tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott 1955-ben született személy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottnak minősül az az 1955-ben született munkavállaló, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárát, de mivel a korábban folyósított rokkantsági ellátásának összege kedvezőbb volt, mint az öregségi nyugdíj, ezért az ellátás továbbfolyósítását választotta? Mentesülhet a járulék-fizetési kötelezettség alól az életkorára való tekintettel, vagy továbbra is le kell vonni tőle az egyéni járulékokat?
Részlet a válaszból: […]nyugellátás helyett továbbra is a rokkantsági ellátás mellett maradnak. Aki viszont így dönt, az továbbra sem minősül saját jogú nyugdíjasnak, egyéni vagy társas vállalkozóként, illetve munkaviszonyban álló dolgozóként egyaránt biztosított marad, és egyedül az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék alól mentesül a Tbj-tv. 25/A. §-ának c) pontja értelmében.Annak viszont nincs akadálya, hogy az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5981

2. találat: 1955-ben született személy nyugdíjazása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba, és mikor kell elkezdenie az ügyintézést egy 1955. június 25-én született személynek a jelenlegi jogszabályok alapján?
Részlet a válaszból: […]saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.A nők kedvezményes nyugdíjának igénybevételéhez az első teendő, hogy megtudjuk, pontosan hány év szolgálati idővel rendelkezünk, és hogy a megszerzett szolgálati időnkből mennyi ismerhető el keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági időként, és mennyit tudunk családi szerepvállalással igazolni. A szolgálati idő, illetve a jogosultsági idő mennyiségét adategyeztetési eljárás keretében, vagy öregségi nyugdíj igénylésével ismerhetjük meg. Az adat-egyeztetési eljárást csak elektronikus úton, ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek tudnak kezdeményezni, míg az öregséginyugdíj-igény postai úton vagy személyesen is bejelenthető.Amennyiben negyven év jogosultsági idő nem igazolható, vagy a kérelmező férfi, akkor a nyugdíjba vonulásra legkorábban az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor van lehetőség.Az 1955-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára a betöltött 64. életév, tehát legkorábban 2019-ben szerezhetnek jogosultságot öregségi nyugdíjra. A nyugdíjkorhatár elérése azonban csak az egyik eleme az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésének. A nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj megállapítására akkor kerülhet sor, ha az igénylő rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz minimálisan megkívánt húsz, a résznyugdíjhoz pedig tizenöt év szolgálati idővel, és nem áll biztosítási jogviszonyban.Az öregséginyugdíj-igényt az öregségi nyugdíjkorhatár előtt legfeljebb 30 nappal korábban lehet benyújtani a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalánál.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5503
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: 1955-ben született egyéni vállalkozó öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet el öregségi nyugdíjba egy 1955-ben született egyéni vállalkozó, akinek 50 százalékos egészségkárosodása van? Jelenleg a vállalkozása miatt nem részesülhet ellátásban.
Részlet a válaszból: […]érintett ugyan biztosított, biztosítási jogviszonyban áll, de keresőképtelen.Keresőtevékenység alatt minden olyan munkavégzést érteni kell, amelyért díjazás jár. A munkavégzés viszont nem feltétlenül teremt egyidejűleg biztosítási jogviszonyt is. Keresőtevékenységet folytatónak kell továbbá tekinteni azt a személyt is, aki egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munka­végzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellen­értékeként megszerzett bevétel meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel értékhatárát.Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4393
Kapcsolódó tárgyszavak: