Ellátások többes jogviszony esetén


Valóban nem lesz jogosult egyik jogviszonyában sem a gyermek születésére tekintettel járó ellátásokra az az édesanya, aki 2018 óta egy kisadózó betéti társaság főállású kisadózó tagja, és 2021. október 1-jétől a férje által működtetett kft.-ben napi 8 órás munkaviszonyban áll? A bt. végelszámolásáról 2021. decemberben döntés született, és 2022. január 1-jétől folyamatban van, a végelszámoló a korábbi kisadózó tag. A kismamát az orvos veszélyeztetett terhességgel 2021. december 1-jétől táppénzre vette, 2022. április hónapban pedig megszületett a gyermek. A táppénzigénye benyújtásakor kapta azt az információt, hogy nem lesz jogosult a szülés után járó ellátásokra, és táppénzre is csak két hónapra, mert a tagi jogviszonyát nem szüntette meg 2021. szeptember 30-án.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. május 17-én (418. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7162

[…] változást a vállalkozásnak az adóhatósághoz (NAV) jelenteni kell. Elképzelhető, hogy e jelentési kötelezettség elmaradt, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem szűnt meg a biztosítási jogviszony. A kijelentést a 'T201T nyomtatványon pótolni lehet és kell is.A kisadózó vállalkozásban a biztosítási jogviszony megszűnése miatt az ellátásokra való jogosultság valóban nem állapítható meg.Nézzük meg az egyes ellátásokra való jogosultságot a munkaviszonyban.A táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának tartama alatt, a keresőképtelenség időtartamára jár, a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át.Tekintettel arra, hogy az illető 2018-tól 2021. szeptember 30-ig kisadózó vállalkozás főállású kisadózó tagjának minősült (amely biztosítási jogviszony tehát az előzőekben leírtak alapján megszűnt), és 2021. október 1-jétől jelenleg is munkaviszonyban áll, a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően, azaz 2021. december 1-jéig nem csak két hónap folyamatos biztosításban töltött idővel rendelkezik, ezért táppénzre egy évig jogosult.A csecsemőgondozási díjra való jogosultság jogosultsági feltétele, hogy a nő a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napi biztosítási idővel rendelkezzen, és a gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szülessen meg. E jogosultsági feltételekkel az anya rendelkezik. Az Eb-tv. R. 27/A. §-ának (1) bekezdése értelmében ugyanis a fennálló biztosításban töltött napokkal össze kell számítani az ellátásra való jogosultságot megelőzően megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját, és a csecsemőgondozási díj esetében a gyermek születésének a napját. Tekintettel arra, hogy a kisadózó vállalkozásban a biztosítási jogviszony - a fentebb leírtak alapján - a munkaviszony létesítésének napjával megszűnt, a vállalkozás által megalapozott biztosítási idő előzményként beszámítható.A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás, de legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár (Mt. 127. §; 129. §).A gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a saját háztartásában […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.