Betéti társaság beltagjának közterhei


Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaság beltagjának? Milyen jogviszonyban végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet, illetve amennyiben személyesen szeretne közreműködni a társaság tevékenységében, azt milyen módon teheti meg?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2017. február 21-én (313. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5311

[…] jövedelemadót, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot valamint a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot is. Amennyiben az ügyvezető nyugdíjas, akkor a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell levonni a munkabéréből. Természetesen az adó- és járulékkedvezmények is az általános szabályok szerint alkalmazhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaszerződés részmunkaidőre is megköthető, amennyiben a vezető tisztségviselő nem a teljes napi munkaidejét szenteli ennek a tevékenységnek, hanem naponta csak pár órát foglalkozik a cég ügyeivel, ami a tevékenység kezdetekor gyakran előfordulhat.Amennyiben a vezető tisztségviselő a feladatait megbízási jogviszonyban kívánja végezni, akkor viszont a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja szerint társas vállalkozónak fog minősülni, és ez alapján kell megfizetni utána a közterheket. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyvezető főfoglalkozású társas vállalkozóként biztosítottá válik, akkor a 22 százalékos szociális hozzájárulási adót legalább a minimálbér 112,5 százaléka után kell megfizetni, a nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja pedig havonta legalább a minimálbér 150 százaléka lesz. A?tényleges jövedelem alapján kell megfizetni a közterheket, ha annak összege az említett minimális adó- és járulékalapnál magasabb.Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot - évente egy alkalommal történő választása szerint - egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.Nem kell megfizetni a minimumjárulékokat, illetve a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Ebben az esetben csak akkor van közteherfizetési kötelezettség, ha a tag ténylegesen is részesül jövedelemben. Ha esetleg az ügyvezető nyugdíjas, akkor havonta a 7110 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell utána megfizetnie a társaságnak, illetve amennyiben tagi jövedelmet fizetnek ki a részére, akkor a kifizetett jövedelemből le kell vonni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot is.A társaság tevékenységében […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.