tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17. Társadalombiztosítási Levelek / 2003. június 24.

TARTALOM

276. kérdés Francia állampolgárok biztosítási jogviszonya
Milyen társadalombiztosítási jogszabályok vonatkoznak azokra a francia állampolgárságú személyekre, akik Magyarországon kft.-t alapítottak, szinte egész évben itt tartózkodnak, és letelepedési engedélyük intézése folyamatban van? A társaságban az ügyvezetői feladatokat személyesen látják el, de ezen túl munkavállalóként is szeretnének dolgozni.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
277. kérdés Külföldi állampolgárok bejelentése
Munkavállalási engedéllyel foglalkoztatott külföldi állampolgárságú dolgozókat, akik sem TAJ-, sem adóazonosító számmal nem rendelkeznek, hogyan lehet bejelenteni a munkaviszony megkezdésekor, illetve az éves bevallásnál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
278. kérdés Külföldi állampolgár GYES-e
Jogosult-e gyermekgondozási segélyre az a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi biztosított, akinek férje magyar állampolgár, de letelepedési engedélye nincs? Szülésekor terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
279. kérdés Csökkent munkaképességű munkavállalók közterhei
Csökkent munkaképességű, 4 órás alkalmazott után milyen járulékok fizetése, illetve levonása szükséges?
Kapcsolódó tárgyszavak:
280. kérdés Dotáció igénylése megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén
Igényelhet-e betéti társaság állami dotációt megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén, és ha igen, kell-e ehhez módosítani a társasági szerződést?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
281. kérdés Egyéni vállalkozó önrevíziója
Egyéni vállalkozó (pályakezdő) 1999-ben, a vállalkozói igazolvány átvétele napján balesetet szenvedett, és 6 hónapon keresztül keresőképtelen volt. Mivel még sosem volt biztosított, így táppénzben sem részesülhetett. Erre az időszakra nem fizetett társadalombiztosítási járulékot. Terhelte-e a vállalkozót járulékfizetési kötelezettség a keresőképtelenség időszakára, és ha igen, van-e arra mód, hogy mentesüljön ez alól? Az akkori MEP-es jegyzőkönyv (APEH átadás miatt) lezárt időszakot képezett-e, lehet-e, kell-e önellenőrizni az 1999. évet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
282. kérdés Ügyvezetői tiszteletdíj
Milyen járulék és személyi jövedelemadó terheli a kft. ügyvezetőjének munkaviszonyon kívül kifizetett 50 000 forintos tiszteletdíját, melyet a taggyűlés az ügyvezetői tevékenységért állapított meg?
Kapcsolódó tárgyszavak:
283. kérdés Rokkantsági nyugdíjas egyéni vállalkozó közterhei
Mennyit dolgozhat a rokkantsági nyugdíjas, "főállású" egyéni vállalkozó, és milyen közterheket kell fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
284. kérdés GYES-en lévő egyéni vállalkozó
GYES-en lévő magánszemély egyéni vállalkozói igazolványt vált ki. Az egyéni vállalkozásból származó bevétele várhatóan nem lesz állandó, havonta 10-20 ezer forint körül mozog, tekintve, hogy beteg gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesül, tehát tartós munkavégzésre nem vállalkozhat. Ebben az esetben a tb-járulékot a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér, avagy a tényleges vállalkozói kivét után kell-e fizetni? Az eho-t mindenképpen teljes összegben kell-e megfizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
285. kérdés Fizetés nélküli szabadság
A munkáltató tartós üzemzavar esetén állásidő helyett adhat-e fizetés nélküli szabadságot a dolgozóinak, ha még rendelkeznek az őket megillető törvényes fizetett szabadsággal? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
286. kérdés Szabadság kiadása
Fizetett szabadság kiadásánál mit takar a "kivételesen fontos gazdasági érdek", ami indokolhatja a szabadság átvitelét a következő évre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
287. kérdés Korkedvezményre jogosultság 2005. január 1. előtt
1950 májusában született nő 1966. július 1-jétől 1976. március 20-ig szövőnőként dolgozott. 1973. július 1-jétől 1974. október 1-jéig GYES-en volt, majd megszakítva az ellátást, 1974. október 2-től 1974. december 31-ig visszament dolgozni. 1975. január 2-től újra GYES-re ment, és 1976. március 20-án, a gyermek 3. életévének betöltésekor kilépett. Igénybe vehető-e erre az időszakra a korkedvezmény, és mikor mehet legkorábban nyugdíjba, ha azóta is folyamatosan dolgozik, de nem korkedvezményre jogosító munkakörben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
288. kérdés Jogosultság anyasági ellátásra
Közúti baleset miatt a biztosított egy évig táppénzes állományban volt (2003. március 3-ig). Terhessége miatt a munkakörét nem tudja tovább ellátni, közös megegyezéssel munkaviszonyát 2003. március 4-ével megszüntette. 2003. április 7-étől új munkahelyen foglalkoztatják. 2003. május 20-án szül. Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre, ha igen, milyen jövedelem alapulvételével? Jogosult-e gyermekgondozási díjra és gyermekgondozási segélyre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
289. kérdés Bedolgozók munkajogi jogállása
Milyen kedvezményeket lehet elszámolni a több éve biztosított bedolgozóként foglalkoztatott dolgozókra? Például: Jár-e betegszabadság? Jár-e fizetett ünnepre bér? Kaphatnak-e végkielégítést? Jár-e pótszabadság a 16 éven aluli gyermekre stb.?
Kapcsolódó tárgyszavak:
290. kérdés Segítő családtag biztosítása
Saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó édesanyja segítő családtagként besegít a vállalkozásba díjazás nélkül. Milyen bejelentési, nyilvántartási kötelezettsége van az egyéni vállalkozónak, és milyen szerződést, megállapodást kell kötnie édesanyjával?
Kapcsolódó tárgyszavak:
291. kérdés Végelszámoló biztosítási jogállása
A Társadalombiztosítási Levelek 7. számának 176. kérdésével kapcsolatban kérdezi olvasónk, hogy mi a helyzet a kft. esetében, ahol a társaság szintén végelszámolással kíván megszűnni, és a végelszámoló az egyik tulajdonos, aki korábban a társaság tevékenységében személyesen közreműködött. Helyes-e az az eljárás, hogy a tagsági jogviszonyában a továbbiakban nem vesz fel jövedelmet, de megállapodást köt a tb-vel a járulékok fizetésére? Ebben az esetben a megszűnni kívánó társaságot semmilyen járulékfizetési kötelezettség nem terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére