352. Társadalombiztosítási Levelek / 2019. február 5.

TARTALOM

5977. kérdés Nyugellátás kevés szolgálati idő esetén
Megállapítható öregségi nyugdíj abban az esetben, ha az igénylő csupán 9 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5978. kérdés Nyugdíjas munkavállaló üzemi balesete
Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyban álló nyugdíjas 2019. január 1-jétől nem minősül biztosítottnak, azon túl, hogy nem kaphat táppénzt, illetve félszázalékos nyugdíjemelést, valóban nem jogosult baleseti ellátásra sem? Jogosulttá válhat baleseti egészségügyi szolgáltatásra a nyugdíjas munkavállaló abban az esetben, ha megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, vagy ha balesetből eredő egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, akkor annak költségeit meg kell térítenie?
5979. kérdés Nyugdíjazás időpontja
Megérheti későbbi időpontban igénybe venni a nyugellátást annak a tanárnőnek, akinek a közalkalmazotti jogviszonya 2018. december 28-án megszűnt, és a 40 év jogosultsági ideje alapján már 2018. december 29-től jogosult lenne a nyugellátásra, amelyre be is nyújtotta az igényét, de felmerült, hogy jobban járna, ha csak januártól válna nyugdíjassá? Az igénylőnek a jelenleg is fennálló részmunkaidős munkaviszonya alapján 2019. március 1-jén már 44 évre nőne a szolgálati ideje a jelenlegi 43 év helyett.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5980. kérdés Kiegészítő tevékenységű tag osztaléka
Befolyásolja a tagi jövedelem, illetve a magánszemélyként bérbe adott ingatlanból származó jövedelem a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó részére fizetett osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, tekintve, hogy ezek az összegek nem szolgálnak szociális hozzájárulási adó alapjául?
5981. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló
Biztosítottnak minősül az az 1955-ben született munkavállaló, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárát, de mivel a korábban folyósított rokkantsági ellátásának összege kedvezőbb volt, mint az öregségi nyugdíj, ezért az ellátás továbbfolyósítását választotta? Mentesülhet a járulék-fizetési kötelezettség alól az életkorára való tekintettel, vagy továbbra is le kell vonni tőle az egyéni járulékokat?
5982. kérdés Ügyvezető külföldi munkavállalása
Figyelembe vehető a Svájcban létesített napi 8 órás munkaviszony a biztosítási kötelezettség megállapítása során egy kft. ügyvezetőjénél, aki a cégében megbízási jogviszonyban, "0" forintos díjazás ellenében látja el a tevékenységét, amely után korábban nem fizetett semmilyen közterhet, mert Magyarországon rendelkezett heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Meg kell fizetnie a minimális járulékokat az ügyvezetői tevékenység után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5983. kérdés Munkaközi szünet hossza
Korlátozható a munkavállalók mosdóhasználata, illetve megszabhatja a munkáltató a munkaközi szünetek igénybevételét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5984. kérdés Munkaviszony megszüntetése keresőképtelenség alatt
Megszüntethető felmondással a jelenleg keresőképtelen állományban lévő munkavállaló munkaviszonya abban az esetben, ha hónapok óta semmilyen módon nem érhető el, nem adta le a keresőképtelenségről szóló igazolásait, és a munkavállaló tudomása szerint az elmúlt időszakban alkalmi munkavállalóként több helyen is dolgozott?
5985. kérdés Keresőképtelen munkavállaló táppénzigénye
Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki 2018 őszén több alkalommal is gyermekápolási táppénzen volt 3 és fél éves gyermeke betegsége miatt, de a munkabér-elszámoláson ezek az időszakok úgy vannak feltüntetve, hogy a biztosítás szünetelt, és a táppénzt sem kapta meg annak ellenére, hogy leadta a keresőképtelenségről szóló igazolást? A munkavállalót regisztrált álláskeresőként, támogatással vette fel a munkáltatója, de a támogatás és a kötelező továbbfoglalkoztatás időszaka már lejárt.
5986. kérdés GYED alapja
Valóban a korábban folyósított GYED-ellátás 9182 forint összegű napi alapjának figyelembevételével kellett volna megállapítani a táppénz napi alapját annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. augusztus 14-től jelenleg is a munkáltató alkalmazásában áll, és veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen állományban volt 2016. április 20-tól 2016. november 6-ig? A munkavállaló 2007. október 1-jétől folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. december 16-tól 2016. január 31-ig GYED-ben részesült, azaz a 2015. január 1-jétől 2016. január 31-ig tartó irányadó időszak alatt keresettel nem rendelkezett, a szerződés szerinti jövedelme havi 230 000 forint volt. A kifizetőhely a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével állapította meg a táppénz alapját, napi 7666,67 forint összegben. Egy utólagos ellenőrzés megállapítása szerint azonban ez az összeg helytelen, és pótkiutalásra kötelezte a kifizetőt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5987. kérdés Gyermeknevelési támogatás
Igénybe veheti egész napra az óvodát az a 4 éves legkisebb gyermek, akinek két idősebb testvére már általános iskolába jár, és az édesanya főállású anyaként meg szeretné igényelni a gyermeknevelési támogatást?
5988. kérdés 1957-ben született férfi
Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1957-ben született férfi, aki mozdonyvezetőként 6 év korkedvezményre jogosító időt szerzett, és egészségi állapota miatt már szeretné abbahagyni a munkát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5989. kérdés Munkavállalás átmeneti bányászjáradék mellett
Milyen feltételekkel vállalhat munkát a korábbi munkahelyén egy átmeneti bányászjáradékban részesülő munkavállaló?
5990. kérdés Rokkantsági ellátás ápolási díj mellett
Jogosult lehet rokkantsági ellátásra az a személy, aki idős édesanyja otthoni ápolása miatt 7 éve ápolási díjban részesül, de időközben a saját egészségi állapota is jelentősen megromlott? Jogosult lehet egyszerre a két ellátásra?
5991. kérdés Ápolási díj összege
Jogosan kapott magasabb összegű ápolási díjat február hónapban az az édesanya, aki 14 éve ápolja súlyosan fogyatékos gyermekét, vagy valamilyen félreértés történt az utalás során? Az anya semmilyen kérelmet nem adott be a magasabb összegű ellátás folyósítására.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5992. kérdés Nyugdíjas munkavállaló keresete
Valóban megszűnt a kereseti korlát azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik a nők kedvezményes nyugdíjának igénybevétele mellett dolgoznak? Ez azt jelenti, hogy a nyugdíj szüneteltetésére akkor sem kerül sor, ha a munkavállaló keresete lényegesen magasabb, mint a minimálbér? Mikortól vezetik be ezt a kedvezményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5993. kérdés Szolgálati idő megvásárlása
Meg tudja vásárolni valamilyen módon a hiányzó 3 év szolgálati idejét az a személy, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárát, de a nyugdíj megállapításához nem rendelkezik elég szolgálati idővel? Az érintett nem talált megfelelő munkahelyet, de rendelkezik megtakarítással, amelyből meg tudná váltani a hiányzó éveket.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére