Betéti társaság beltagjának jogviszonya

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja ingyenes megbízási jogviszonyban működjék közre a társaság tevékenységében, míg az ügyvezetést heti 1 órás munkaviszonyban lássa el? Mi történne abban az esetben, ha mindkét tevékenységet ingyenes megbízásban folytatná?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt megoldásnak nincs jogszabályi akadálya. Ebben az esetben a beltag munkaviszonyban álló dolgozóként válik biztosítottá, viszont a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében havi szinten így is legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Munkaviszony nyugdíj folyósításának ideje alatt

Kérdés: Mentesülhetne a betéti társaságban a járulékfizetési kötelezettség alól egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosulttá vált pedagógus, aki korábbi közalkalmazotti jogviszonyában újra dolgozik, és ezért szünetel a nyugdíjának folyósítása, de emellett a társaságban kiegészítő tevékenységű tagként személyesen közreműködik, és az ügyvezetést is ellátja? Figyelembe veheti a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó kedvező szabályozást, amennyiben 2019-től a társaságban munkaviszony keretében végzi a tevékenységét, vagy a folyósítás szünetelése miatt elesik ettől a lehetőségtől?
Részlet a válaszából: […] Az említett pedagógus hölgy, noha nyugellátása a Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése értelmében, közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel szünetel, ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül. Ezt a státuszát a Tbj-tv. 4. § f) pontjának 2019...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Beltag közterhei hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Társas vállalkozóként vagy magánszemélyként kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy bt. beltagja után, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, a bt.-ben személyesen nem működött közre, jövedelmet sem vett ki, így járulékot sem fizetett utána a társaság, de a hallgatói jogviszonya megszűnt, diákigazolványa már érvénytelen, ezért nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a kérdésben említett volt egyetemi hallgató - biztosítási jogviszony híján - a diákigazolvány érvényességi ideje + 45 nap lejártát követően egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére lenne kötelezett. Jelen esetben viszont van fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Betéti társaság üzletvezetőjének jogállása

Kérdés: Helytelenül járt-e el az a betéti társaság, amely üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja részére havi 18 000 forint összegű megbízási díjat fizet, tekintettel arra, hogy a társasági szerződésben nincs rögzítve, hogy feladatait munkaviszony keretében látja el. A minimálbér alapulvételével kellett volna megfizetni a közterheket, ha a tagnak semmilyen más biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya nincs?
Részlet a válaszából: […] Az említett betéti társaság üzletvezetője tevékenységét(amely nem minősül személyes közreműködésnek) a Gt. 22. § (3) bekezdésértelmében választott tisztségviselőként láthatja el. A választotttisztségviselőre [a Tbj-tv. 5. § (2) bekezdése alapján] abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Betéti társaság beltagjának jogállása

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, ha a beltagot, aki egyben a társaság ügyvezetője is, 30 kóddal kiegészítő tevékenységűnek nem minősülő társas vállalkozás tagjaként foglalkoztatja? Nem lenne-e célszerűbb munkaviszonyban foglalkoztatni? A beltag havi járulékalapja 75 400 forint, amely után az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, a tételes eho, valamint a vállalkozói járulék megfizetésére is sor kerül.
Részlet a válaszából: […] Az első - az alkalmazás minőségére vonatkozó - kérdésreadandó válasz a nem. A betéti társaság üzletvezetője e tevékenységét tekintvenem minősülhet társas vállalkozónak, mivel a Tbj-tv. 4. § d) pontja alapján abetéti társaság bel- és kültagja társas vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Milyen szerződésforma a helyes annak a bt.-beltagnak az esetében, aki ügyvezetőként a munkáltatói jogok gyakorlója, tagi jogviszonyban havonta tagi jövedelmet vesz fel, amely után valamennyi járulék bevallása és megfizetése megtörténik?
Részlet a válaszából: […] Olyan beltagról van szó, aki többféle tevékenységet folytata társaságban:- Egyrészt választott tisztségviselőként (amelyhez különszerződésre nincs szüksége) ellátja az üzletvezetői teendőket. Tekintve, hogyezért cserébe díjazást (tiszteletdíjat) nem kap, ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.
Kapcsolódó címkék:  

Bt. ügyvezetőjének járulékai

Kérdés: Köteles-e munkabért felvenni egy betéti társaság ügyvezetője, aki főállásban végzi ezt a tevékenységet? Milyen járulékot és adót kell fizetni az ügyvezető után?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony visszterhességéből következően a betétitársaság munkaviszonyban álló képviselője (ügyvezetője) részére a társaságköteles munkabért fizetni, erről a munkavállaló jogszerűen nem mondhat le. Enélkül vagy nem lehet szó munkaviszonyról (a felek tulajdonképpen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 2.