Munkaügyi iratok megőrzése

Kérdés: Hogyan változott a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó szabályozás a nyugdíjazással összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. A bejelentéssel egyidejűleg a nyilvántartásra kötelezett képviselője, illetve a felszámoló, végelszámoló köteles a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan adatszolgáltatást teljesíteni, ha arra korábban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Végelszámoló kisadózó egyéni vállalkozása

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan induló egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy végelszámolás alatt álló kft. tagjaként jelenleg ellátja a végelszámolói tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] ...az egyéni vállalkozó nem minősülhet főfoglalkozásúnak, esetünkben azonban a felsorolásban szereplő kérdéseket kell tisztázni.A kft. végelszámolója tulajdonképpen a cég vezető tisztségviselője, akire mindenben azokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás végelszámolás esetén

Kérdés: A Fővárosi Törvényszék végzése alapján egy végelszámolás alatt álló alapítványnak igazolást kell bemutatnia a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséről. Pontosan mit takar ez a kötelezettség, hová kell fordulnia a végelszámolónak?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Cny-tv. 27. §-ának a) pontja értelmében a végelszámolás lefolytatása esetén a törlési kérelemhez csatolni kell – többek között – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolását a szervezet biztosítottjai adatainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Kijelentés egyszerűsített végelszámolás végén

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a munkavállalókat, a társas vállalkozói jogviszonyban lévő tagokat, illetve a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozókat az egyszerűsített végelszámolás végén? Ha igen, milyen dátummal, tekintettel arra is, hogy a cégbizonyítványban a tagok jogviszonyának vége az a nap, amellyel a céget törölték?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a tagsági jogviszony vége a biztosítás megszűnésének időpontja, tehát a cég törlésének napja.Ugyanezen a napon szűnik meg a végelszámoló (esetleges) biztosítási jogviszonya is.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó jogviszonyának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Betéti társaság végelszámolója I.

Kérdés: Lehet egy betéti társaság végelszámolója egy olyan beltag, aki a végelszámolás kezdetétől egyéni vállalkozóvá is vált? Milyen fizetési kötelezettség keletkezik a végelszámoló után, akinek ezen túlmenően van egy kft.-je is, melyben ügyvezetőként társas vállalkozó, és végelszámolóként nem vesz fel jövedelmet? Mentesülhet a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól átalányadózó egyéni vállalkozóként az érintett személy, abban az esetben, ha a kft.-ben megfizeti a minimumjárulékokat?
Részlet a válaszából: […] ...bt.-beltagsága ellenére lehet egyéni vállalkozó a végelszámoló. Ezt a 297/2022. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése egyszerűsített végelszámolás választása esetén teszi lehetővé, feltéve, ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó vállalkozások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.Jelen esetben az a), illetve a g) pont lesz fontos.Az egyszerűsített végelszámolás esetén ugyanis végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat automatikusan a cég korábbi vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Közjegyzői iroda végelszámolása

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a tevékenység zárónapjával egy végelszámolást kezdő közjegyző iroda vezetőjét abban az esetben, ha ő lesz a végelszámoló is? Amennyiben igen, akkor másnaptól a végelszámolás kezdőnapjával újra meg kell tenni a bejelentést?
Részlet a válaszából: […]

A közjegyzői iroda tagja társas vállalkozóként biztosított. Végelszámolóként a jogviszonya nem változik, így a T1041-es bejelentés módosítására nincsen szükség.

(Kéziratzárás: 2022. 05. 30.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult egyik jogviszonyában sem a gyermek születésére tekintettel járó ellátásokra az az édesanya, aki 2018 óta egy kisadózó betéti társaság főállású kisadózó tagja, és 2021. október 1-jétől a férje által működtetett kft.-ben napi 8 órás munkaviszonyban áll? A bt. végelszámolásáról 2021. decemberben döntés született, és 2022. január 1-jétől folyamatban van, a végelszámoló a korábbi kisadózó tag. A kismamát az orvos veszélyeztetett terhességgel 2021. december 1-jétől táppénzre vette, 2022. április hónapban pedig megszületett a gyermek. A táppénzigénye benyújtásakor kapta azt az információt, hogy nem lesz jogosult a szülés után járó ellátásokra, és táppénzre is csak két hónapra, mert a tagi jogviszonyát nem szüntette meg 2021. szeptember 30-án.
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról a Kata-tv. ad eligazítást. Ennek alapján a betéti társaság is lehet kisadózó vállalkozás.A társaság főállású kisadózó tagja – többek között – az, aki nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Kisadózó bt. végelszámolása

Kérdés: Helyesen jár el egy kisadózó betéti társaság, ha 2021. január 1-jén megindítja a cég végelszámolását, tekintettel arra, hogy a képviseletet ellátó kültag rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amely szintén a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? A betéti társaságban a beltag semmilyen formában nem működik közre és nem is vezető tisztségviselő. A végelszámolóvá váló kültag ebben az esetben a betéti társaságban válik főfoglalkozásúvá, és az egyéni vállalkozásában nem főállású kisadózó lesz? Korábban egyéni vállalkozóként fizette meg a havi 50 000 forint tételes adót és a bt.-ben nem főállásúként a havi 25 000 forintot. A bt.-ben a végelszámoló után ebben az esetben a vezető tisztségviselőre vonatkozó általános szabályok szerint kell megfizetni a minimális közterheket, tekintettel arra, hogy díjazást nem fog kapni?
Részlet a válaszából: […] ...amelynek értelmében ettől az időponttól a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként.A végelszámoló társadalombiztosítási jogállása valóban megegyezik a vezető tisztségviselő jogállásával, így – ha azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya egy egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság ügyvezetőjének, aki a végelszámolás közben nyugdíjba megy, és erre tekintettel megszünteti a munkaviszonyát a cégnél? Hol található meg az egyszerűsített végelszámoláshoz szükséges vagyonfelosztási javaslat, illetve határozat adattartalma, amit a Ctv. előírásai szerint kötelezően alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] ...Ctv. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el, tehát jelen esetben a betéti társaság ügyvezetőjének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
1
2
3
4