tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bér besorolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Köztisztviselők besorolása

Kérdés: Besorolható-e az I. besorolási fokozatba egy helyi önkormányzat képviselő-testületi hivatalában, polgármesteri hivatalban kapcsolt munkakört ellátó okmányügyintéző és informatikai rendszergazda abban az esetben, ha diplomája informatikus közgazdász? A képesítési előírásról szóló kormányrendeletben a számítógépes informatikai feladatok megjelölésénél, az 1. besorolási osztályban meghatározott végzettségek között az informatikus közgazdász végzettség nem szerepel. Az 1. besorolási fokozatba sorolható-e egy tanulmányi szerződéssel rendelkező, szociális-igazgatási területen dolgozó, szociális és gyámügyi ügyintéző munkakörű köztisztviselő, ha diplomáját 2006 augusztusában megszerzi? Főiskolai végzettsége: informatikus közgazdász.
Részlet a válaszból: […]szakképesítéssel rendelkeznie kell. A köztisztviselőnek a melléklet szerint kiemelt munkakörre meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie akkor is, ha e munkakör mellett más munkakört is ellát. A köztisztviselő középiskolai végzettséggel is kinevezhető, ha a II. besorolási osztályban a jogszabály melléklete nem tartalmaz szakképesítési előírást. Ha a Korm. rendelet 1-3. sz. mellékletében szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő nevezhető ki. A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható. A Ktv. 42. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt az I., a középiskolai végzettségű köztisztviselőt a II., az ügykezelőt a III. osztályba kell besorolni. A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll. A Ktv. 43. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. A Ktv. 43. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat e törvény 2. sz. melléklete tartalmazza. A Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. 6. pontja értelmében számítógépes, informatikai feladatkörhöz az I. besorolási osztályban egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, programozó matematikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1496
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Tovább dolgozó nyugdíjas közalkalmazott besorolása

Kérdés: A bér besorolásánál, illetve a szabadság megállapításánál figyelembe kell-e venni a nyugdíj előtt megszerzett éveket annak a munkavállalónak az esetében, aki közalkalmazottként dolgozott egy intézménynél, táppénzjogosultságának lejárta után 67 százalékos rokkanttá nyilvánították, felmentéssel megszüntették a munkaviszonyát, majd mint nyugdíjast 4 órás munkakörben újra szeretnék közalkalmazottként alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés értelmében rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől a rokkantság az orvosi bizottság véleménye szerint fennáll. A Tny-tv. 27. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében, ha az igénylő a 26. §-ban meghatározott napon munkaviszonyban áll, rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azon a napon nyílik meg, amelytől - munkaviszonyban már nem áll, és táppénzen, baleseti táppénzben nem részesül, vagy - munkát rendszeresen nem végez, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül, vagy - ténylegesen kisebb keresetet biztosító munkakörben dolgozik. A Legfelsőbb Bíróság MK 74. sz. kollégiumi állásfoglalása értelmében a munkaviszonyban álló nyugdíjas jogosult mindazokra a járandóságokra, amelyek azonos feltételek mellett a nem nyugdíjas munkavállalót megilletik. Az állásfoglalás szerint a munkaviszonyban álló nyugdíjas nyugdíjára vonatkozó rendelkezések nem érintik a munkaviszonyban álló nyugdíjas e jogviszonyából eredő jogait, a munkaviszonnyal kapcsolatosan ugyanis tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a munkavállalók között, többek között koruk és minden egyéb ügyre nem tartozó körülmény miatt [Mt. 5. § (1) bekezdés]. Ezért a munkaviszonyból eredő jogok a munkaviszonyban álló nyugdíjast ugyanúgy megilletik, mint az azonos feltételek mellett foglalkoztatott nem nyugdíjas munkavállalókat. A kollégiumi állásfoglalásban foglaltak értelemszerűen irányadóak a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas közalkalmazottakra is. A Legfelsőbb Bíróság MK 19. sz. kollégiumi állásfoglalása értelmében a munkavállalónak évi rendes szabadság akkor is jár, ha a munkáltató őt nem teljes munkaidőben alkalmazta. A kollégiumi állásfoglalás értelmében az Mt. 130. § (1) bekezdése szerint a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben alap és esetleg pótszabadságból álló rendes szabadság illeti meg. Az alapszabadság és a pótszabadság tekintetében az Mt. olyan korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, amely szerint az alapszabadság és a pótszabadság csak a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót illetné meg. A részmunkaidőre alkalmazott munkavállalók szabadságára való jogosultsága pedig kifejezetten következik a hátrányos megkülönböztetés tilalmából (Mt. 5. §). A kollégiumi állásfoglalásban foglaltak értelemszerűen irányadók a közalkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakra is. A Kjt. 56. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a közalkalmazottat az "A", "B", "C" és "D" fizetési osztályban évi 20 munkanap, az "E", "F", "G", "H", "I", "J" fizetési osztályban és a 79/C §-ban említett munkakör betöltése esetén évi 21 munkanap alapszabadság illeti meg. A Kjt. 57. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg. A Kjt. 61. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve az állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján ("A"-tól "J"-ig terjedő) fizetési osztályokba tagozódnak. A Kjt. 63. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A Kjt. 62. §-ában foglalt rendelkezés értelmében a fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak. Az egyes fizetési osztályok 14 fizetési fokozatot tartalmaznak. A Kjt. 64. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására a 87/A §-ban foglaltakat kell alkalmazni. A Kjt. 87/A §-ában foglalt rendelkezések értelmében fizetési fokozatba sorolásánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni: - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1488
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,