GYES-jogosultság időtartama


Valóban csak kétéves korig jár a gyermekgondozási segély?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2010. július 20-án (177. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3046

[…] gyermekgondozási segélyre való jogosultságot megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak, továbbá megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható. Előbbi esetben a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról kell csatolni, míg utóbbiban a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek vagy a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem gondozhatók, nevelhetők. Ezek után még egy pozitív dolgot mondhatunk el arról, miért nem eszik olyan forrón azt a bizonyos kását. A friss szabályozás alapján a már megszerzett jogokat nem lehet visszavenni. Azokban az esetekben, amikor a gyermekgondozási segélyt a gyermek hároméves koráig már korábban megállapították, azt csorbítani nem lehet. A gyermek kétéves koráig megállapított segélyezés tehát csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a gyermek 2010. április 30-át követően született. Ezekben az esetekben - ez törvényszerű - csak 2012-ben tölti be a jogot adó gyermek a jogvesztő második életévét, az az időpont pedig még nagyon távoli, főleg ha megfigyeljük, hogy a családtámogatással foglalkozó szabályozás mennyire gyorsan változik. Az említett jogszabályváltozással egyidejűleg, természetesen a gyermeknevelési támogatásra vonatkozó jogosultság időtartamát is meg kellett változtatni. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 2. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. A gyermekgondozási ellátások mellett végezhető keresőtevékenység szabályozása szintén nem változott, mint ahogy az ellátások összege sem. A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - a nagyszülő kivételével - keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat. A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után napi négy órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Ez utóbbi kitétel vonatkozik a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzésére is. A gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.