tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

264. Társadalombiztosítási Levelek / 2014. szeptember 2.

TARTALOM

4491. kérdés Szakmunkástanulóknak járó juttatások
Milyen juttatások illetik meg a szakmunkástanulókat, és milyen közterheket kell megfizetni ezek után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4492. kérdés Izraeli állampolgárságú cégvezető jogállása
Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a kft.-t az után az izraeli állampolgárságú cégvezető után, akinek a havi munkabére 35 000 forint, és a feladatait olyan részmunkaidős munkaszerződéssel látja el, amelyben a munkaidő nincs meghatározva, tehát kötetlen? Helyes-e, hogy a munkaidő nincs meghatározva a munkaszerződésében, illetve mi lenne a szerződés helyes szövege ebben az esetben? Kell taj-számot igényelni a cégvezető részére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4493. kérdés Munkaviszonyban álló ügyvezető egyéb vezető tisztségei
Vállalhat több másik kft.-ben vezető tisztséget díjazás nélkül egy kft. heti 40 órás munkaviszonyban dolgozó ügyvezető igazgatója, aki a többi cégnek is tagja? Amennyiben igen, milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána?
4494. kérdés TGYÁS- és GYED-jogosultság megszakított biztosítási jogviszony esetén
Jogosult TGYÁS-ra, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki iskolái befejezése után 2012. július 15-től 2013. január 31-ig szerződéses munkaviszonyban állt egy cégnél, ezután kilenc hónapig nem dolgozott, majd 2013. október 1-jétől újra munkába állt előző munkáltatójánál, és 2014. február 22-én ikergyermekeket szült?
4495. kérdés Folyamatos biztosításban töltött idő
Alkalmazható a táppénz összegének kiszámításánál az Eb-tv. 48. §-ának (6a) pontjában foglalt rendelkezés annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. április 1-jétől dolgozik jelenlegi munkahelyén, 2014. június 12-től jelenleg is keresőképtelen, előző munkaviszonya pedig, amely több mint 10 évig fennállt, 2014. január 31-én szűnt meg, de még március 31-ig baleseti táppénzben részesült?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4496. kérdés Szombati munkavégzés
Helyesen jár el az az élelmiszer- és vegyi­áruüzlet-hálózatot üzemeltető munkáltató, ahol a munkavállalók minden hétköznap 8 órát dolgoznak a boltok nyitvatartási idejéhez igazodóan, de az üzletek szombaton is nyitva tartanak 8.00 és 12.00 óra között, ezért az a munkavállaló, aki szombatra be van osztva, hétfőn csak 4 órát dolgozik, 12.00 órától, így megvan az összefüggő 48 óra pihenőidő is? Korábban a munkavállalók a szombati munkavégzésért 100 százalékos pótlékot kaptak, mivel a pihenőnapjukon dolgoztak, de a munkáltató nem szeretne folyamatosan túlórát tervezni.
4497. kérdés Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság vezetőjének további jogviszonya
Hozzájárulhat a munkáltatói jogkör gyakorlója jogszerűen a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egy helyi önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetője esetében, ha munkaviszony létesítésekor létrehozott munkaszerződése további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében tilalmat állapított meg? Milyen további speciális munkajogi előírások vonatkoznak az érintett munkavállaló munkaszerződésére és munkaviszonyára?
4498. kérdés Felmondási időre járó díjazás kifizetése
Kifizethető egy összegben a 4 hónap felmondási időre járó díjazás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4499. kérdés Nyugdíj-biztosítási szerződés
Köthet adókedvezményre jogosító nyugdíj-biztosítási szerződést az a nő, aki hat év múlva nyugdíjba mehet a 40 éves szabállyal, de az öregségi nyugdíjkorhatárt csak később éri el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4500. kérdés Szolgálati idő 6 órás munkaviszony esetén
Szolgálati időnek számít a 6 órás részmunkaidő abban az esetben, ha a bruttó munkabér alacsonyabb a minimálbér összegénél, de magasabb, mint a 6 órára arányosan számított minimálbér? A munkavállaló bruttó munkabére 2014-ben havi 95 000 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4501. kérdés Jutalom utólagos beszámítása a nyugdíj összegébe

Beszámítható a jutalom a nyugdíj összegébe abban az esetben, ha a kifizetésre az ellátás megállapítása után került sor?

Kapcsolódó tárgyszavak:
4502. kérdés Nyugdíj összege munkavállalás esetén
Csökkenhet a nyugdíj összege annak az ellátásban részesülő személynek, aki munkát szeretne vállalni?
4503. kérdés Szolgálati idő elengedése
Lehetséges, hogy eltekintsenek a hiányzó szolgálati időtől annak az igénylőnek az esetében, akinek 1 év hiányzik az öregségi nyugdíjhoz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4504. kérdés Egyetemi évek elismerése szolgálati időként
Elismerik a nyugdíj megállapításakor a nappali tagozaton végzett egyetem időszakát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4505. kérdés Adategyeztetés
Milyen okból indíthatott adategyeztetést a nyugdíj-biztosítási igazgatóság, ha a biztosított ezt nem kérte, de mégis ilyen jellegű tájékoztatást kapott?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére