tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A minimálbér

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2002. november 12. (Társadalombiztosítási Levelek 3. szám, 44. kérdés)

Kérdés: A munkaviszonyon kívül melyik jogviszonyban van még jelentősége a minimálbérnek?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]Figyelemmel kell lenni arra is, hogy ebben az esetben a Tny-tv. 39. §-a szerint a szolgálati idő is csak arányosan vehető figyelembe. A minimálbér módosulása kihat a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti biztosítottnak minősülő tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra is, akiknél a pénzbeli juttatás (járulékalapot képező jövedelem) összege 2002. január 1-jétől legalább a minimálbér hat százaléka. A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozóként, megbízási, felhasználási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jellegű jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személyre a biztosítási kötelezettség akkor terjed ki, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét [Tbj-tv. 5. § g) pont]. A biztosítási kötelezettség elbírálásánál 2002. január hónapban még a 2001. december 1-jén érvényes minimálbér összegét, azaz 40 000 forintot kell alapul venni, 2002. február hónaptól már az 50 000 forint az irányadó. A társas vállalkozó esetében a járulékfizetési kötelezettséget a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell teljesíteni (Tbj-tv. 27. §). Az egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettséget a vállalkozói kivét vagy az átalányadó alapja (járulékalapot képező jövedelem), de átlagos szinten legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell teljesíteni. A tételes átalányadó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó esetében a járulék alapja a megelőző hónap első napján érvényes minimálbér (Tbj-tv. 29. §). Amennyiben a társas vállalkozás a társas vállalkozó esetében, illetőleg az egyéni vállalkozó a járulékokat a minimálbér alapján állapítja meg, a 2002. január havi járulékok megállapításánál nem az 50 000 forintot kell alapul venni, hanem még az előző év december 1-jén hatályban volt minimálbér összegét, vagyis 40 000 forintot. Februártól már havi 50 000 forittal kell számolni. Ha a minimálbér összege év közben nem változik, a járulékfizetési kötelezettséget legalább [1 x 40 000 Ft + 11 x 50 000 Ft =] 590 000 forint alapján kell teljesíteni, természetesen ez az összeg a kieső idők arányában csökkenhet. Abban az esetben, ha a minimálbér alapulvételével[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mi alapján dönthető el, hogy a minimálbér vagy a garantált bérminimum jár egy adott munkakörben?

Tovább a teljes cikkhez

Január 1-jétől kell-e alkalmazni a megváltozott minimálbért a tagsági jogviszonyban járulékminimumot fizetők esetében?

Tovább a teljes cikkhez

Kell-e kötelezően írásban módosítani a munkaszerződést a minimálbér változása miatt?

Tovább a teljes cikkhez

Mi a teendője a 2021. évi minimálbér megállapítása után annak a kft.-nek, amely a 2019. évi eredmény után 2021 januárjában nagy összegű osztalékot fizetett egy külföldi magánszemély részére, amelyből levonta a forrásadót és az 598 920 forint összegű szociális...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére