Betéti társaság beltagjának jogviszonya

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja ingyenes megbízási jogviszonyban működjék közre a társaság tevékenységében, míg az ügyvezetést heti 1 órás munkaviszonyban lássa el? Mi történne abban az esetben, ha mindkét tevékenységet ingyenes megbízásban folytatná?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt megoldásnak nincs jogszabályi akadálya. Ebben az esetben a beltag munkaviszonyban álló dolgozóként válik biztosítottá, viszont a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében havi szinten így is legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Megteheti a Tbj-tv. 42. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot egy betéti társaság ügyvezetője, aki ingyenes megbízás alapján látja el a tevékenységét, és emellett egy kft.-ben részmunkaidőben szintén ügyvezető? Hogyan alakul ebben az esetben a járulékfizetési kötelezettség a kft.-ben, illetve a bt.-ben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett jogszabályi hely a minimumjárulék--fizetésre vonatkozó nyilatkozatot abban az esetben teszi lehetővé, ha az érintett személy egyidejűleg több társas vállalkozásban minősül társas vállalkozónak.A vázolt helyzetben azonban nem erről van szó. Az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdésben említett egyetemi hallgató az általa alapított kft.-ben nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, e jogviszonyában is társas vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában kiterjed...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Munkaviszony nyugdíj folyósításának ideje alatt

Kérdés: Mentesülhetne a betéti társaságban a járulékfizetési kötelezettség alól egy nők kedvezményes nyugdíjára jogosulttá vált pedagógus, aki korábbi közalkalmazotti jogviszonyában újra dolgozik, és ezért szünetel a nyugdíjának folyósítása, de emellett a társaságban kiegészítő tevékenységű tagként személyesen közreműködik, és az ügyvezetést is ellátja? Figyelembe veheti a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó kedvező szabályozást, amennyiben 2019-től a társaságban munkaviszony keretében végzi a tevékenységét, vagy a folyósítás szünetelése miatt elesik ettől a lehetőségtől?
Részlet a válaszából: […] Az említett pedagógus hölgy, noha nyugellátása a Tny-tv. 83/C. § (1) bekezdése értelmében, közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel szünetel, ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében saját jogú nyugdíjasnak minősül. Ezt a státuszát a Tbj-tv. 4. § f) pontjának 2019...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Főállású anya vállalkozásai

Kérdés:

Milyen közterheket kell megfizetnie annak a főállású édesanyának, aki egy betéti társaság ügyvezetője, és a társaságban személyesen is közreműködik, emellett pedig van egy egyéni vállalkozása is, ahol a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Kaphatja a GYET-et a vállalkozásai mellett, vagy meg kell szüntetnie valamelyiket?

Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás (GYET) mellett a Cst. 24. §-a értelmében heti 30 órát meg nem haladóan lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az érintett otthonában történik. A kérdésben egyéni, illetve társas vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli novembertől, illetve 2019. január 1-jétől egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjét, aki 2018. november 1-jétől a 40 év jogosultsági ideje alapján igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, és a társaságban csak az eva megfizetése után fennmaradó jövedelmet veszi fel? Milyen járulékokat kell megfizetni az érintett magánszemély után abban a kft.-ben, ahol heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet a nyugdíjazása után is fenntart?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett hölgy jelenleg két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik: egy munkaviszonnyal, illetve egy társas vállalkozói jogviszonnyal. Ez utóbbiban - tagi jövedelem híján - heti 36 órát elérő jogviszonyára tekintettel járulékfizetési kötelezettség nem terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya egy egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság ügyvezetőjének, aki a végelszámolás közben nyugdíjba megy, és erre tekintettel megszünteti a munkaviszonyát a cégnél? Hol található meg az egyszerűsített végelszámoláshoz szükséges vagyonfelosztási javaslat, illetve határozat adattartalma, amit a Ctv. előírásai szerint kötelezően alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el, tehát jelen esetben a betéti társaság ügyvezetőjének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Beltag közterhei hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Társas vállalkozóként vagy magánszemélyként kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy bt. beltagja után, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, a bt.-ben személyesen nem működött közre, jövedelmet sem vett ki, így járulékot sem fizetett utána a társaság, de a hallgatói jogviszonya megszűnt, diákigazolványa már érvénytelen, ezért nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a kérdésben említett volt egyetemi hallgató - biztosítási jogviszony híján - a diákigazolvány érvényességi ideje + 45 nap lejártát követően egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére lenne kötelezett. Jelen esetben viszont van fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Korhatár előtti ellátásban részesülő ügyvezető

Kérdés: Befolyásolja bármilyen formában a korhatár előtti ellátást egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság ügyvezetőjének jövedelme, aki munkaviszonyában a minimálbérrel megegyező összegű munkabért kap, ezért a társaságban csak az egyszerűsített vállalkozói adóval csökkentett jövedelmet veszi fel? Hogyan számít be a kereseti korlátba ez a jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó társas vállalkozás - ügyvezetésre tekintettel - társas vállalkozónak minősülő tagjáról van szó, aki nem kiegészítő tevékenységet folytat ugyan (hiszen nem saját jogú nyugdíjas), de rendelkezik heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Nem működő bt. beltagja

Kérdés: El tudja kerülni valamilyen módon a járulékfizetési kötelezettséget egy betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a társaság jelenleg nem működik, utoljára néhány napja adott ki számlát, de jelenleg semmilyen bevétele nincs, és nem is várható? A tag a bt.-n kívül semmilyen jog­viszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt néhány ismérvet sorolunk fel a betéti társaság beltagjával kapcsolatosan keletkező járulékfizetési kötelezettség lehetséges módozatait illetően. A bt. beltagja személyesen közreműködhet a társaság tevékenységének gyakorlásában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
1
2