Közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogszerző időnek számít jubileumi jutalom szempontjából egy közalkalmazott harminc napnál hosszabb fizetés nélküli szabadsága? Amennyiben igen, és a jubileumi jutalom kifizetése a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt válna esedékessé, az azonnal kifizethető, vagy csak a fizetés nélküli szabadság lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Végkielégítésre jogosító idő

Kérdés: Beleszámítandó a végkielégítés időszakába a munkavállaló 11 hónapja tartó folyamatos keresőképtelenségének időszaka abban az esetben, ha a munkaszerződése szerint a felmondási idő és a végkielégítés mértéke a Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra, minden más vonatkozásban az Mt. rendelkezései alkalmazandóak?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először is azt szükséges tisztázni, hogy milyen alapon alkalmazandó a felmondási idő és a végkielégítés vonatkozásában a Kjt. a munkaszerződésben. A kérdésben hivatkozott Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseire való hivatkozás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

GYÁP-jogosultság és szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a GYÁP abban az esetben, ha a GYES lejártát követően a dolgozó igénybe vette a szabadságait, majd ezt követően három napot dolgozott, amikor a 10. életévét betöltött nagyobbik gyermeke közúti balesetet szenvedett, ezért gyermekápolási-táppénz-igényt nyújtott be 2022. június 7-től? Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re a harmadik gyermeke születésére tekintettel az anya abban az esetben, ha a balesetet szenvedett gyermek várhatóan hosszú ideig tartó felépülése miatt három hónap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltató engedélyezett? A harmadik gyermek születésének várható időpontja 2022. október 4.
Részlet a válaszából: […] Az anya 2022. június 7-től 14 napig jogosult GYÁP-ra a 10 éves gyermekére tekintettel. Az ellátás naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. A dolgozónak ugyanis nincs 120...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Mennyi időre kérhet a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot családi okokra való hivatkozással? Engedélyezheti a munkáltató akár évekre is a távollétet, vagy van valamilyen korlátozó jogszabály erre a helyzetre?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128-133. §-ai határozzák meg a fizetés nélküli szabadság kötelező kiadásának eseteit. Ez alapján fizetés nélküli szabadság illeti meg a munkavállalót a gyermek, illetve az örökbe fogadott gyermek gondozására tekintettel, a beteg családtag gondozására tekintettel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Fizetés nélküli szabadság bejelentése

Kérdés: Köteles bejelenteni a kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadság időtartamát a munkáltató a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] A 'T1041-es nyomtatványon akkor kell a bejelenteni a fizetés nélküli szabadságot, ha erre tekintettel a munkavállaló biztosítása szünetel.A Tbj-tv. 16. §-ának a) pontja értelmében nem szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság tartama alatt abban az esetben, ha- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a 2020. október 21-től tartó keresőképtelenség idejére az a munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. június 28-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt bezárt az üzlet, ahol 2017. október 2. óta folyamatosan dolgozik? Helyesen járt el a munkáltató, amikor elutasította a munkavállaló táppénzigényét, amelyet a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, 2020. május 6-tól május 22-ig tartó keresőképtelenségre tekintettel nyújtott be?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló ugyan 2017. október 2-ától biztosított, de a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetelt a biztosítása. Az Eb-tv. 43. §-ában foglaltak alapján táppénzre az jogosult, aki a biztosításának fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Ellátás gyermek betegsége esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lehet jogosult az a munkavállaló, aki 2010-től áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában, és a 2009. július 10-én született gyermeke betegsége miatt keresőképtelen 2020. augusztus 24-től jelenleg is, de az előzmények figyelembevételével csak 23 napra, azaz 2020. szeptember 15-ig jogosult gyermekápolási táppénzre? Az anya már két éve egyedülálló, és a betegségre való tekintettel nem hagyhatja egyedül otthon a gyermeket, akinek a gyógyulása előreláthatóan hosszabb időt vesz igénybe.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak szerint keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A 46. §-ban foglaltak alapján a gyermek után az anya mint egyedülálló 28 naptári napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Hogyan befolyásolja a dolgozó táppénzjogosultságának időtartamát a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. április 1-jétől 2020. június 30-ig fennálló fizetés nélküli szabadság annak a munka-vállalónak az esetében, aki 2020. augusztus 26-tól keresőképtelen? A munkavállaló 15 éve dolgozik a cégnél, a 2020. évre járó betegszabadságát már kimerítette, és a munkáltató az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadság idejére megfizette utána. Hogyan kell eljárnia ebben az esetben a kifizetőhelynek, tekintettel arra is, hogy a továbbiakban több munkavállaló esetében is várható hasonló helyzet?
Részlet a válaszából: […] A táppénzre való jogosultság időtartamát a keresőképtelenség első napjához igazodóan a folyamatos biztosításban töltött idő határozza meg. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem számít be a megszakítás 30 napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

GYED-jogosultság II.

Kérdés: Le kell állítani a GYED-ellátás folyósítását a szabadság lejárta után annak a munkavállalónak az esetében, aki jelezte a munkáltatójának, hogy 2020. augusztus 1-jétől bölcsődébe fogja járatni a gyermekét, de nem áll munkába, hanem a felgyülemlett szabadsága kivétele után szeretne elmenni fizetés nélküli szabadságra?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/C. §-ának d) pontjában foglaltak értelmében nem jár gyermekgondozási díj, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Ellátások fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Folyamatosnak minősül a biztosítása annak a munkavállalónak, aki több mint 10 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és 2020. április 1-jétől május 24-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt az őt foglalkoztató cég működése teljesen leállt, a vállalkozás tulajdonában lévő üzletet be kellett zárni? Erre az időszakra a munkáltató megfizette az előírt járulékot. Milyen ellátásokra lehet jogosult a továbbiakban az érintett dolgozó?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük azzal, hogy ki a biztosított. A Tbj-tv. 5. §-ában foglaltak értelmében biztosított - többek között - a munkaviszonyban álló személy. A biztosítás - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
1
2
3
9