Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben születettek 2022-ben a 65. életévük betöltésekor szerzik meg a jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve, ha eddig az időpontig rendelkeznek az öregségi résznyugdíjhoz szükséges legalább tizenöt év, vagy a teljes összegű öregségi nyugdíjhoz legalább húsz év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Korhatár előtti ellátás

Kérdés: Jogosult korhatár előtti ellátásra egy 1957. március 18-án született férfi, aki 14 év 216 nap igazolt korkedvezményre jogosító idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 7. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében korhatár előtti ellátásra az a személy is jogosult, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. vagy a 23/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

1957-ben született férfi

Kérdés: Mikor mehet legkorábban nyugdíjba egy 1957-ben született férfi, aki mozdonyvezetőként 6 év korkedvezményre jogosító időt szerzett, és egészségi állapota miatt már szeretné abbahagyni a munkát?
Részlet a válaszából: […] 1957-ben született férfi legkorábban a 65. életéve betöltésekor, 2022-ben mehet el nyugdíjba, amennyiben rendelkezik húsz év szolgálati idővel. Az öregségi nyugdíj megállapításának 2018. július 26-ától nem feltétele, hogy a kérelmező biztosítási jogviszonya az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

1957-ben született férfi

Kérdés: Mikor és milyen feltételekkel mehet legkorábban nyugdíjba egy 1957-ben született férfi, aki a 40 év szolgálati időből már 37 évvel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A férfiak esetében a nyugdíjba vonulás az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően lehetséges, amennyiben a nyugdíjkorhatár elérésekor rendelkeznek az öregségi teljes nyugdíjhoz minimálisan szükséges húsz, a résznyugdíjhoz pedig tizenöt év szolgálati idővel, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.