Passzív GYES figyelembevétele jogosultsági időként

Kérdés: Beleszámít a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időbe a passzív GYES időtartama?
Részlet a válaszából: […] Igen, az ún. passzív gyermekgondozási segély időszaka is beszámít a szolgálati időbe, amennyiben erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.A Tny-tv. 38-42. §-ai rendelkeznek arról, hogy mely időszakok vehetők figyelembe a nyugellátás megállapítása során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

1958-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Beadhatja az előnyugdíj iránti kérelmét az az 1958-ban született nő, aki passzív GYES-ben is részesült?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjszabályok a nyugdíjba vonulás lehetőségét - egyéb feltételek mellett - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kötik. Az öregségi nyugdíjkorhatár születési évtől függően a 62. és a 65. életév között helyezkedik el. Az 1956. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Passzív GYES beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beleszámít a passzív módon folyósított GYES időtartama a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időbe? Jogosult lesz az ellátásra az a nő, aki 32 év ledolgozott munkaviszonnyal rendelkezik, és 8 évig passzív GYES-t kapott?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a kérdés megválaszolására rátérnénk, tekintsük át, hogy a nők kedvezményes teljes összegű öregségi nyugdíjára milyen feltételek mellett lehet jogosultságot szerezni.A kedvezményes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Passzív GYES beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beszámít a szolgálati idő számításánál a passzív GYES-en eltöltött idő?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát a szolgálati idő meghatározásakor figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a segélyt milyen jogcímen állapították meg.A biztosítottnak járó gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát legkorábban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

GYES figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Figyelembe vehető-e szolgálati időként az 1979. július 1. és 1981. március 27. között folyósított passzív GYES ellátás? Ekkor még a GYES-ből nem kellett nyugdíjjárulékot fizetni, de a mostani jogszabályban az szerepel, hogy a GYES akkor szolgálati idő, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.
Részlet a válaszából: […] Szolgálati időként kell figyelembe venni az 1998. január1-jét megelőző időszakban folyósított gyermekgondozási segély időtartamát.Tehát az 1979. július 1-jétől 1981. március 27-ig passzív jogon kapottgyermekgondozási segély időtartama a nyugellátásnál szolgálati időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.