Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének fizetés nélküli szabadsága


Hogyan alakul a járulékfizetése annak a munkaviszonyban álló ügyvezetőnek, aki a kft. egyszemélyes tulajdonosa, és fél évre külföldre megy? Meg kell fizetnie a járulékminimumot a tagsági jogviszonya alapján abban az esetben, ha a külföldi tartózkodás idejére a munkaviszonyából fizetés nélküli szabadságra megy?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2012. május 29-én (219. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3748

[…] hozzájárulási adót megfizetni utána. A fizetés nélküli szabadságon lévő ügyvezető biztosítása szünetel, így annak időtartama alatt a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján havi 6390 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, amelyet az ügyvezető köteles saját maga után teljesíteni. Felhívjuk olvasónk figyelmét arra a körülményre, hogy ha az egyszemélyes kft. munkaviszonyban álló egyetlen ügyvezetője fizetés nélküli szabadságon tartózkodik, a társaság döntéshozói és törvényes képviselői feladatokat ellátó személy nélkül marad. Továbbá a leírtakkal kapcsolatosan utalnunk kell a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére is, amely az Art. 2. §-ában került megfogalmazásra. E szerint az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. Az ilyen esetekben az adóhatóság az adót (járulékot) az összes körülményre, különösen […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.