Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti a bevételszerző tevékenységet egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha nincs alkalmazottja, minden munkát ő csinál, és egy másik cégnél rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Végezhető a személyes közreműködés díjazás nélkül? A cégben a tag végzi az ügyvezetői feladatokat is megbízási szerződés alapján, "0" forint tiszteletdíj ellenében. Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége a személyes közreműködés miatt abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet? Kaphat béren kívüli juttatásokat a tag (Erzsébet-utalvány, önsegélyező pénztári befizetés) abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] A kft. tagjai által - nem választott tisztségviselőként - végzett személyes munkavégzés mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a társasági szerződésben kell szabályozni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozóként

Kérdés: Végezhet-e tagi mellékszolgáltatást az a nyugdíjas kft.-tag, aki egyben egyéni vállalkozó is?
Részlet a válaszából: […] Igen.Az Ev-tv. 5. § (1) bekezdés e) pontja értelmében nem kaphatvállalkozói igazolványt, aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja.Ugyanezen törvény 11. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy természetes személycsak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Tagi mellékszolgáltatást végző nyugdíjas tag közterhei

Kérdés: Egy kft. nyugdíjas tagja tagi mellékszolgáltatásként tb- és munkaügyi feladatokat lát el havi 60000 forintért, mely után a cég megfizeti az 5 százalékos baleseti járulékot és a tételes eho-t. Az szja-bevallás melyik sorában kell levezetni a nyugdíjas tagi mellékszolgáltatást végző által a bevétellel szemben elszámolt költségeket? Kell-e a tagnak személyi jövedelemadót fizetnie a költségek levonása utáni rész után?
Részlet a válaszából: […] A külön szerződés szerint teljesített tagimellékszolgáltatásra akkor vonatkozik az Szja-tv. 16. §-a szerinti önállótevékenység szabálya, ha a tag bevétele érdekében felmerült költségeket atársaság nem számolja el a költségei között. Ebben az esetben a tag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.

Kft.-tag jogviszonya

Kérdés: Két magánszemély kft.-t hozott létre. A társasági szerződés szerint 70 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tag az ügyvezető, és ezt a feladatot munkaviszony keretében látja el. A társasági szerződés tartalmazza azt is, hogy az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja. A 70 százalékos tulajdonos (ügyvezető) létesíthet-e munkaviszonyt a társasággal? Ha nem létesíthet munkaviszonyt, akkor mint választott tisztségviselő tagi jogviszonyban (tagi mellékszolgáltatásként) létesíthet-e munkaviszonyt a társasággal? Ha sem munkaviszonyt, sem tagi jogviszonyt nem létesíthet, akkor csak megbízásos jogviszonyban végezheti tevékenységét? Ha az ügyvezető csak "saját" társaságában dolgozik, akkor minden esetben meg kell fizetnie a minimálbér utáni járulékokat, valamint az eho-t akkor is, ha személyes közreműködését ellenérték (díjazás) nélkül vállalja?
Részlet a válaszából: […] Egyes gazdasági társaságok tagjainak - köztük a vezető tisztségviselői feladatok ellátása érdekében - a társasággal létesített jogviszonyával már több cikkben is foglalkoztunk. A téma "népszerűségére" tekintettel ejtünk ismét szót a korábbiakban már részletesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 20.

Jugoszláv állampolgárságú társas vállalkozó jövedelme

Kérdés: Havi 80 000 forint összegű tagi jövedelmén kívül vehet-e fel tulajdonosi jövedelmet is a tartózkodási engedéllyel hazánkban tartózkodó, jugoszláv állampolgárságú, főfoglalkozású társas vállalkozó a közgyűlés szavazata alapján?
Részlet a válaszából: […] Külföldi részvétellel működő gazdasági társaság külföldinek minősülő tagjáról van szó, akire a biztosítás - társas vállalkozóként - az 1959. évi 38. tvr. által kihirdetett magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján terjed ki. Ennek megfelelően a járulékokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 11.

Társas vállalkozók jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztatható egy kft. 90 százalékban tulajdonos ügyvezetője, aki felett a taggyűlési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja?
Részlet a válaszából: […] Jelentős számban érkeznek olvasóinktól olyan levelek, amelyekben a különféle társas vállalkozások, közöttük is elsősorban a gazdasági társaságok tagjainak személyes közreműködése, másképpen egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyainak társadalombiztosítási jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.