Többes munkaviszonyú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz mindkét munkahelyén táppénzre az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll napi 6 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2023. május 2-ától egy másik munkáltatónál napi 3 órás munkaviszonyt létesített, és 2023. május 8-ától keresőképtelen, ami miatt egyik munkáját sem tudja ellátni? A keresőképtelenség előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] Táppénzre az a biztosított jogosult, aki a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt válik keresőképtelenné, és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Szülés iskolai tanulmányok megszűnése után

Kérdés:

Mennyi időre jogosult táppénzre, illetve jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2023 januárjában terhessége miatt abbahagyta a gimnázium negyedik osztályát, 2023. január 23-tól 6 órás munkaviszonyban áll, és március 1-jétől veszélyeztetett terhesként keresőképtelen? A szülés várható időpontja 2023. július 31.

Részlet a válaszából: […] Táppénzre csak a biztosított jogosult, mégpedig annyi napra, ahány biztosításban töltött napja van a keresőképtelenségét megelőzően, de maximum egy évig. A kismama biztosításban töltött ideje 2023. január 23-ától áll fenn, tehát a március 1-jei keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Baleseti táppénz két biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a munkavállaló, aki "A" munkáltatónál 2015-től dolgozik 6 órás munkaviszonyban, "B" munkáltatónál pedig 2020-tól napi 4 órás munkaviszonyban, és 2022. november 28-án a "B" munkáltatótól hazafelé menet közúti balesetet szenvedett? A dolgozó 5 napig kórházi kezelésben részesült, és jelenleg is keresőképtelen. Melyik munkáltatónál kell leadnia a kórházi igazolást és a keresőképtelenségről szóló igazolásokat?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló két munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik. Mivel mindkét jogviszonyában keresőképtelen, ezért mindkét jogviszonyában jogosult ellátásra, de nem azonosra.Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottá válik egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló, aki 2019. november 1-jétől napi 6 órás munkaviszonyt létesít egy kft.-ben? Be kell jelenteni a jogviszonyt a 'T1041-es nyomtatványon? Jogosult lesz valamilyen kedvezményre a munkáltató a munkavállaló után, és ha igen, milyen módon kell azt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló nem minősül nyugdíjasnak, illetve semmilyen egyéb speciális szabály sem vonatkozik rá, így belépése napján biztosítottá válik a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján. A biztosítási jogviszony kezdetét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Kettős állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Keletkezik valamilyen közteherfizetési kötelezettsége egy orosz-magyar állampolgárságú személynek abban az esetben, ha Oroszországban és Magyarországon is rendelkezik lakcímmel, és Magyarországon alapít egy egyszemélyes kft.-t, amelynek ő lesz az ügyvezetője? Oroszországban több céggel is rendelkezik, és fizeti a közterheket.
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez először is azt kell megnéznünk, hogy létezik-e bármilyen jogszabály vagy kizáró ok arra vonatkozóan, hogy az érintett kettős állampolgárságú ügyvezető jogviszonyát ugyanolyan feltételekkel bíráljuk el, mintha kizárólag Magyarországon végezne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Táppénz több munkaviszony esetén

Kérdés: Mindkét táppénzigényt a kifizetőhelynek kell elbírálni abban az esetben, ha egy 2018. szeptember 3-ától a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál napi 6 órás munkaviszonyban álló munkavállaló 2018. november 5-től egy másik cégnél is munkaviszonyban áll napi 3 órás munkaidőben, és 2019. február 18-tól keresőképtelen? A dolgozó előző munkaviszonya 2015. december 1-jétől 2018. augusztus 31-ig állt fenn. Mindkét jogviszony esetében előzménynek számít a megszűnt biztosítási jogviszony?
Részlet a válaszából: […] Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, összegét jogviszonyonként külön-külön kell megállapítani [Eb-tv. 43. § (2) bekezdés].A táppénz iránti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Szülés után járó ellátások két jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki az "A" munkáltatónál 2015. szeptember 1-jétől áll alkalmazásban, és 2016. december 5-én született gyermeke jogán jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, "B" munkáltatónál 2018. február 1-jén létesített egy napi 6 órás munkaviszonyt, és második gyermekét 2018 novemberére várja? Az anya az "A" munkáltatónál létesített munkaviszony előtt 2013. március 4-től 2015. augusztus 31-ig állt korábbi munkáltatója alkalmazásában. Amennyiben a "B" munkáltatónál nem jogosult a CSED-re, de a munkáját el tudná végezni a gyermek születése után, akkor visszamehet dolgozni?
Részlet a válaszából: […] 2018. február 1-jétől az anyának egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van. Az "A" jogviszonyban GYED-ben részesül, és az ellátás folyósítása mellett létesítette a "B" jogviszonyt, melyben keresőtevékenységet folytat.A második baba születését követően az "A"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Ügyvezető két munkaviszonya

Kérdés: Mentesíti a társas vállalkozói jogviszony utáni járulékterhek megfizetése alól egy cég ügyvezetőjét a két munkahelyen fennálló munkaviszony abban az esetben, ha az egyik munkáltatónál heti 30 órás munkaviszonyban, a másiknál pedig heti 6 órás munkaviszonyban áll alkalmazásban?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni és társas vállalkozói járulék és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége szempontjából a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonynak nagy jelentősége van, hiszen ez mentesíti a vállalkozást a havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkavállalása

Kérdés: Valóban nem dolgozhat tovább a felülvizsgálat után az a munkavállaló, aki 2010 óta ugyanannál a foglalkoztatónál áll napi 6 órás munkaviszonyban, 2009-től rendszeres szociális járadékban részesül, amit jelenleg rehabilitációs ellátásként kap?
Részlet a válaszából: […] Az értesülés nem jó. Amennyiben a 2012 óta komplex minősítésre váró rehabilitációs ellátásban részesülők a felülvizsgálatot követően ismét rehabilitációs ellátásra szereznek jogosultságot, továbbra is dolgozhatnak, azonban a 2011. évi CXCI. tv. rendelkezései szerint....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Szolgálati idő 6 órás munkaviszony esetén

Kérdés: Szolgálati időnek számít a 6 órás részmunkaidő abban az esetben, ha a bruttó munkabér alacsonyabb a minimálbér összegénél, de magasabb, mint a 6 órára arányosan számított minimálbér? A munkavállaló bruttó munkabére 2014-ben havi 95 000 forint.
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj megállapítása során szolgálati időként a hatórás munkaviszonyt is figyelembe kell venni. Azt, hogy 1 nap munkaviszony 1 nap szolgálati időnek minősül-e, vagyis a szolgálati időt kell-e arányosítani, a munkaviszonyban elért jövedelem nagysága határozza meg.Ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.
1
2
3