Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolása előtt, hogy a fenti fogalmak az Mt.-ben nincsenek nevesítve, azokra egységesen egyéb juttatásként utal a törvény.A prémium a teljesítményösztönzés egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze. A lényege az, hogy a munkáltató a munkabéren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címkék:      

Örökösök részére fizetett prémium

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján fizethet prémiumot a munkáltató az elhunyt munkavállaló örökösei részére? Helyesen járnak el, ha a nyugdíjas örököstől csak személyi jövedelemadót vonnak, az aktív dolgozó örököstől pedig összesen 34,5 százalék közterhet?
Részlet a válaszából: […] ...meg. A munkáltatónak tehát érdemes megvárnia a dokumentum elkészültét és bemutatását a kifizetéssel, illetve az iratok kiadásával.A prémium, illetve a munkáltató által számfejtett bármely egyéb juttatás (pl. jutalom) a volt munkavállalót illeti (illette volna) meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
Kapcsolódó címkék:    

GYED alapja

Kérdés: Beleszámít a GYED alapjába a 2014. novemberben fizetett prémium annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. szeptember 24-től 2015. április 29-ig veszélyeztetett terhesként táppénzben, 2015. április 30-tól 2015. október 14-ig CSED-ben részesült, és 2015. október 15-től GYED-et igényelt? Az irányadó időszak 2014. január 1-jétől 2015. október 14-ig tartó időszak, a számítási időszak pedig a 2014. március 28-tól 2014. szeptember 23-ig tartó 180 nap.
Részlet a válaszából: […] ...napi jövedelme.Mivel a számítási időszak 2015. július 31-ig tart, ezért jövedelemként kell figyelembe venni a 2014. novemberben kifizetett prémiumot is, de a napi alap számításához az osztószám 180...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

Prémium, jutalék, jutalom

Kérdés: Egy munkáltató időszakonként a munkabéren felül további munkabér jellegű juttatásokban részesít meghatározott munkavállalókat. Kizárhatók egyes munkavállalók jogszerűen az ilyen jellegű juttatásokból? Mi a különbség a prémium, a jutalék, valamint a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. sem a prémiumra, sem a jutalékra, sem a jutalomravonatkozóan nem tartalmaz rendelkezéseket, a jogalkalmazói gyakorlat azonbanalkalmazza, illetve továbbfejlesztette a prémiummal, jutalékkal, jutalmazássalkapcsolatban korábban kialakult elveket, szempontokat.A prémium...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

2007. évi prémium 2008. évben történő kifizetése

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási közterheket kell megfizetni a 2008. évben kifizetésre kerülő 2007. évre járó prémium után? Hogyan kell elbírálni ezt az összeget a táppénz számfejtésénél? Az ONYF részére történő adatszolgáltatásnál melyik évre kell bejelenteni?
Részlet a válaszából: […] ...képező jövedelmekre még a 2007. december 31-éig hatályosrendelkezéseket kell alkalmazni. Ebből következően a 2007. évi másodikprémiumrészlet 2008. évben történő kifizetése esetén - mivel az nem minősül2007. decemberi járulékalapot képező jövedelemnek -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.
Kapcsolódó címkék:  

Nyugdíjas 2006. évi prémiuma

Kérdés: Meg kell-e fizetni a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot a nyugdíjas részére 2007 májusában kifizetett 2006. évi prémium után annak ellenére, hogy ez a fizetési kötelezettség csak 2007. április 1-jén lépett életbe?
Részlet a válaszából: […] ...a Tbj-tv. alkalmazásával nemjelentene különösebb problémát, hiszen nem utólagosan kifizetett juttatásrólvan szó: a 2006. évi prémium 2007 májusában esedékes, tehát teljesen azáltalános szabályok szerint kellene utána megfizetni a járulékokat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Nem rendszeres jövedelmek figyelembevétele táppénzalapként

Kérdés: Egy kft. a munkavállalói részére évente kb. 8 hónapon át a ledolgozott idő után prémiumot és túlórát fizet. Táppénzigény esetén hogyan kell figyelembe venni ezeket a nem rendszeres jövedelmeket, ha a számítási időszak - a keresőképtelenséget megelőző naptári év? (Van osztószámcsökkentő nap.) - a jogosultságot megelőző 180 nap?
Részlet a válaszából: […] ...az következik, hogy ha a számítási időszak ajogosultságot megelőző naptári év, a napi átlag megállapításához az évbenkifizetett prémiumok, túlórák összegét a vonatkozó időtartam naptári napjainakszámával kell elosztani, de az osztószám nem lehet kevesebb, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.
Kapcsolódó címkék:    

Visszamenőlegesen kifizetett prémium járulékai

Kérdés: Egy társaság prémiumot szeretne fizetni egy adott időszakra, de likviditási helyzete nem engedi meg a kifizetést, csak egy későbbi adóévben. Mikor kell a járulékot bevallani és megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az a rendelkezésére állt. Ezért az Szja-tv. szabályaira épülő, Tbj-tv. szerinti járulékalapot képező jövedelem (pl. a prémium) után is csak a tényleges kifizetés (rendelkezésre állás) időpontjában keletkezik az adó- és járulékfizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 2.

Társas vállalkozó prémiuma

Kérdés: Főfoglalkozásúként személyesen közreműködő társas vállalkozó kaphat-e prémiumot a taggyűlés által meghatározott feladatok teljesítése után?
Részlet a válaszából: […] ...személyesen közreműködő főfoglalkozású tag számára kifizetett prémium nem értelmezhető. A prémium kifejezés az Mt.-ben deklarált fogalom. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem munkaviszonyról van szó, így a klasszikus értelemben vett prémium fogalmát sem vonatkoztathatjuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.
Kapcsolódó címkék:  

Devizakülföldi prémiuma

Kérdés: Külföldi tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság devizakülföldi állampolgárságú tulajdonos ügyvezetője nagy összegű prémiumot kapott. A kifizetett összeg után keletkezik-e járulékfizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...amelyre nem terjed ki valamelyik szociálpolitikai egyezmény hatálya, nem válik biztosítottá. Így a számára kifizetett nagy összegű prémium nem képez 18 százalékos nyugdíj-biztosítási, 11 százalékos egészségbiztosítási, valamint egyéni járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.
Kapcsolódó címkék: