GYED-jogosultság


Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2023. augusztus 4-én született gyermeke után, ha a jelenlegi munkaviszonya 2022. október 3-án kezdődött, és jelenleg is tart, de belépéskor nem adta le a társadalombiztosítási kiskönyvét, és semmilyen módon nem igazolta az előző jogviszonyai adatait? A kormányhivatal határozata szerint az anya részére 2024. február 3-ig folyósítottak gyermekgondozást segítő ellátást, ezért az apa 2024. február 4-ei dátummal nyújtotta be az igényét. Amennyiben fennáll a jogosultság, milyen összegű ellátásra lesz jogosult a munkavállaló, ha az alapbére magasabb, mint 373.520 forint, azaz meghaladja a GYED maximálisan adható összegét?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. március 5-én (454. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7806

[…] Ezért a szülő e jogviszony alapján GYED-re nem jogosult. Ahogyan a fentiekben írtuk, a 365 nap biztosításban töltött időt nem az igénybenyújtáshoz igazodóan kell vizsgálni, hanem a gyermek születéséhez. A jogosultság megnyílásakor tehát nemcsak azt kell vizsgálni, hogy a szülő azon a napon, amikor kérelmezi az ellátást, biztosítási jogviszonyban áll-e, hanem azt is, hogy az egyéb jogosultsági feltételekkel rendelkezik-e. Bár a szülő az igény benyújtásakor biztosítási jogviszonyban áll, de a jogosultsághoz szükséges másik feltétellel - a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel - nem rendelkezik, ezért igényét a jelenlegi adatok alapján határozatban el kell utasítani.Felmerül rögtön egy másik kérdés, hogy 2022. október 3-át megelőzően rendelkezik-e a szülő bármilyen biztosításra kötelezett jogviszonnyal, vagy olyan időtartammal, amely beszámít a 365 napba. A dolgozó a biztosításra kötelezett jogviszonyának kezdetekor nem adta le a tb-kiskönyvét. A foglalkoztató köteles volt írásban felszólítani, hogy a tb-kiskönyvét az előző foglalkoztatójától szerezze be. Ha a biztosított ennek ellenére nem szerezte be, erről neki írásban kellett nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató 5 évig köteles megőrizni. Ha ez nem történt meg, a foglalkoztató hibázott. Most az igény elbírálásához ez szükséges. Nyilatkoztatni kell továbbá az igénylőt az egyéb beszámítható időtartamokról, s ha ilyen van, azt igazolni kell. Lehet, hogy utólagosan tud igazolni a szülő biztosításra kötelezett jogviszonyt vagy beszámítható időtartamot, mellyel a jogosultsága megállapítható lesz. Az igazolás, az érintett munkavállaló lakóhelye/tartózkodási […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.