munkaviszonnyal, tehát 2005. évben lesz ötvenéves, és a 35 éves köztisztviselői jubileumi jutalomra jogosult?
Részlet a válaszból: […]aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. A hatvankettedik életévnél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a 40 év szolgálati időből legfeljebb 3 év hiányzik, és az 59. életévét betöltötte. A csökkentés mértéke a nyugdíj megállapításának időpontjától a hatvankettedik életév betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára - 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,1 százalék, - 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,2 százalék, - 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,3 százalék. A korengedményes nyugdíj nem társadalombiztosítási nyugellátás. Korhatár előtti nyugdíjba vonulásra ad lehetőséget. Megállapításának feltételeit a 181/1996. Korm. rendelet szabályozza. A rendelet szerint a foglalkoztató megállapodást köthet a munkavállalójával a korengedményes nyugdíjazásról. A megállapodás megkötésére az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltését megelőzően legfeljebb 5 évvel korábban kerülhet sor abban az esetben, ha a munkavállaló rendelkezik az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, de nem jogosult arra (Tny-tv. 9-10. §-ai). A hatályos szabályozás alapján csak férfi munkavállalóval köthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 947