tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott francia állampolgár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Francia állampolgár munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell tajszámot igényelni egy francia állampolgár foglalkoztatása esetén, illetve milyen engedélyeket kell beszereznie a foglalkoztatónak? Mire kell figyelni a külföldi állampolgár foglalkoztatása esetén? Másként kell eljárni abban az esetben, ha az érintett már dolgozott Magyarországon, és rendelkezik tajszámmal is?
Részlet a válaszból: […]Azonosító Jelet igazoló Hatósági Igazolvány kiadásához" elnevezésű Ny 53 jelű nyomtatványt.A megrendelő tehát a foglalkoztató lesz, az ügyintézés érdekében azonban az igénylőnek, azaz a foglalkoztatottnak ki kell állítania egy meghatalmazást is annak a részére, aki ténylegesen eljár az ügyben.Amennyiben a foglalkoztató képviselője nem személyesen jár el, akkor neki is meg kell hatalmaznia az eljáró személyt, aki egyébként lehet például maga az igénylő is.Az igényléshez szükséges nyomtatványok a www.neak.gov.hu oldalról letölthetők.A tajazonosító igényléséhez mindenképpen szükség van egy magyarországi lakcímre. Ezt a lakcímet az igénylés során igazolni kell a lakcímkártyával vagy a lakcímbejelentővel.Szükség van továbbá az útlevélre, illetve EGT-állampolgárok esetén a foglalkoztatás bejelentését igazoló "regisztrációs igazolás"-ra.Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra ugyanis - többek között - az az EGT-állampolgár jogosult, akinek tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása. Az EGT-állampolgár legkésőbb a beutazástól számított 93. napon - a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál - köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni. A törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást, azaz a regisztrációs igazolást az eljáró hatóság azonnal kiállítja. A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1000 forint.A tajigénylés során be kell mutatni a munkavállaló munkaszerződését, a munkáltató aláírási címpéldányát, illetve a meghatalmazott személyi igazolványát is.Amennyiben rendben vannak a dokumentumok, akkor azokat az ügyintéző az erre rendszeresített iraton átveszi. A tajszámot 8 napon belül készítik el, az elkészültéről telefonos értesítő kérhető.A tajszám (és természetesen az adóazonosító jel) birtokában bejelenthető a munkavállaló a 'T1041 nyomtatványon. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a foglalkoztatás a tajszám kiadása előtt megkezdődik, a bejelentést meg kell tenni. A tajszám nélkül beadott 'T1041 jelű adatlap azonban hibás, és minden ilyen 13. pótlapot újra be kell majd nyújtani a kitöltött tajszámmal.A 355/2007. Korm. rendelet 6. §-a értelmében a foglalkoztató köteles a foglalkoztatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6804
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Francia állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Helyesen jár el az a vállalkozás, amely a francia állampolgárságú ügyvezetőjének magyarországi jövedelmeiből csak személyi jövedelem­adót von le, tekintettel arra, hogy az ügyvezető Franciaországban és Olaszországban is végez munkát, biztosításának helye Franciaországban van, és erről A1 igazolással rendelkezik? A cég sem szo­ciális hozzájárulási adót, sem egészségügyi hozzájárulást nem fizet.
Részlet a válaszból: […]cikkének (5) bekezdése a korábbiakhoz képest szokatlan helyzetet teremtett, mivel úgy rendelkezik, hogy az egyidejűleg két vagy több tagállamban munkát végző személyeket úgy kell tekinteni, mintha valamennyi tevékenységüket munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként végeznék, és összes jövedelmüket a biztosítás helye szerinti tagállamban kapnák. Ezzel párhuzamosan a 987/2009/EK rendelet 21. cikke kimondja, hogy az a munkáltató, amelynek bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye nem az illetékes - a biztosítás helye szerinti - tagállam területén található, a munkavállalóira vonatkozó jogszabályok szerinti valamennyi kötelezettségét teljesítenie kell, beleértve különösen az e jogszabályok által előírt járulékfizetési kötelezettséget úgy, mintha bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye az illetékes tagállamban lenne. Kisegítőleges szabályként továbbá elő­írja, hogy az a munkáltató, amely nem rendelkezik telephellyel az alkalmazandó jogszabályok - a biztosítás helye - szerinti tagállamban, valamint a munkavállaló megállapodhat, hogy ez utóbbi a munkáltató járulékfizetési kötelezettségeit annak nevében végrehajthatja, nem érintve a munkáltató alapkötelezettségeit. A munkáltatónak az ilyen megállapodásról értesítést kell küldeni e tagállam illetékes intézményének. Mindez azt jelenti, hogy ha a Franciaországban biztosított személy más EU-tagállamban is végez párhuzamosan kereső­tevékenységet, akkor a külföldi - jelen esetben az olasz és a magyar - foglalkoztatóknak is meg kell fizetniük a Franciaországban biztosított alkalmazottjuk után a járulékokat a francia társadalombiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4870
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Francia állampolgárságú diák magyarországi gyakorlata

Kérdés:

Milyen dokumentumok szükségesek abban az esetben, ha egy mezőgazdasági vállalkozásnál a gyakorlati idejét tölti egy 19 éves francia állampolgárságú középiskolai tanuló? A gyakorlati idő összesen 2-3 hónap, amelyet két részletben tölt le a diák, az első részét júliusban, a másodikat szeptemberben szeretné megkezdeni. Szükséges ebben az esetben megbízólevél az iskolától? Kell tartózkodási engedély, illetve igényelni kell adó­azonosító jelet és taj-számot? Kell fizetni bért, ösztöndíjat vagy bármilyen egyéb díjat a diák számára ebben az esetben?

Részlet a válaszból: […]állampolgár hallgatójának belföldi szakmai gyakorlaton végzett munkájából származó jövedelem. E szabály következtében, amennyiben a fogadó vállalkozás önszántából, vagy esetleg a külföldi középiskolával történt megállapodása alapján pénzbeli javadalmazást kíván juttatni a külföldi tanuló részére, azt az idézett szabály alapján tehát adómentesen megteheti. Az Art. nem tartalmaz olyan előírást, amelyre tekintettel a kérdésbeli mező­gazdasági vállalkozást a francia állampolgárságú tanuló után bejelentési kötelezettség terhelné, tekintve hogy a szakmai gyakorlat alapján nem keletkezik a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott társadalombiztosítási jogviszony, vagyis az adóhatósághoz a vállalkozásnak nem szükséges jeleznie a tanulóval létrejövő "jogviszonyt". (A külföldi tanulóra ugyanis nem terjed ki a Felsőokt-tv., amelynek nyomán a hallgatói munkaszerződéssel folytatott szakmai gyakorlat biztosítási kötelezettséget keletkeztethet.) Társadalombiztosítási jogviszony hiányában értelemszerűen járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik a külföldi középiskolás tanuló szakmai gyakorlata esetében. A más tagállamban biztosított tanuló magyarországi ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult. Az ellátásokat - az egyenlő elbánás elve szerint - ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított. A jogosultságot a külföldön kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) igazolja. Tehát a más uniós tagállamban biztosított tanuló a külföldi társadalombiztosítási szerv (biztosító) által kiállított EU-kártyával, illetve az azt helyettesítő nyomtatvánnyal veheti igénybe az ellátásokat Magyarországon. Mindezekre tekintettel sem adóazonosító jelet, sem taj-számot nem szükséges a külföldi diák részére igényelni. Munkavállalási engedély ugyancsak nem szükséges az uniós tagállamból érkező tanuló három hónapot meg nem haladó időtartamú szakmai gyakorlaton történő fogadásához. A tanulót foglalkoztató vállalkozás köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy(ek) foglalkoztatását. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni. A bejelentésre kötelező formanyomtatvány nem létezik, ezért azt szabadon, bármilyen, utólag bizonyítható formában meg lehet tenni. A bejelentésnek személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmaznia kell a foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A bejelentés teljesítését a munkaügyi központ igazolja, és a bejelentésről nyilvántartást vezet. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatás megkezdésének. A jogviszony megszűnését is be kell jelenteni (355/2007. Korm. rendelet 6. §).   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 283. számában – 2015.08.11.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 280. számában megjelent 4754. kérdésre adott válaszban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4754

4. találat: Magyarországra kiküldött francia állampolgár járulékai

Kérdés: Kinek és milyen összeg után kell megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha egy francia állampolgárt a francia munkáltatója 12 hónapot meghaladó időtartamra munkavégzés céljából Magyarországra helyezi?
Részlet a válaszból: […]évig (hosszabbítás esetén kettőig) csak Franciaországban kell a járulékokat leróni. Így a munkavállaló Magyarországon kapott jövedelme után legfeljebb százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, feltéve hogy az eho-alapot képez, és az érintett belföldinek minősül. Az EGT állampolgár akkor minősül belföldinek, ha a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarországon gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A 11 százalékos százalékos eho alapja: - valamennyi összevont adóalapba tartozó, adóelőleg számításánál figyelembe veendő jövedelem, ha nem kell utána[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1713
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Francia állampolgárságú ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Egy cég megbízási szerződést kötött a francia állampolgárságú ügyvezetőjével az ügyvezetői teendők ellátására havi bruttó 200 000 forint megbízási díj ellenében. Az ügyvezető eddig diplomataként élt Magyarországon, most munkavállalási engedélye van, adószámot kért az APEH-tól. Milyen járulékokat kell megfizetni a megbízási díj után?
Részlet a válaszból: […]megkötött francia-magyar egyezmény (65/1981. MT rendelet) szabályait kell tekintetbe venni. Ezek előírásai szerint amennyiben a francia ügyvezető adóévenként 183 napnál hosszabb időt tölt Magyarországon, akkor a megbízási díja Magyarországon lesz adóztatható, személyijövedelemadó-előleg alapját képező jövedelemként pedig a Tbj-tv. 4. § k) pontjának 1. alpontja értelmében járulékalapot képező jövedelemnek is minősül. Ha az ügyvezető magyarországi tartózkodása az évi 183 napot nem éri el, a szóban forgó jövedelme után Franciaországban kell a jövedelemadót megfizetnie [66/1981. MT rendelet 15. Cikk (2) bekezdése]. Ez esetben járulékalapot képező jövedelemként a megbízási szerződésében meghatározott havi 200 000 forint díjat kell figyelembe venni [Tbj-tv. 4. § k) pontjának 2. alpontja]. Hangsúlyozandó a különbség, hogy míg az előbbi esetben a megbízási díjnak az adóelőleg alapját képező része - költségnyilatkozattól függően annak 50-90 százaléka - számít a járulékok alapjába, addig az utóbbi esetben a megbízási díj teljes - bruttó - összege képez járulékalapot. Mindezekre tekintettel az ügyvezető járulékalapot képező díjazása után a cég a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot köteles megfizetni, továbbá a megbízási díjából a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot - vagy az ügyvezető esetleges magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén a 0,5 százalékos nyugdíjjárulékot és a 8 százalékos tagdíjat -, továbbá a 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot köteles levonni, bevallani és befizetni [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja, 19. § (1)-(3) bekezdései, 24. § (1) bekezdése]. A tételes egészségügyi hozzájárulást a foglalkoztató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1160

6. találat: Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj közterhei

Kérdés: Egy magyar egyesület kiállítást szervez. Kinek és milyen közterheket kell fizetnie a külföldi állampolgárok részére kifizetett tiszteletdíj összege után abban az esetben, ha az amerikai, francia, német és belga állampolgárok kizárólag azért utaznak Magyarországra, hogy zsűritagként részt vegyenek a kiállításra kerülő művek zsűrizésében?
Részlet a válaszból: […]egyezményeink kivétel nélkül úgy rendelkeznek, hogy a szabadfoglalkozásból származó jövedelem után a jövedelemszerző illetősége szerinti államban kell adózni, kivéve ha a jövedelmet szerző a másik államban állandó bázissal rendelkezik. Mivel az egyezmények szerint a szabadfoglalkozásból származó jövedelmek az illetőség szerinti államban adóztathatók, az Szja-tv. 2. § (4) bekezdése alapján a külföldi illetőségű magánszemélyt Magyarországon nem terheli adófizetési kötelezettség. Érdemes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 933

7. találat: Francia munkavállaló táppénze

Kérdés: Több éve Magyarországon működő francia gazdasági társaság francia állampolgárságú munkavállalója 2004. május 17-étől keresőképtelen beteg és táppénzt igényel. Hogyan kell a dolgozó táppénzjogosultságát megállapítani?
Részlet a válaszból: […]társaságban foglalkoztatott - az EU-tagállambeli "külföldi" alkalmazottak kötelezően biztosítottak. Tehát a francia munkavállaló mint biztosított táppénzre jogosult. A jogosultságának elbírálására az Eb-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogosultsága időtartamát és a táppénze mértékét az határozza meg, hogy mennyi folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. Nem lehet figyelembe venni a május 1-je előtt Magyarországon munkaviszonyban töltött időt. Ha az igénylő biztosítási időt nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 686
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Francia állampolgárok biztosítási jogviszonya

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási jogszabályok vonatkoznak azokra a francia állampolgárságú személyekre, akik Magyarországon kft.-t alapítottak, szinte egész évben itt tartózkodnak, és letelepedési engedélyük intézése folyamatban van? A társaságban az ügyvezetői feladatokat személyesen látják el, de ezen túl munkavállalóként is szeretnének dolgozni.
Részlet a válaszból: […]ügyvezetőkre semmilyen munkavégzési formában - tagként, munkaviszonyban - nem terjed ki a magyar társadalombiztosítás. Ennek következtében az általuk felvett jövedelem után társadalombiztosítási, illetve nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni nem kell. Összegezve az eddigieket, a szóban forgó francia állampolgárok anélkül folytathatják munkavégzésüket, hogy a magyar társadalombiztosítási szabályok kötelezettséget rónának rájuk. Ezzel ellentétben az Eho-tv. minden további megkötés nélkül pusztán a munkaviszony, illetőleg a tagsági viszony létéhez köti a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget, így azt a külföldi tag, munkavállaló után is meg kell fizetnie a társaságnak. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az illető francia állampolgárok Magyarországon - önkéntes alapon - ne szerezhetnének a társadalombiztosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 276
Kapcsolódó tárgyszavak: ,