Köztisztviselők besorolása


Besorolható-e az I. besorolási fokozatba egy helyi önkormányzat képviselő-testületi hivatalában, polgármesteri hivatalban kapcsolt munkakört ellátó okmányügyintéző és informatikai rendszergazda abban az esetben, ha diplomája informatikus közgazdász? A képesítési előírásról szóló kormányrendeletben a számítógépes informatikai feladatok megjelölésénél, az 1. besorolási osztályban meghatározott végzettségek között az informatikus közgazdász végzettség nem szerepel. Az 1. besorolási fokozatba sorolható-e egy tanulmányi szerződéssel rendelkező, szociális-igazgatási területen dolgozó, szociális és gyámügyi ügyintéző munkakörű köztisztviselő, ha diplomáját 2006 augusztusában megszerzi? Főiskolai végzettsége: informatikus közgazdász.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2006. július 25-én (86. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1496

[…] szakképesítéssel rendelkeznie kell. A köztisztviselőnek a melléklet szerint kiemelt munkakörre meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie akkor is, ha e munkakör mellett más munkakört is ellát. A köztisztviselő középiskolai végzettséggel is kinevezhető, ha a II. besorolási osztályban a jogszabály melléklete nem tartalmaz szakképesítési előírást. Ha a Korm. rendelet 1-3. sz. mellékletében szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő nevezhető ki. A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható. A Ktv. 42. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt az I., a középiskolai végzettségű köztisztviselőt a II., az ügykezelőt a III. osztályba kell besorolni. A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll. A Ktv. 43. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. A Ktv. 43. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat e törvény 2. sz. melléklete tartalmazza. A Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. 6. pontja értelmében számítógépes, informatikai feladatkörhöz az I. besorolási osztályban egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó matematikus […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.