Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...ilyen esetben részprémium kifizetésére akkor van lehetőség, ha ez a prémiumkitűzésben előre szerepel, vagy a felek így állapodtak meg.A bónusz szerepe abban áll, hogy kifejezze a munkáltató elégedettségét a munkavállaló teljesítményével, eredményességével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...legtöbbször a valamilyen feladat teljesítéséből vagy eladásból származó bevétel meghatározott hányadát jelenti.A jutalom és a bónusz szinonim fogalmak, az előzőekben felsorolt intézményektől az különbözteti meg őket a legjobban, hogy nemcsak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Euróban meghatározott munkabér

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy a Magyarországon munkát végző magyar állampolgár részére euróban meghatározott munkabért forintra átszámítva utalja át a munkáltató a dolgozó bankszámlájára? Milyen árfolyamot kell használni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...és kifizetni. E rendelkezés vonatkozik valamennyi bérelemre, így arra sincsen lehetőség, hogy az esetleges bérpótlékokat és bónuszokat magyar forinttól eltérő pénznemben állapítsák meg, és fizessék ki.Ilyen esetben a kialakult gyakorlat alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Bónuszjuttatás kifizetése CSED alatt

Kérdés: Megkaphatja a munkáltató a munkaszerződése szerint egy év ledolgozott idő esetén járó, egyhavi bérnek megfelelő bónuszjuttatást 2022. február hónapban abban az esetben, ha 2021. december 1-jétől 2022. január 3-ig, gyermeke születéséig táppénzben részesült, a gyermek születése napjától pedig csecsemőgondozási díjat kap? Keresőtevékenységnek minősülhet a CSED szempontjából az, ha ezt a juttatást megkapja a munkavállaló, tekintettel arra, hogy ez önmagában kizárná az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...került a keresettel kapcsolatos kizáró ok hatályon kívül helyezésre.Tehát az anya részére a 2022. február hónapban kifizetésre kerülő bónuszjuttatás nem befolyásolja a csecsemőgondozási díjban való részesülését.(Kéziratzárás: 2022. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Munkaviszony megszűnése munkaidőkeret lejárta előtt

Kérdés: Visszafizettetheti-e a munkáltató a munkaidőkeretben bent maradt órákat, amennyiben a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt szűnik meg? Jár ilyen esetben a bónusz, ha az a felmondási idő alatt lenne esedékes?
Részlet a válaszából: […] ...megtámadás hiányában, a fizetési felszólítás végrehajtható válik.A kérdés második felével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a bónusz a munkavállaló teljesítményét utólag elismerő olyan díjazás, amelyet a munkáltató mérlegelési jogkörében hozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Juttatás munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Milyen lehetőség van a munkaviszony megszűnése után a volt alkalmazott részére megállapított prémium, bónusz kifizetésére? A dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel 2020. május 15-én szűnt meg, viszont egészen augusztus 15-ig még segít a volt munkáltatójának szerződések megkötésében, így az aláírt szerződések után kapja az eddigi bónuszokat.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a korábbi munkavégzésére tekintettel a jogviszony megszűnése után is számfejtenek a dolgozó részére prémiumot, jutalékot vagy bónuszt, amely után az eredeti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a közterheket.Abban az esetben viszont, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Járulékfizetési kötelezettség utólag kifizetett jövedelem esetén

Kérdés: Hogyan kell értelmezni, illetve mikor kell használni a Tbj-tv. R. 4/A. §-át?
Részlet a válaszából: […] ...nem terjedt ki rá], és a magánszemély részére utólag, a jogviszony megszűnését követően jövedelmet fizet ki (pl. jutalmat, bónuszt). Ekkor a későbbi időpontban kifizetett jövedelem ugyanazon elbírálás alá tartozik, mint a jogviszony fennállása alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Start Bónusz kártya alapján járó kedvezmény mértéke

Kérdés: Kell-e arányosítani a Start Bónusz kártyával rendelkező munkavállaló után igénybe vehető alapkedvezmény mértékét abban az esetben, ha a munkavállaló foglalkoztatása napi 6 órás munkaviszonyban történik? Munkanapokra vagy naptári napokra kell számítani a kedvezmény arányosítását akkor, ha a munkaviszony hó közben kezdődik?
Részlet a válaszából: […] ...Start Bónusz kártyára vonatkozó szabályokat a Fog-tv. 7/A. §-ában találhatjuk.E szerint a Start Bónusz kártya egy évig érvényes, és kiváltására 2012. december 31-ig volt mód. Ennek megfelelően a kártyára járó kedvezmények igénybevételére - tekintettel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Kedvezmények GYES-ről visszatérő munkavállaló után

Kérdés: Milyen kedvezmények érvényesíthetők 2012-ben a GYES-ről visszatérő munkavállaló után?
Részlet a válaszából: […] ...után egy­idejűleg nem vehető igénybe.A másik lehetőség (de ez már a saját dolgozóra nem vonatkozik) az ugyanezen törvény szerinti Start Bónusz Kártyához kapcsolódik.Start Bónusz Kártyát az a személy igényelhet 2012. december 31-ig, aki- a kártya igénylésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Járulékfizetési felső határ

Kérdés: Hogyan kell megállapítani, és melyik év alapján kell figyelni a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a 2012. február 3-áig aktív állományban lévő, majd 2012. február 4-től TGYÁS-ban részesülő kismama 2011. évre vonatkozó, de 2012 márciusában kifizetendő bónusz összegére?
Részlet a válaszából: […] ...járulékfizetési felső határ figyelembevételével kellmegállapítani. Tehát a kérdésbeli esetben a 2012 márciusában kifizetendőbónuszt a 2012. évi járulékfizetési felső határ számításánál kell figyelembevenni [Tbj-tv. R. 4/A. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.
1
2