TGYÁS- és GYED-jogosultság megszakított biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult TGYÁS-ra, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki iskolái befejezése után 2012. július 15-től 2013. január 31-ig szerződéses munkaviszonyban állt egy cégnél, ezután kilenc hónapig nem dolgozott, majd 2013. október 1-jétől újra munkába állt előző munkáltatójánál, és 2014. február 22-én ikergyermekeket szült?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a jogosultsági feltételekkel.Fő szabály, hogy terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a biztosítás tartama alatt szül, és a szülést megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel. A 365 napi biztosítási időbe - többek között -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

TGYÁS és GYED alapja

Kérdés:

Jogosult lesz terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a dolgozó, aki 2013 januárjában fejezte be egyetemi tanulmányait, jelenlegi első munkahelyén 2013. november 1-jétől dolgozik, és szülésének várható időpontja 2014. június 15.? Amennyiben jogosult lesz az ellátásokra, mi lesz azok alapja? Ha 2014-ben veszélyeztetett terhesként táppénzre megy, mi lesz a táppénz alapja, és az hatással lesz-e a GYED összegére?

Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a jogosultsági feltételeket.Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult az, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napi biztosítási idővel rendelkezik, és a biztosítás tartama alatt szül. Bizonyos esetekben az anya a biztosítás megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Örökbe fogadó szülő jogosultsága TGYÁS-ra

Kérdés: Mikortól jogosult TGYÁS-ra az örökbe fogadó szülő a 2012. július 2-án született gyermek után az alábbi esetben? Az illetékes gyámhivatal elkészítette a jegyzőkönyvet, hogy az örökbeadó 2012. július 6-án lemond gyermekéről az örökbefogadók részére. A gyámhivatal 2012. július
9-én hozott határozatában az áll, hogy az örökbe fogadó szülőt 2012. július 6-tól a gyermek gyámjaként rendeli ki, mellyel egyidejűleg az örökbeadó lemond gyámsági kötelezettségeiről, a gyermek tényleges gondozásba vétele viszont 2012. július 9.
Részlet a válaszából: […] 2012. január 1-jétől a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultak köre bővült. A TGYÁS a szülési szabadság még hátralévő időtartamára jár - többek között - annak a nőnek is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

TGYÁS- és GYED-jogosultság

Kérdés: Keresőtevékenységnek minősül-e, tehát korlátozza-e a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a GYED-jogosultságot, ha egy biztosításközvetítési tevékenységgel foglalkozó egyéni vállalkozó a korábban megkötött és folyamatosan fennálló biztosítások után bevételre számíthat abban az időszakban is, amikorra igényelni szeretné az ellátásokat, annak ellenére, hogy a tevékenységét személyesen nem folytatja? Jogosult lesz-e táppénzre ugyanez a vállalkozó, aki egyúttal mezőgazdasági őstermelő is, akinél a betakarítást alvállalkozó végzi, viszont a terményértékesítésből szintén bevétele várható, amelynek realizálódása az ellátások folyósításának időszakára esik?
Részlet a válaszából: […]  Az említett személynek két jogviszonya van. Egyénivállalkozó és mezőgazdasági őstermelő, ezért a kérdés megválaszolásához elsőrea biztosítási kötelezettséget kell tisztázni. Az illető mint egyéni vállalkozóbiztosított, s ezért mint mezőgazdasági őstermelőre a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

TGYÁS-igény elutasítása

Kérdés: Érdemes-e fellebbeznie a biztosítottnak az igénylés elutasítása ellen az alábbi esetben? A munkavállaló 2007. szeptember 10-től 2010. november 1-jéig dolgozott előző munkahelyén, ahol 2010. július 10-től táppénzes állományban volt, majd munkahelyet változtatott. Az új munkaviszony a munkaszerződés alapján 2010. november 2-án jött létre, de mivel a dolgozó veszélyeztetett terhes volt, nem tudta felvenni a munkát, szüléséig folyamatosan táppénzes állományban volt. Az egészségbiztosítási pénztár az orvosi igazolások és a munkaszerződés alapján tovább folyósította a táppénzt, mondván, hogy ez 2010. évben még lehetséges, de 2011. évtől változik a jogszabály, a 2011. március 5-től igényelt terhességi-gyermekágyi segély kérelmét viszont elutasították azzal, hogy az új foglalkoztatónál a biztosított jogviszonya nem jött létre.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből ugyan nem derült ki, hogy az anyának miért shogyan szűnt meg a munkaviszonya az előző munkahelyén, álláspontunk szerint azigény elutasítását nem érdemes megfellebbezni. A Tbj-tv. 7. §. (1) bekezdésearról rendelkezett és rendelkezik jelenleg is, hogy "A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

TGYÁS- és GYED-jogosultság

Kérdés: Jogosult-e a munkavállaló terhességi-gyermekágyi segélyre, majd GYED-re, ha veszélyeztetett terhesként nem mehet vissza dolgozni, és a szülésig táppénzen kell maradnia? A dolgozó 2004-től áll határozatlan idejű munkaviszonyban, 2006. április 13-tól veszélyeztetett terhesként táppénzellátásban részesült egészen 2006. november 26-ig, amikor megszületett első gyermeke. Az átlagkeresete a táppénzjogosultság megállapításakor bruttó 180 000 forint volt. A terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően igénybe vette a gyermek kétéves koráig a GYED-et, majd a gyermek hároméves koráig a GYES-t. 2009. november 27-től betegség miatt táppénzellátásban részesül, azonban ezen idő alatt kiderült, hogy újra gyermeket vár, a szülés várható ideje 2010 júliusa. A munkavállalónak korábbról 109 nap szabadsága van. Ha nem veszélyeztetett terhes, van-e arra lehetősége, hogy miután bejelenti munkáltatójának a terhessége tényét, foglalkoztassák, és így érje el a szabadságával együtt a jogosultság megszerzéséhez szükséges 180 napot?
Részlet a válaszából: […] Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy 2010. május 1-jétőlváltozik a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díjjogosultságához szükséges biztosítási idő, valamint a gyermekgondozási díjösszegének kiszámítására vonatkozó szabály.A 2010. április 30-át követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

TGYÁS- és GYED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a biztosított, aki egyetemi tanulmányait 2009. évben fejezte be, 2009. október 19-étől munkaviszonyban áll, és első gyermekét 2010. június 8-ára várja?
Részlet a válaszából: […] 2010. május 1-jétől a TGYÁS és a GYED jogosultságifeltételei megváltoznak. Terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szüléstmegelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és - többek között - abiztosítás tartama alatt szül. Az előzetes 365 napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

TGYÁS megszakítása

Kérdés: A GYÁP lejárta után meddig jogosult TGYÁS-ra, illetve hány alkalommal szakíthatja meg a TGYÁS-t az az édesanya, aki koraszülött gyermeke születése óta több hetet töltött kórházban, ezért az eddig eltelt időszakra GYÁP-ot vett igénybe?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságidőtartamára járó pénzbeli ellátás. A szülési szabadság időtartamát az Mt. 138. §-a szabályozza.A törvény szerint a terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét (168 nap) szülésiszabadság illeti meg, melyet úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Tévesen elutasított igénylés

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, aki gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesült, majd annak lejárta előtt két hónappal férje kérte a folyósítást, ezt követően megszületett második gyermeke, akire terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt, de elutasították az igényét, mert megszakadt a biztosítása?
Részlet a válaszából: […] Alapvető dolgokatkell ahhoz tisztázni, hogy az ügyben a legjobb megoldást segítsünk kiválasztanilevélírónk számára. A gyermek születésekor - amennyiben a biztosítási és egyébfeltételeknek megfelel - a terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülésiszabadság illeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

Többes jogviszonyú biztosított TGYÁS-a

Kérdés: Jogosult lesz-e mindkét jogviszonyában terhességi-gyermekágyi segélyre az a biztosított, akinek napi 8 órás köztisztviselői jogviszonya 2008. október 1-jén kezdődött, és jelenleg is fennáll, időközben azonban kiderült, hogy van egy napi 8 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya is, amely 2001-től 2009. szeptember 30-ig tart, és 2009 júniusában szülni fog? Amennyiben köztisztviselőként nem kaphat pénzbeli ellátást, akkor a levont pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vissza kell-e részére fizetnie a munkáltatónak? Mindkét munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Részlet a válaszából: […] A dolgozónak 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-igegyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van. A több biztosításikötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap utánmindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.
1
2