Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés: Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?
Részlet a válaszából: […] ...is eltér a teljesítménybértől, annak ellenére, hogy egyébként teljesítménybérezésnek tekinthető. A jutalék, mint juttatási forma, a prémium egy sajátos formája, mely azonban nagyon sok hasonlóságot mutat a teljesítménybérhez is. Ez azonban az alapbéren felül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Korhatár előtti ellátás

Kérdés: Hogyan kell igényelnie a korhatár előtti ellátást egy 1961-ben született személynek, aki a nyugdíjintézet határozata szerint a korhatárhoz képest 3 évvel korábban jogosulttá vált erre a juttatásra? Nyugdíjnak minősül a korhatár előtti ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...előtti ellátásban részesülőknek a nyugdíjashoz hasonlóan jár az éves rendszeres és a kiegészítő nyugdíjemelés, azonban a nyugdíjprémium helyett a nyugdíjprémium összegével megegyező egyszeri juttatást kapnak. Nem jogosult azonban az ellátásban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...az esetben, ha az időbér eléri az alapbért, és a teljesítménybért a munkáltató ezenfelül - a saját döntése alapján - tulajdonképpen prémiumként, teljesítményösztönzőként fizeti ki, a kétoldalú megállapodás nem kötelező.(Kéziratzárás: 2023. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben bemutatott, megosztott munkaidejű munkaszerződés megfelel a jogszabályi feltételeknek (természetesen amennyiben tartalmazza a kötelező elemeket). A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. 83. §-a, továbbá a Szak-tv. R....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjprémium 2022-ben megállapított ellátás esetén

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjprémiumra egy öregségi nyugdíjas személy, aki tavaly már betöltötte a nyugdíjkorhatárát, de csak 2022. februártól kérte a nyugellátás megállapítását?
Részlet a válaszából: […] ...novemberben a kiegészítő nyugdíjemelés mellett nyugdíjprémium kifizetésére is sor kerül. A kifizetésre kerülő nyugdíjprémium összege egyénenként eltérő, de 2022. évben a 10 000 forintot nem haladhatja meg. Azok a személyek kapnak 10 000 forintot, akiknek a november...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Táppénz pótlólag bevallott jövedelem esetén

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a már kifizetett pénzbeli ellátások összegét abban az esetben, ha a cégnél egy április hónapban lezajlott belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2022. január 14-én kifizetett, 2021. II. félévére vonatkozó prémium összege nem került bevallásra az adóhatóság felé? A járulékok levonása megtörtént, a cég ezt pótlólag bevallotta, a korábban bevallott jövedelemadatokat módosította.
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az adóelőleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §). Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 39/C. §-ában foglaltakat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Kérdés: Kaphatnak nyugdíjas-igazolványt a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját igénybe vevők, illetve jogosulttá válnak kedvezményes BKK-bérlet igénybevételére, valamint egyéb nyugdíjasoknak járó kedvezményekre?
Részlet a válaszából: […] ...a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küld;- 13. havi nyugdíjra;- évi rendszeres nyugdíjemelésre;- kiegészítő nyugdíjemelésre;- a nyugdíjprémium helyett egyszeri juttatásra;- méltányossági nyugdíjemelésre vagy egyszeri segélyre.Fontos megjegyezni, hogy az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen intézkedéseket tehet a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...alapbére összegét. Ilyen hátrányos jogkövetkezmény lehet például a munkáltató által egyoldalúan elrendelt anyagi juttatásból (pl. prémiumból, jutalomból) való kizárása vagy akár a munkavállaló beosztásának ideiglenes megváltoztatása.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolása előtt, hogy a fenti fogalmak az Mt.-ben nincsenek nevesítve, azokra egységesen egyéb juttatásként utal a törvény.A prémium a teljesítményösztönzés egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze. A lényege az, hogy a munkáltató a munkabéren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Nyugdíjprémium

Kérdés: Megkaphatja az elmaradt nyugdíjprémiumot 2022-ben egy szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló, aki 2021. szeptember 30-án elérte a kereseti korlátot, ezért ebben az évben már nem részesül az ellátásban, és így nem kapta meg a nyugdíjprémiumot sem?
Részlet a válaszából: […] ...568/2021. Korm. rendelet 3. §-ának 4. pontja alapján a szolgálati járandóságban részesülő személy akkor jogosult a nyugdíjprémiumra (pontosabban a nyugdíjprémiummal megegyező egyszeri juttatásra), amennyiben 2021 novemberében szolgálati járandóságban részesül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
1
2
3
10