tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott 1951-ben született köztisztviselő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő felmentése

Kérdés: 1951. május 4-én született nő 39 év szolgálati idővel rendelkezik, 1990. január 1-jétől köztisztviselő, 2008. május 4-étől jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, ezért kéri a munkáltatót, hogy ettől az időponttól felmentéssel szüntesse meg a közszolgálati jogviszonyát. Hogy fizethető ki a felmentésre járó illetménye? Jár-e részére végkielégítés? Jubileumi jutalomra jogosult-e, ha arra 2 éven belül jogosult volna?
Részlet a válaszból: […]hónap felmentési idő illeti meg, amely a közszolgálati jogviszonyban töltött idő mértékét figyelembe véve - öt év után egy hónappal; - tíz év után két hónappal; - tizenöt év után három hónappal; - húsz év után négy hónappal; - huszonöt év után öt hónappal; - harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. A felmentési idő tartama tehát a közszolgálati jogviszonyban töltött időtől függ. Ez is 2008. január 1-jétől hatályos új szabályozás. A felmentési idő korábban egységesen 6 hónap volt. A munkáltató a köztisztviselőt a felmentés időtartamának felére a munkavégzési kötelezettség alól köteles mentesíteni. Erre az időtartamra a köztisztviselő átlagkeresetre jogosult, melyet a munkáltató havonta egyenlő részletekben köteles megfizetni. A köztisztviselő végkielégítésre is jogosult, amennyiben a munkáltató a jogviszonyát azért szünteti meg, mert a felmentését arra hivatkozással kérte, hogy a felmentési idő leteltekor az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel rendelkezik. Ennek azonban további feltétele, hogy a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyban töltött ideje elérje legalább a három évet. A végkielégítés mértéke függ a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő tartamától. A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni, de a törvény szabályozza azokat az eseteket is, amikor a másutt eltöltött időket is figyelembe kell venni (pl. jogelőd munkáltatónál eltöltött idő, áthelyezés esete stb.). A végkielégítés összege, ha a közszolgálati jogviszonyban töltött idő legalább - három év: egyhavi; - öt év: kéthavi; - nyolc év: háromhavi; - tíz év: négyhavi; - tizenhárom év: öthavi; - tizenhat év: hathavi; - húsz év: nyolchavi, a köztisztviselő felmentési idejének kezdetekor irányadó illetményének megfelelő összeg. Fontos tudni azonban, hogy a végkielégítés összege további négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a köztisztviselő jogviszonya az öregségi nyugdíjra vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg, és korábban nem részesült valamilyen jogcímen emelt összegű végkielégítésben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2192