tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

302. Társadalombiztosítási Levelek / 2016. július 26.

TARTALOM

5120. kérdés Folyamatos biztosítási idő
Folyamatos a biztosítási ideje annak a munkavállalónak, akinek a munkaviszonya a táppénz folyósításának tartama alatt szűnt meg, de betegsége miatt csak 5 hét múlva tudott újabb jogviszony létesíteni, viszont emellett rendelkezik egy kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozással is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5121. kérdés Kisadózó egyéni vállalkozó szolgálati ideje
Szerezhet teljes szolgálati időt a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó oly módon, hogy az év második felére magasabb összegű tételes adó fizetését vállalja, vagy ezzel csak annyit ér el, hogy az év második felében teljes lesz a szolgálati ideje, de az év első felében csak arányos szolgálati idővel számolhat?
5122. kérdés Többes jogviszonyú mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
Kötelezett őstermelőként járulék fizetésére egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó társas vállalkozó? Rokkantsági ellátás mellett párhuzamosan fenntartható a kisadózó vállalkozás és az őstermelői tevékenység?
5123. kérdés Egyidejűleg GYED-ben és GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó
Hogyan alakul annak az egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki egyidejűleg GYED-ben és GYES-ben is részesül? A jelenleg hatályos szabályok szerint az egyéni vállalkozó nem köteles minimumjárulék fizetésére, ha GYED-ben részesül, miközben a GYES tartama alatt csak akkor mentesül alóla, ha a vállalkozásában személyesen nem végez munkát.
5124. kérdés Biztosítási idő megvásárlása
Van valamilyen mód arra, hogy megállapodás alapján megvásárolja a biztosítási idejéből hiányzó 65 napot egy egészségi állapota alapján rokkantsági ellátásra jogosult személy?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5125. kérdés Jogosultság svéd özvegyi nyugdíjra
Jogosult lesz a svéd özvegyi nyugdíjra egy 1950-ben született nő abban az esetben, ha 1935-ben született férje 1956-tól 10 évig élt és dolgozott Svédországban, és svéd-magyar kettős állampolgár volt? A házasságkötés 1988. december 23-án történt, és a házaspár együtt élt a férj 2001. március 18-án bekövetkezett haláláig. Hogyan kell elindítani az igénylést ebben az esetben?
5126. kérdés Nyugdíjjárulék ápolási díjból
Kérheti a nyugdíja újraszámolását a levont járulék alapján egy 1953-ban született személy, aki 2008. december 2-től korkedvezményes nyugdíjban részesült, és 1994 áprilisától édesanyja otthoni gondozására tekintettel ápolási díjat kap? Az igénylő a járási hivataltól kapott egy értesítőt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és saját jogú nyugellátás megállapítása miatt a továbbiakban már nem vonják le a járulékot, amelyből arra következtetett, hogy eddig az időpontig megtörtént a levonás. Milyen jogszabály alapján kellett megfizetnie eddig a nyugdíjjárulékot, hiszen már korábban is nyugdíjas volt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5127. kérdés Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás
Hogyan tudhatja meg a munkavállaló, hogy a foglalkoztató az adatszolgáltatása során milyen adatokat közölt a munkaviszonyával kapcsolatban?
5128. kérdés Nyugdíj szünetelése
Vállalhat nyugdíjasként egyetemen vezetői állást egy 1952-ben született személy? Szüneteltetni kell a nyugdíjat ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5129. kérdés Rokkantsági ellátás összege
Milyen összegű rokkantsági ellátást fog kapni az a személy, akit betegségei miatt leszázalékoltak, és az orvosi bizottság szerint nem rehabilitálható?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5130. kérdés Nyugdíjfolyósítás
Hogyan tudja elintézni egy nyugdíjas személy, hogy a továbbiakban ne postai úton, hanem banki átutalással kapja meg az ellátását?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5131. kérdés Letiltás munkabérből
Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha egy önálló bírósági végrehajtó a munkabérét érintő letiltást adott ki, de álláspontja szerint a tartozást már kiegyenlítette? Továbbra is érvényesítenie kell a munkáltatónak a letiltást, vagy a munkavállaló értesítése alapján leállíthatja a levonást?
5132. kérdés Letiltás nyugdíjból
Letiltható a közüzemi tartozás a nyugdíjból? Ha igen, akkor egyszerre mekkora összeget vonhatnak le?
5133. kérdés Gyermekápolási táppénz mértéke
Helyesen jár el a kifizetőhely abban az esetben, ha csak egy napra folyósít ellátást annak a dolgozójának, aki 2009. július 29-én született gyermeke betegségére tekintettel 2016. július 7-től gyermekápolásitáppénz-igényt nyújtott be, de házastársa ugyanezen gyermek ápolása címén már gyermekápolási táppénzben részesült 2015. november hóban 5 napra, 2016. februárban 3 napra, április hóban 5 napra? A többi napra ellátatlan lesz a szülő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5134. kérdés Jogosultság gyógyszertámogatásra
Jogosult gyógyszertámogatásra az a személy, aki saját jogán családi pótlékban részesül?
5135. kérdés Külföldön élő személy családi pótléka
Van valamilyen teendője annak a személynek, aki már hosszabb ideje külföldön él, de a családi pótlékot még mindig kapja Magyarországról, és ez alatt az idő alatt semmilyen igazolást nem kért tőle a folyósító? Hibás ez az eljárás, illetve követett el valamilyen hibát a kérelmező?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére