Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság vezetőjének további jogviszonya

Kérdés: Hozzájárulhat a munkáltatói jogkör gyakorlója jogszerűen a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egy helyi önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetője esetében, ha munkaviszony létesítésekor létrehozott munkaszerződése további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében tilalmat állapított meg? Milyen további speciális munkajogi előírások vonatkoznak az érintett munkavállaló munkaszerződésére és munkaviszonyára?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 2012. július 1-jétől hatályos 204-207. §-aiban foglalt rendelkezések tartalmazzák a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonynak az általános rendelkezésektől eltérő speciális rendelkezéseit.E rendelkezések értelmében a kollektív szerződés vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Szakképző iskolai tanuló tanulószerződésének szünetelése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a gyakorlati képzést szervező vállalkozásnak abban az esetben, ha a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulót fegyelmi eljárás után határozattal eltiltották a tanév folytatásától?
Részlet a válaszából: […] A NAV 2013. július 27-én kiadott tájékoztatója pontos választ ad a feltett kérdésre, ezért az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük."Tájékoztató a tanulószerződés szüneteltetése, illetve a tanulók gyakorlati képzésére tekintettel elszámolható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Fegyelmi eljárás felmentési idő alatt

Kérdés: Megszűnik-e a köztisztviselőnek a nyugdíjjogosultság címén felmentéssel megszüntetett közszolgálati jogviszonya a felmentési idő utolsó napján, ha a felmentési idő alatt az érintett köztisztviselővel szemben lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeként hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabnak ki, amely ellen az érintett köztisztviselő jogorvoslattal élt?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 15. § (2) bekezdés d) pontja értelmében aközszolgálati jogviszony megszüntethető felmentéssel. A Ktv. 15. § (2) bekezdésf) pontja értelmében a közszolgálati jogviszony megszüntethető hivatalvesztésfegyelmi büntetéssel. A Ktv. 17. § (2) bekezdés d) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Munkavégzés felfüggesztése és eltiltás a munkavégzéstől

Kérdés: Mi a különbség a munkavégzéstől való eltiltás és a munkavégzés felfüggesztése között? A munkavédelmi felügyelet jegyzőkönyvében az egyik dolgozót eltiltotta, a másikat felfüggesztette. Milyen jogcímen kell ezt rögzíteni a bérprogramban, jár-e munkabér ezekre a napokra, hogyan kell szerepeltetni a jelenléti íven ezt a távollétet, illetve szüneteltetni kell-e az érintettek biztosítási jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz összetett.Az Mvt. 84. § (1) bekezdése szerint a munkavédelmi hatóságfelügyelője jogosulta) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatbankötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmikövetelmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 2.