tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott folyamatos biztosítási idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, foglalkoztatója az ellátást folyósító szerv [Tbj-tv. 6. § c), 4. § 4.3.].A tb-kiskönyvbe történő bejegyzések vonatkozásában a munkaügyi központ is foglalkoztatónak minősül. A leadott tb-kiskönyvet az ellátás folyósításának befejezését követően kell a volt biztosított részére visszaadni, melynek átvételét ő az aláírásával igazolja. Lehetséges, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kevesebb személyes megjelenés érdekében mellőzik a bejegyzést. Helyette a munkanélküli--ellátás folyósítási időtartamáról igazolást adnak ki.A munkavállalónak az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6817

2. találat: Babaváró hitel igénylése

Kérdés: Elfogadható biztosítási időként a kisadózó egyéni vállalkozó GYES-ideje a babaváró hitel igénylése során, ha erre az időszakra szüneteltette vállalkozását, és nem fizetett adót?
Részlet a válaszból: […]kisadózó pedig biztosítottnak minősül. A jogviszony fennáll még annak ellenére is, hogy a kisadózó a GYES tartama alatt - mivel személyesen nem végez munkát a vállalkozásában - mentesül a havi tételes adó megfizetése alól a Kata-tv. 8. §-a (9) bekezdésének a) pontja alapján. Ennek mindössze annyi a következménye, hogy az évi 12 millió forintos kedvezményes bevételi értékhatára minden ilyen hónappal 1 millió forinttal csökken.Tehát, ha a GYES-ben részesülő kisadózó az év folyamán egyáltalán nem rendelkezik bevétellel, és egy forint kisadót sem fizet be, attól még biztosított.Egészen más a helyzet, ha az egyéni vállalkozó "hivatalosan" (tehát az Ev-tv. 18. szakaszában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6764

3. találat: Ellátások fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Folyamatosnak minősül a biztosítása annak a munkavállalónak, aki több mint 10 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és 2020. április 1-jétől május 24-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt az őt foglalkoztató cég működése teljesen leállt, a vállalkozás tulajdonában lévő üzletet be kellett zárni? Erre az időszakra a munkáltató megfizette az előírt járulékot. Milyen ellátásokra lehet jogosult a továbbiakban az érintett dolgozó?
Részlet a válaszból: […]§-a viszont arról rendelkezik, hogy a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult a veszélyhelyzet fennállásának időszakában. A munkavállaló tehát a fizetés nélküli szabadságának időtartama alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult volt.Visszatérve a kérdés első részére, nézzük meg, hogy mikor folyamatos a biztosításban töltött idő. Az Eb-tv. 48/A. §-ában foglaltak alapján a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a baleseti táppénz, a CSED, az örökbefogadói díj, a GYED folyósításának az időtartama. Ennek következtében a biztosításának szünetelése a folyamatos biztosításban töltött idejét - mivel az a 30 napot meghaladja - megszakítja.A folyamatos biztosításban töltött időnek a pénzbeli ellátásokra való jogosultságok közül a táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál, a táppénz összegének és mértékének megállapításánál van jelentősége.Ugyanis táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött időszak alatt, a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár, maximum egy éven át. Ez a szabály azt jelenti, hogy hiába dolgozik már tíz éve a munkáltatónál, ha például 2020. június 10-től keresőképtelenné válik, és a betegszabadságát már kimerítette, táppénzre csak a 2020. május[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6473

4. találat: Folyamatos biztosítási idő többes jogviszony esetén

Kérdés: Melyik jogviszonyban vehető figyelembe a kisadózóként szerzett biztosítási idő annak a személynek az esetében, aki már két éve működik kisadózó társas vállalkozóként, 2016. április 1-jétől egyéni vállalkozóvá vált, ahol nem kisadózó, illetve egy kft.-ben munkaviszonyt is létesített, és szeptember 11-től keresőképtelen?
Részlet a válaszból: […]biztosítási jogviszonya.Mielőtt azonban a feltett kérdésre válaszolnánk, röviden tekintsük át az igénylő biztosítási jogviszonyait.Ami az elmondottakból bizonyos (de a korábbi időszak e tekintetben nem is releváns), hogy 2014-től 2016. március 31-ig kisadózóként biztosított volt.E biztosítási jogviszony az egyéni vállalkozóvá válásával bizonyosan megszűnt, hiszen ettől az időponttól már nem tekinthető főállású kisadózónak a Kata-tv. 2. §-a 8. alpontjának g) pontja értelmében.Tehát az érintettnek volt egy 2016. március 1-jén megszűnt (2 évig fennálló) kisadózói biztosítási jogviszonya, és van egy 2016. április 1-jétől fennálló munkaviszonya és egyéni vállalkozói jogviszonya.Keresőképtelensége esetén mindkét jogviszonyában - némi eltolódással, hiszen munkaviszonyában először betegszabadságra jogosult - megilleti őt a táppénz.A konkrét kérdést illetően pedig megállapíthatjuk, hogy mindkét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5193
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Folyamatos biztosítási idő

Kérdés: Folyamatos a biztosítási ideje annak a munkavállalónak, akinek a munkaviszonya a táppénz folyósításának tartama alatt szűnt meg, de betegsége miatt csak 5 hét múlva tudott újabb jogviszony létesíteni, viszont emellett rendelkezik egy kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozással is?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának az ideje.A biztosítási jogviszony folyamatossága ugyanakkor a táppénz összegének a szempontjából is jelentős tényező. A táppénz mértéke legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetében lehet 60 százalékos, illetve folyamatos biztosítási idő esetén alkalmazható az Eb-tv. 48. §-a (1) bekezdésének azon szabálya, hogy a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani.Az említett 180 napi jövedelem hiányában csak abban az esetben lehet 120 napi jövedelem vagy szerződés szerinti jövedelem alapján meghatározni a táppénzalapot, ha a munkavállaló rendelkezik a táppénzre való jogosultság kezdőnapjától 180 napnyi, az Eb-tv. 48/A. §-ának (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonnyal.Ennek a "folyamatosságnak" a definíciója annyiban szűkebb, mint a 48/A. § (1) bekezdése szerinti meghatározás, hogy a 30 napnál hosszabb megszakítást semmilyen ellátás folyósítása sem csökkenti.Visszatérve a konkrét kérdésre: jelen esetben mindkét jogszabályi hely alapján folyamatos biztosítási időről beszélhetünk, hiszen a biztosítási jogviszony egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5120
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Folyamatos biztosításban töltött idő

Kérdés: Alkalmazható a táppénz összegének kiszámításánál az Eb-tv. 48. §-ának (6a) pontjában foglalt rendelkezés annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. április 1-jétől dolgozik jelenlegi munkahelyén, 2014. június 12-től jelenleg is keresőképtelen, előző munkaviszonya pedig, amely több mint 10 évig fennállt, 2014. január 31-én szűnt meg, de még március 31-ig baleseti táppénzben részesült?
Részlet a válaszból: […]a gyermekgondozási díj (kivéve az Eb-tv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjat) és a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy dolgozónak a táppénzfolyósítás szempontjából van egy évnél hosszabb folyamatos biztosítási ideje, és megfelel a 60 százalékos mértéknek is. A baleseti táppénz folyósításának időtartama jogfenntartó idő.Az összeg tekintetében az Eb-tv. 48. §-ának (6/a) és (6/b) bekezdéseinek alkalmazásában folyamatos biztosításban töltött időként csak a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási időket lehet figyelembe venni. Tehát e szabály alkalmazásánál a biztosítás akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A lényeg, hogy a jogfenntartó idők nem vehetők figyelembe.Ez azt jelenti, hogy a dolgozónak a táppénzre való jogosultsága első napját megelőzően nincs 180 napi folyamatos biztosításban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4495
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Folyamatos és megszakítás nélküli biztosítási idő

Kérdés: Mi a különbség a megszakítás nélküli és a folyamatos biztosítási idő között? A táppénz-jogosultság elbírálásánál van-e ennek jelentősége?
Részlet a válaszból: […]egy évnél rövidebb, a táppénzre való jogosultság időtartamának a megállapításánál előzményként csak a folyamatos biztosítás ideje alatti táppénzfolyósítás időtartamát lehet figyelembe venni. Ebből következik, hogy a folyamatosság 31 nap megszakítással szűnik meg. A biztosításban töltött idő folyamatossága másrészről befolyásolja mind az irányadó időszak, mind a táppénz mértékének megállapítását, így a táppénz összegét is. Alapesetben a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság kezdőnapját megelőző naptári évben nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. Amennyiben a biztosított az irányadó időszakban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem. A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának hetven százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti (kórházi) ellátás tartama alatt hatvan százaléka. Példa: A biztosított korábbi munkaviszonyának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1591