GYOD-ban részesülő munkavállaló


Köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadságot engedélyezni annak a munkavállalónak, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül? A munkáltató korábban engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot a GYES folyósításának idejére a gyermek 10 éves koráig, a munkavállaló azonban megszüntette a gyermekgondozási segélyt annak ellenére, hogy a két ellátást kaphatta volna együtt is. Visszavonható a munkáltatói engedély ebben az esetben? Szünetel a munkavállaló Tbj-tv. szerinti biztosítása a munkáltatónál a GYOD-ra való tekintettel?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2019. október 29-én (367. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6228

[…] tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szja-tv. alapján adómentes bevétel. Abban az esetben tehát, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, megfelel a keresőtevékenységgel szemben támasztott követelményeknek, hiszen díjazásban ez alatt az időszak alatt nem részesül.Az Mt. meglehetősen egyértelmű szabályokat tartalmaz a gyermekek gondozása céljából kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadságra vonatkozóan. E szerint a gyermek 3 éves koráig egyértelműen jogosult a munkavállaló a szabadságra akkor is, ha nem vesz igénybe semmilyen ellátást. Ezen túl a munkavállalónak a gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt is. A gyermekek otthongondozási díja tehát nem jogosítja fizetés nélküli szabadságra a munkavállalót a gyermek 3 éves kora után, ez azonban nem jelenti azt, hogy az anyának azonnal vissza kell mennie dolgozni. Abban az esetben, ha otthon szeretne maradni, több lehetőség közül is választhat.A kérdésben is említett megoldás, amely szerint a GYOD és a GYES egyidejűleg is folyósítható, valóban megvalósítható. Ebben az esetben azonban tudni kell, hogy ugyanazon gyermek után ugyanazon személy részére folyósított GYES mellett a GYOD összege megegyezik a GYOD és a GYES különbözetének összegével. Ez azt jelenti, hogy az anya ugyanúgy 100 000 forint összegű havi ellátást fog kapni, de 28 500 forintot GYES-ként, 71 500 forintot pedig GYOD-ként. Ebben az esetben már fennállnak az Mt.-ben előírt körülmények, és a gyermek 10 éves koráig igénybe vehető a fizetés nélküli szabadság.Amennyiben a szülő mégsem szeretné újra igényelni a GYES-t, akkor az Mt. 131. §-a alapján lehet jogosult a szabadságra. A jogszabály értelmében a munkavállalónak a hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.