Rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló munkaideje

Kérdés: Igénybe veheti a csökkent munkaképességű, rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén járó kedvezményeket a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló munkaideje eléri a heti 40 órát, vagy ebben az esetben visszavonják a kártyát?
Részlet a válaszából: […] A Pf-tv. 16/A. §-a értelmében rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerinta) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagyb) tartós foglalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Rehabilitációs kártya igénylése

Kérdés: Hogyan lehet rehabilitációs kártyát igényelni egy olyan munkavállaló részére, aki csökkent munkaképességű, erről az ORSZI-ból van egy 2 évvel ezelőtti szakvéleménye, amely még 2013. áprilisig érvényes lenne? A munkavállaló semmilyen ellátásban nem részesült, és nem kapott felülvizsgálatra sem felszólítást.
Részlet a válaszából: […]  Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességűszemély jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplexminősítés szerint a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,vagy b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Felmondás megváltozott munkaképességű munkavállalónak

Kérdés: Köteles-e a munkáltató a munkaviszony felmondására, és viselnie kell-e az ezzel járó kötelezettségeket, terheket abban az esetben, ha egy munkavállaló az OOSZI Orvosi Bizottságának véleménye szerint munkaképességét 50 százalékban elvesztette, rokkantsági nyugdíjat igénybe venni nem tud, eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, de a munkáltató nem tud az állapotának megfelelő, könnyebb munkát biztosítani részére? Az Mt. ilyen esetekre nem tér ki. Az 50 százalékos munkaképesség-csökkenés megállapítása után a táppénzes állomány is megszűnt, ezért a munkáltatónak sürgősen döntenie kell a munkavállaló további sorsáról.
Részlet a válaszából: […] A 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésbenfoglalt rendelkezése értelmében a megváltozott munkaképességű dolgozókfoglalkoztatásának biztosítása – az e rendeletben megfogalmazott kivételekkel -annak a munkáltatónak a feladata, ahol a dolgozó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 30.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló alkalmazása

Kérdés: Van-e valamilyen időkorlátozás egy 67 százalékban csökkent munkaképességű rokkantnyugdíjas munkavállaló alkalmazásakor?
Részlet a válaszából: […] Igen, létezik bizonyos korlátozás a munkaidő tekintetében. Arokkantsági nyugdíjra ugyanis az egyéb feltételek mellett az a személyjogosult, aki rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb amegrokkanás előtti keresetnél [Tny-tv. 23. § (1) bekezdésének c) pontja]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] Betéti társaság tagjáról van szó, aki a társaságtevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, tehát – a Tbj-tv. 4. §c) pontja értelmében – társas vállalkozónak minősül.Mégpedig az első esetben főfoglalkozású társasvállalkozónak, mivel az 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Csökkent munkaképességű munkavállalók közterhei

Kérdés: Csökkent munkaképességű, 4 órás alkalmazott után milyen járulékok fizetése, illetve levonása szükséges?
Részlet a válaszából: […] Társadalombiztosítási terhek vonatkozásában a csökkent munkaképességnek – feltéve, hogy az érintett nem részesül rokkantsági nyugdíjban – nincs jelentősége. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a csökkent munkaképességű alkalmazottra kiterjed a biztosítás, a Tbj-tv. 20. és 24....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Dotáció igénylése megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén

Kérdés: Igényelhet-e betéti társaság állami dotációt megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén, és ha igen, kell-e ehhez módosítani a társasági szerződést?
Részlet a válaszából: […] A szociális háló részeként az állam – foglalkoztatásuk elősegítésével – biztosítani kívánja a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációját. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról a 8/1983. EüM-PM együttes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Csökkent munkaképességű egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: A munkaképességét 50 százalékban elvesztett (tehát nem rokkantnyugdíjas) egyéni vagy társas vállalkozót milyen járulékfizetési kötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] Főszabályként az egyéni vállalkozó kivétje, illetve a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem – de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér – után meg kell fizetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.