tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott dotáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Dotáció igénylése megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén

Kérdés: Igényelhet-e betéti társaság állami dotációt megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén, és ha igen, kell-e ehhez módosítani a társasági szerződést?
Részlet a válaszból: […]társaság és az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet kivételével, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a közhasznú társaság, a vízitársulat, a szociális foglalkoztató. A gazdasági társaság és az egyesülés, a szövetkezet (a lakásszövetkezet kivételével), az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a közhasznú társaság és a vízitársulat kérheti célszervezetté történő kijelölését, és ezzel magasabb összegű dotációra tarthat igényt. A kijelölésről a Pénzügyminisztérium - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium egyetértésével és a Védett Szervezetek Országos Szövetsége véleményének meghallgatásával - dönt. A kijelölés feltételei az alábbiak: a) a cégbíróság által bejegyzett gazdálkodó szervezet létesítő okirata tartalmazza a rehabilitációs foglalkoztatási célt, b) a célszervezeti kijelölési kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy - termelő (szolgáltató) tevékenység végzésére alkalmas - telephelyen folyik a rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység, c) a rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység megkezdése óta legalább egy év eltelt, és a célszervezeti kijelölési kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagában a foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 50 fő, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozóknak a foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított aránya eléri a 60 százalékot, d) a foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű dolgozók egészségi állapotához igazodó munkafeltételek (munkakörülmények és tárgyi feltételek), valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátás a gazdálkodó szervezet valamennyi telephelye tekintetében folyamatosan biztosított, e) a kérelem benyújtásának időpontjában csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá nincs 90 napon túli köztartozása, f) a megváltozott munkaképességű dolgozókkal szemben munkabértartozás, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékok tekintetében járuléktartozás nem áll fenn. A kijelölt célszervezetek jegyzékét a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában évente közzéteszi. Dotáció abban a hónapban illeti meg a gazdálkodó szervezetet - ide nem értve a kijelölt célszervezetet -, amelyikben az általa foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 20 főt, és a megváltozott munkaképességű dolgozóknak az átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított aránya meghaladja az Ftv. 41/A. §-ban meghatározott 5 százalékos (kötelező foglalkoztatási szint) mértéket. A dotáció vetítési alapja - a célszervezetek kivételével - a kötelező foglalkoztatási szint mértékén felül foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű dolgozók tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszáma és a részükre kifizetett havi átlagbér szorzata alapján számított, havi bruttó munkabér összege. Átlagbérként legfeljebb a mindenkor érvényes minimálbért lehet figyelembe venni. Kijelölt célszervezetek esetén a dotáció vetítési alapja a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók tárgyhavi, átlagos statisztikai állományi létszáma és a részükre kifizetett havi átlagbér szorzata alapján számított havi bruttó munkabér összege. Átlagbérként legfeljebb a mindenkor érvényes minimálbért lehet figyelembe venni. A dotáció mértéke annál a gazdálkodó szervezetnél - ide nem értve a szociális foglalkoztatót és a kijelölt célszervezetet -, amelynél a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóknak a tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított aránya a) meghaladja az 5 százalékot, de 10 százalék alatt van, 45 százalék, b) eléri vagy meghaladja a 10 százalékot, de 40 százalék alatt van, 55 százalék, c) eléri vagy meghaladja a 40 százalékot, de 60 százalék alatt van, 100 százalék, d) eléri vagy meghaladja a 60 százalékot, 135 százalék. A gazdálkodó szervezet által a tárgyhónapban igényelhető dotáció összege a vetítési alap és dotációs mérték szorzata. A dotáció mértéke annál a szociális foglalkoztatónál, amelynél a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóknak a tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyított aránya a) meghaladja az 5 százalékot, de 20 százalék alatt van, 50 százalék, b) eléri vagy meghaladja a 20 százalékot, de 40 százalék alatt van, 75 százalék, c) eléri vagy meghaladja a 40 százalékot, de 60 százalék alatt van, 100 százalék, d) eléri vagy meghaladja a 60 százalékot, 135 százalék. A kijelölt célszervezetet a megváltozott munkaképességű dolgozókra tekintettel 135 százalékos dotáció illeti meg. Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően: a) a legalább 67 százalékos mértékben megváltozott munkaképességű és a 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 28. § (3) bekezdése szerint fogyatékosnak nem minősülő dolgozókra tekintettel igényelhető dotáció mértéke 150 százalék, b) az említett rendelet 28. § (3) bekezdés a) pontja szerinti fogyatékos, valamint a halmozottan fogyatékos dolgozókra tekintettel igényelhető dotáció mértéke 320 százalék, c) a rendelet 28. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti fogyatékos dolgozókra tekintettel igényelhető dotáció mértéke 225 százalék. A kijelölt célszervezet telephelyén foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozóra tekintettel igényelhető dotáció mértéke a dotáció vetítési alapjának 40 százalékával nő az alábbi feltételek teljesítése esetén: a) a megváltozott munkaképességű dolgozó munkahelye a központi telephellyel nem azonos közigazgatási egységben, attól közúton[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 280
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,