314. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. március 7.

TARTALOM

5328. kérdés Táppénz alapja GYED-ről visszatért munkavállaló esetén
Milyen jövedelem alapulvételével állapíthatja meg a táppénzt, illetve alkalmazhatja az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése szerinti előnyszabályt a kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, akinek az első gyermeke 2015. június 24-én született, a gyermek születésétől 168 napra CSED-et, majd ezt követően 2015. december 9-től 2016. augusztus 31-ig GYED-et kapott, 2016. szeptember 1-jétől visszament dolgozni napi 6 órában, 2017. júliusra várja második gyermekét, és 2017. január 23-tól veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba került? A kismama szerződés szerinti bére alapján a napi alap 4500 forint, a folyósított GYED napi alapja pedig 5100 forint volt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5329. kérdés Nem főállású kisadózó tételes adója
Vállalhatja magasabb összegű tételes adó fizetését az ellátási alap növelése érdekében egy kisadózó egyéni vállalkozó, aki rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, ezért jelenleg csak havi 25 ezer forintot fizet, amiért viszont nem szerez semmilyen jogosultságot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5330. kérdés Költségtérítés bérré nyilvánítása
Behajthatja a volt munkavállalóján a személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat egy cég abban az esetben, ha egy NAV-ellenőrzés a jelenleg már nyugdíjas dolgozó gépkocsi-költségtérítését bérré nyilvánította, és megbüntette a foglalkoztatót? Kaphat új jövedelemigazolást a munkavállaló, ami alapján újra megállapíttathatja a nyugellátását?
5331. kérdés Szociális hozzájárulási adó alapjának csökkentése
Figyelembe vehető csökkentő tételként a szakképzési hozzájárulás alapjának számításánál a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalók után igénybe vett szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5332. kérdés Mezőgazdasági őstermelő nyugellátása
Érdemes, illetve kell-e önellenőrzést tartani abban az esetben, ha egy 1950-ben született férfi, akinek a 2007. év végén közel 12 év szolgálati ideje volt, 2008-ban mezőgazdasági őstermelői tevékenységet kezdett, és mivel a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 62 év volt, őstermelőként nem fizetett járulékot? A NAV ügyfélszolgálatán azt a tájékoztatást kapta, hogy biztosított őstermelőként az '58-as bevallásokat negyedévente be kellett volna adnia, amely alapján már megszerezte volna a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt. Helyes ez a tájékoztatás? Az őstermelő éves bevétele az említett időszakban 1-2 millió forint között mozgott, így valószínűleg csak arányos szolgálati időt szerezhetett volna.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5333. kérdés Minimálbér és garantált bérminimum
Meg kell fizetni a garantált bérminimumot a tehergépkocsi-vezetőknek abban az esetben, ha általános iskolai végzettséggel, valamint C kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek, és csak belföldi közlekedésben vesznek részt? Változik a helyzet abban az esetben, ha a sofőr kiegészítő végzettségekkel (PAV I-IV.) is rendelkezik, és bel- és külföldön egyaránt közlekedik, illetve ha a C kategóriás jogosítvány mellett E kategóriás jogosítvánnyal is rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5334. kérdés Szabadság mértéke
A jogszabályoknak megfelelően jár el a munkáltató akkor, amikor a 45 éves új munkavállalója részére csak a 20 nap alapszabadságot, valamint a kiskorú gyermekre tekintettel járó két nap pótszabadságot biztosítja azért, mert a tb-kiskönyve elveszett, és így nem tudta igazolni a korábbi jogviszonyait?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5335. kérdés Távmunkát végző munkavállaló keresőképtelensége
Keresőképtelensége esetén milyen feltételekkel lesz jogosult betegszabadságra, illetve táppénzre egy távmunkát végző munkavállaló?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5336. kérdés Levonás a munkavállaló jövedelméből
Egy gyermektartásra kötelezett munkavállaló indítványozta a kötelezettség módosítását, aminek következtében a bíróság úgy rendelkezett, hogy a döntésig a munkavállalótól levont összeg meghatározott részét a munkáltató ne utalja ki a jogosultnak, hanem tartsa letétben egy bankszámlán. A bíróság végül a letétbe helyezett pénzösszeg munkavállaló javára történő visszautalásáról rendelkezett, amit a munkáltató megtagadott, tekintettel arra, hogy a munkavállaló jövedelmét egyéb, a Vht. által szabályozott kielégítési sorrend szerint a gyermektartási díjnál hátrébb sorolt tartozások is terhelik. Jogszerű a munkáltató intézkedése? Hogyan kell helyesen eljárni ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5337. kérdés Egyéni vállalkozó nő kedvezményes nyugdíja
Jogosult lehet a nők kedvezményes nyugdíjára egy jelenleg 56 éves egyéni vállalkozó nő, aki 18 éves kora óta folyamatosan dolgozik, és az elmúlt években a járulékbevallási és -fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett? A?vállalkozó bevétele az utóbbi időszakban folyamatosan csökken, nehezen tudja fenntartani a vállalkozását. Van valamilyen lehetősége arra, hogy megvásárolja a nyugdíjjogosultsághoz szükséges időt, illetve hogy valamilyen módon igénybe vegye az ellátást?
5338. kérdés Elhunyt házastárs nyugdíja
Kaphatja az elhunyt férje nyugdíját a feleség abban az esetben, ha 9 évig ápolta a férjét, és most munkát keres?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5339. kérdés Ápolási díj rokkantsági ellátás mellett
Igénybe veheti az ápolási díjat egy rokkantsági ellátásban részesülő személy?
5340. kérdés Táppénzfolyósítás figyelembevétele szolgálati időként
Szolgálati időnek számít a táppénz folyósításának ideje abban az esetben, ha az igénylő a nyugdíjazása előtt pár évvel hosszú ideig részesült az ellátásban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5341. kérdés Táppénzjogosultság időtartama
Mennyi ideig jogosult táppénzre az a személy, aki főállású kisadózóként volt biztosított 2015. február 1-jétől 2016. október 31-ig, 2016. november 1-jétől létesített egy napi 8 órás munkaviszonyt, ezért november hónapban már nem főfoglalkozású kisadózóként 25 ezer forint tételes adót fizetett, 2016. december 1-jétől szünetelteti az egyéni vállalkozói tevékenységét, és ugyanezen időponttól keresőképtelenségére tekintettel a munkaviszonyában táppénzt igényelt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére