tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Bértámogatás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. május 12. (Társadalombiztosítási Levelek 378. szám, 6423. kérdés)

Olvasói kérdés Hogyan módosította a 141/2020. Korm. rendelet a bértámogatás igénybevételének feltételeit? Igénybe tudja venni ezt a lehetőséget egy szállodát üzemeltető vállalkozás, amely korábban 100 dolgozót foglalkoztatott, de a veszélyhelyzetre tekintettel 50 főnek felmondott, a többi dolgozója pedig jelenleg távolléti díjat kap az állásidejére, mert a szálloda jelenleg nem üzemel? Felhasználható a támogatás a jelenleg munkát nem végző dolgozók továbbfoglalkoztatására? A vállalkozás csökkentett üzemeléssel újra meg szeretné nyitni a szállodát. Felhasználható az egyéni fejlesztési idő nyelvtanulásra ezeknek a dolgozóknak az esetében, tekintettel arra is, hogy erre a tudásra a további munkájukhoz ténylegesen is szükségük van?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kötelezettség teljesíthető, így a szálloda csökkentett üzemű újraindítása megkezdhető.A támogatással kapcsolatban nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy ez a munkavállaló számára jelent pluszsegítséget, a munkáltatónak az általános szabályok alapján meg kell fizetnie a munkavállaló részmunkaidőre jutó munkabérét, illetve annak valamennyi közterhét, kivéve természetesen, ha jogosult a 61/2020. Korm. rendelet szerinti könnyítésre.A rendelet alkalmazásában munkaadónak minősül az Mt. szerinti munkáltató, kivéve a Civil-tv. 1. §-ában felsorolt szervezetek, a Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a Gyvt. 5. §-ának s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat, a Köznev-tv. 88. §-ának (4) bekezdése szerinti költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, valamint a Felsőokt-tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó.A rendelet alkalmazásában munkavállalónak mi-nősül az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a 327/2012. Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül.A támogatás iránti kérelmet a munkaadónak és a munkavállalónak együttesen kell benyújtania, és meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:A munkavállaló- ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,- a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és- nem tölti a felmondási idejét.A munkaadó- a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja - ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is - a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,- legalább hat hónapja működik, és- a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásban, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított, személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, azzal, hogy a figyelembe vehető alapbér nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. Ez azt jelenti, hogy ha a kieső munkaidő a rendelet által megengedett legmagasabb, azaz 75 százalékos, akkor az állam 112 418 forintot folyósít a dolgozó részére támogatásként.A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.Az eredeti rendeletben foglalt szabályokat nagymértékben módosítja az a tény, hogy a munkaidőnek nem kell elérnie a napi négy órát, illetve a napi munkaidő felénél lényegesen nagyobb mértékben csökkenthető, így az egyéni fejlesztési időben történő megállapodás sem kötelező minden esetben.A támogatás igénybevételével a munkavállalónak és a munkaadónak a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben csak akkor kell megállapodniuk, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Az egyéni fejlesztési idő lényege, hogy a munkavállaló a munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt, vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Az egyéni fejlesztési idő alatti képzés vagy egyéb fejlesztési tevékenység megtörténtét igazolni kell, ezt a kormányhivatal utóbb bármikor kérheti. Fontos előírás, hogy az egyéni fejlesztési időre a munkavállalónak ugyancsak munkabér jár, amelyet a munkáltató köteles megfizetni. Mivel ez a juttatás természetét tekintve munkabér, a munkáltatónak az erre eső munkáltatói közterheket is meg kell fizetni. A szállodai dolgozók nyelvtanulása mindenképpen megfelel ennek az elvárásnak, akár egyénileg, akár valamilyen formában a munkáltató által szervezett keretek között zajlik.Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaidő felét meghaladja, akkor az egyéni fejlesztési időn túl a munkáltató köteles fenntartani a munkavállaló módosítás előtti alapbérének megfelelő juttatást mindaddig, amíg a támogatást az állam biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak[…]

Figyelmébe ajánljuk

Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?

Tovább a teljes cikkhez

Eleget kell tennie az egyéni vállalkozó foglalkoztatónak a minimumjárulék-fizetési kötelezettségének, ha az alkalmazottai július hónapban még bértámogatásban részesülnek, és munkabérük nem éri el a minimálbér 30 százalékát?

Tovább a teljes cikkhez

Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban...

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan számít bele a társadalombiztosítási ellátások alapjába a bértámogatás címén kapott díjazás, illetve az egyéni fejlesztőidőre járó díjazás? Figyelembe lehet-e venni a heti 36 órát elérő foglalkoztatás megállapításánál az egyéni fejlesztési időt?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére