TGYÁS- és GYED-jogosultság megszakított biztosítási jogviszony esetén


Jogosult TGYÁS-ra, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki iskolái befejezése után 2012. július 15-től 2013. január 31-ig szerződéses munkaviszonyban állt egy cégnél, ezután kilenc hónapig nem dolgozott, majd 2013. október 1-jétől újra munkába állt előző munkáltatójánál, és 2014. február 22-én ikergyermekeket szült?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2014. szeptember 2-án (264. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4494

[…] jogosult a terhességi-gyermekágyi segélyre. Ez egyben a dolgozó részére munkajogilag járó szülési szabadság időtartama.A kismama terhességi-gyermekágyi segélyének összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének figyelembevételével kell megállapítani, amennyiben a tényleges pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme ezt az összeget eléri. Ha a tényleges jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmét kell figyelembe venni.Ha az iskolai tanulmányok idejéből nem vehető figyelembe a jogosultsághoz szükséges 20 nap, maximum 42 napig táppénzre jogosult. Ugyanis keresőképtelen az, aki szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult. Ebben az esetben a táppénzt követően az anya gyermekgondozási segélyt vehet igénybe.A gyermekgondozási díjra való jogosultság is biztosítási időhöz van kötve.A jogosultsági feltétel itt is a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosítási időnek a megléte, és ugyanúgy, mint a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságnál, beszámítható a 365 nap biztosítási időbe a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből maximum 180 nap. A jogosultsághoz jelen esetben csak 20 nap szükséges.Amennyiben a terhességi-gyermekágyi segély jogosultsági feltételeivel rendelkezik az anya, úgy gyermekgondozási díjra is jogosult lesz.Az anya részére gyermekgondozási díj a szülést megelőző két éven belül megszerzett, biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de maximum a gyermek második életévének betöltéséig jár.Új - kedvező - rendelkezés, hogy ikerszülés esetén az említett időtartamot követően további egy évig még jár a GYED.Jelen esetben ez azt jelenti, hogy az anya a terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően nem 365 napig, hanem 730 napig jogosult gyermekgondozási díjra.A gyermekgondozási díj összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, kivéve ha a tényleges jövedelme alapján megállapított összeg kedvezőbb lenne.A gyermekgondozási díj összegének megállapítására a táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. E szerint, hogy ha azért nincs a biztosítottnak a jogosultságát megelőzően 180 napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.