Fizetés nélküli szabadság


A munkáltató tartós üzemzavar esetén állásidő helyett adhat-e fizetés nélküli szabadságot a dolgozóinak, ha még rendelkeznek az őket megillető törvényes fizetett szabadsággal? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatban?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2003. június 24-én (17. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 285

[…] által használt anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságából, állapotából, mozgatásából és működéséből eredő okok. Az Mt. 13. § (3) bekezdése értelmében a kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása e törvény harmadik részében meghatározott szabályoktól - ha törvény másként nem rendelkezik - eltérhet, ennek feltétele, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg. A fentiekre figyelemmel a munkáltató még megállapodásban, illetve kollektív szerződésben foglaltak szerint sem térhet el az Mt. 151. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásától a munkavállaló hátrányára. A fizetés nélküli szabadság rendeltetése, hogy a munkavállaló személyes vagy családi problémái megoldását a rendes pihenőidő terhelése nélkül biztosítsa. A munkavállalónak általában nincs alanyi joga a fizetés nélküli szabadság igénybevételére, a munkáltató mérlegelési jogkörben dönthet az engedélyezésről. Egyes, az Mt.-ben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott esetekben a munkavállalónak a távolléthez fűződő személyes vagy családi érdeke - egészségügyi, szociális szempontból - annyira fontos, hogy nem célszerű a munkáltató mérlegelésére bízni annak engedélyezését. Ilyen esetekben a munkáltató a munkavállaló kérelmére köteles a fizetés nélküli szabadságot (vagy munkaidő-kedvezményt) biztosítani. Így például az Mt. 138. § (5) bekezdése alapján a gyermekgondozási és ápolási szabadságot, az Mt. 139. § (1) bekezdés alapján az ápolási, gondozási szabadságot, az Mt. 140. § (1) bekezdése […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.