Fizetés nélküli szabadságról visszatérő közalkalmazott

Kérdés: Köteles a munkáltató a közalkalmazott kérése alapján a teljes munkaidős foglalkoztatás részmunkaidős foglalkoztatássá történő módosítására, illetve köteles-e a munkáltató a közalkalmazott részére másik olyan munkakört felajánlani, amelyben őt részmunkaidőben tudná foglalkoztatni az alábbi esetben? Egy pénzügyi ügyintéző munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nő második gyermeke után gyermekgondozás céljából 2015. december 15-ig van fizetés nélküli szabadságon, ezért a munkáltató 2015. november hónapban értesíti, hogy a fizetés nélküli szabadsága lejár, és kéri, hogy tájékoztassa a munkáltatót arról, hogy milyen időponttól kíván munkát végezni, illetve hogy a részére járó ki nem adott éves rendes felhalmozott szabadság kiadása tekintetében mikor tud intézkedni a munkáltatói jogkör gyakorlója. A közalkalmazott írásban arról tájékoztatja a munkáltató gazdasági igazgatóját, hogy a kinevezési okiratában meghatározott teljes munka­idős foglalkoztatást a fizetés nélküli szabadság lejártát követő visszatérésekor nem tudja fenntartani, legfeljebb napi 4 órás részmunkaidős foglalkoztatásban tudná a munkáját végezni.
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszonyban is irányadó Mt. 58. §-a értelmében a felek a kinevezést közös megegyezéssel módosíthatják. A kinevezés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.A Kjt. 23/B. §-ában foglalt rendelkezések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Mennyi időre küldheti el egy cég az alkalmazottját fizetés nélküli szabadságra a megromlott gazdasági helyzetére hivatkozva, és kell-e ehhez a dolgozó beleegyezése?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezéseket azMt. VI. fejezete az "Egyéb munkaidő-kedvezmények" cím alatt tartalmazza. E rendelkezések alapján a munkavállaló kérésére a munkáltatóaz alábbi esetekben köteles fizetés nélküli szabadságot biztosítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

Közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Adhat-e fizetés nélküli szabadságot a munkáltató egy kinevezett tanárként dolgozó általános iskolai pedagógus részére? Korlátozott-e a kiadható fizetés nélküli szabadság időtartama, vagy kiadható az igényelt kétéves időtartam? Kötelező-e minden esetben kiadni az igényelt fizetés nélküli szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. két, a Kjt. további egy esetet szabályoz, amikor amunkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókérelmére fizetés nélküli szabadságot biztosítani.Az Mt. szerint a munkavállalónak - kérelmére - a tartós, előreláthatólagharminc napot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Fizetés nélküli szabadság időtartama

Kérdés: Van-e időbeli korlátja a fizetés nélküli szabadságnak, azaz csak bizonyos időszakra vehető-e igénybe, vagy akár éveken át is húzódhat pl. huzamosabb idejű külföldi tartózkodás miatt?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezéseket azMt. VI. fejezetének "Egyéb munkaidő-kedvezmények" cím alatti része tartalmazza.E szerint a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illetimeg:- a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek otthonigondozása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.