Külföldi állampolgárok biztosítása


Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, ha munkavállalási engedély alapján, teljes munkaidőben foglalkoztat amerikai, cseh, illetve angol állampolgárságú személyeket. Kell-e részükre adóazonosító jelet, illetve TAJ-számot igényelni, továbbá Magyarországon adóbevallás benyújtására kötelezettek-e?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2003. május 20-án (15. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 237

[…] eltérően az Eho-tv. szabályai a munkaviszonyban álló személy után, annak illetőségétől függetlenül előírják a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget. Abban az esetben, ha az amerikai és az angol munkavállalók közül valamelyik belföldinek minősül [az a természetes személy, aki rendelkezik, illetőleg jogosult rendelkezni az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal), a 14 éven aluliak esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal, továbbá a menekült és a hontalan], természetesen a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartozik, és az általános szabályok szerint kell utána a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást befizetni. Szándékosan nem említettük a cseh állampolgárságú személyt, ő ugyanis más megítélés alá esik. A Tbj-tv. 13. §-a szerint a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezéseit az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. Magyarország és Csehszlovákia között - az 1959. évi 41. tvr és a 9/1960. MüM. rendelet - szociálpolitikai egyezmény van hatályban, melynek azonos elbánásról szóló 2. cikkelye alapján a társadalombiztosítási jogszabályok tekintetében a magyar állampolgárokkal azonosan kell elbírálni azokat a cseh és szlovák állampolgárokat, akik Magyarország területén dolgoznak, illetve tartózkodnak. Az egyezmény 4. cikkelye szerint annak az országnak a társadalombiztosítási szabályait kell alkalmazni, ahol a dolgozó a társadalombiztosítás szempontjából döntő tevékenységét folytatja. Amennyiben egyidejűleg mindkét országban végez ilyen tevékenységet, a főfoglalkozás szerinti ország társadalombiztosítási jogszabályait kell alkalmazni. Ha a cseh állampolgárnak Csehországban van a főfoglalkozása, akkor magyarországi tevékenységére a magyar társadalombiztosítási szabályok nem vonatkoznak. A magyar társadalombiztosítási kötelezettség kiterjed a cseh állampolgárok magyarországi foglalkoztatására, amely megvalósulhat pl. munkaviszonyban, tagsági viszonyban, megbízási jogviszonyban is. A főfoglalkozásról szóló igazolást az illetékes cseh társadalombiztosítási szerv adja ki. Tehát a Magyarországon főfoglalkozásképpen munkát végző cseh állampolgár után az általános szabályok szerint kell a járulékokat és a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni. A biztosított külföldi állampolgárságú személyek részére is TAJ-számot kell igényelni. A járulékfizetés szabályai után a kérdésben szereplő személyek magyarországi munkavégzéséből származó jövedelmeikkel összefüggésben teljesítendő személyi jövedelemadó fizetésének szabályait tekintjük át. Hazánknak mindhárom országgal van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye [49/1979. (XII. 6.) MT rendelet a magyar-amerikai egyezményről, 1978. évi 15. tvr Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és Magyarország közötti egyezményről, 1996. évi XCIII. tv. a cseh-magyar egyezményről]. Az egyezmények lényegében azonos rendelkezéseket […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.