tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott bértámogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Háziorvosok bértámogatása

Kérdés: A háziorvosok bértámogatását szabályzó 43/1999. Korm. rend. "közterhet" említ a felhasználás során. A kiva alatt adózó foglalkoztatónál ebbe a fogalomba érthető-e a dolgozó bére után fizetendő kisvállalati adó?
Részlet a válaszból: […]fogalmát a jogszabály nem tartalmazza, így a szabályozást - véleményünk szerint - a bérrel összefüggő valamennyi közteherrel kapcsolatban alkalmazni kell. A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 11 százaléka.A kisvállalati adó adóalanya mentesül:a) a társasági adó,b) a szociális hozzájárulási adó ésc) a szakképzési hozzájárulásbevallása és megfizetése
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Háziorvosi szolgáltató részére járó bértámogatás

Kérdés: Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban csak munkabérfejlesztésre és annak közterheire lehet fordítani, azaz kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens kaphatja meg, vagy a tagi, illetve az egyéni vállalkozói kivétet is finanszírozza? Növeli ez a támogatás a kisadózó vállalkozás éves bevételét?
Részlet a válaszból: […]formát választott. A támogatást tulajdonképpen a praxis kapja, mértéke pedig a dolgozó gyakorlati idejétől függ. Ezt a gyakorlati időt, illetve az azt igazoló dokumentumokat kell megküldeni a NEAK-hoz a kérelemmel a folyósítás érdekében. A kormányrendelet 36. számú melléklete tartalmazza a háziorvosi, fogorvosi szolgálatok és szakellátó fogászatok szakdolgozói bértámogatásának összegét 2021. január 1-jétől (amely összeg a közterheket is tartalmazza) az alábbiak szerint: Gyakorlati idő Szakdolgozói bértámogatás (év) (Ft/hó) 0-3 71 800 4-6 81 300 7-9 90 800 10-12 100 300 13-15 109 900 16-18 119 400 19-21 128 900 22-24 138 400 25-27 147 900 28-30 157 400 31-33 166 900 34-36 176 400 37-39 185 900 40-42 195 400 43-45 204 900 46-48 214 600 49- 224 600 A bértámogatás független attól, hogy eddig mennyi volt a szakdolgozó keresete, tehát az adott gyakorlati időre vonatkozó teljes összeg igényelhető. A jogalkotói szándék az, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatoknál foglalkoztatott szakdolgozók bére elérje a kórházakra érvényes egészségügyi szakdolgozói bértábla szintjét. A bértámogatás mértékét úgy állapította meg a jogszabály, hogy - a felmerülő közterhekkel együtt - akkor is elégséges legyen ehhez, ha a szakdolgozó decemberi bére csupán a garantált bérminimumot érte el. A rendelet egyértelműen meghatározza, hogy a bértámogatást a szociális hozzájárulási adó levonása után munkabérként (tehát nem más javadalmazási formaként) kell kifizetni a szakdolgozóknak, és a kormányrendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6845
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Minimumjárulék-fizetési kötelezettség bértámogatás esetén

Kérdés: Eleget kell tennie az egyéni vállalkozó foglalkoztatónak a minimumjárulék-fizetési kötelezettségének, ha az alkalmazottai július hónapban még bértámogatásban részesülnek, és munkabérük nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszból: […]kifizetett összeg nem járulékalap, így valóban előfordulhat, hogy az érintett munkavállalók esetében a munkaadónak az új Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdés értelmében minimumkötelezettséget kellene teljesítenie.Ugyanakkor emlékeztetnünk kell a T/10856. számú törvényjavaslatra (a 2021. évi költségvetést megalapozó törvénycsomag), amelynek egyik előírása értelmében a minimumkötelezettséget 2020. július és augusztus hónapra vonatkozóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6484
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bértámogatás

Kérdés: Hogyan számít bele a társadalombiztosítási ellátások alapjába a bértámogatás címén kapott díjazás, illetve az egyéni fejlesztőidőre járó díjazás? Figyelembe lehet-e venni a heti 36 órát elérő foglalkoztatás megállapításánál az egyéni fejlesztési időt?
Részlet a válaszból: […]csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a munkaadónak és a munkavállalónak a csökkentett munkaidőn túl, egyéni fejlesztési időben is meg kell állapodnia. Ellenben, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, akkor ez nem kötelező, de a jogszabály nem zárja ki a felek ilyen irányú megállapodását.A bértámogatásban részesülő munkavállaló összességében háromféle jogcímen részesül jövedelemben:- egyrészt kapja a havi részmunkaidőre járó munkabérét, másrészt- a kieső munkaidőre bértámogatásban részesül, amely összege az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összege kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, és végül- az esetleges egyéni fejlesztési időre ugyancsak munkabérben részesül.Mivel a bértámogatás összege adó- és járulékmentes, így azt a társadalombiztosítási ellátások tekintetében nem lehet ellátási alapként figyelembe venni, viszont a csökkentett munkabér és a fejlesztési időre juttatott díjazás alapjául szolgál a pénzbeli ellátásoknak.Ugyanakkor az egyéni fejlesztési idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6439
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Bértámogatás

Kérdés: Hogyan módosította a 141/2020. Korm. rendelet a bértámogatás igénybevételének feltételeit? Igénybe tudja venni ezt a lehetőséget egy szállodát üzemeltető vállalkozás, amely korábban 100 dolgozót foglalkoztatott, de a veszélyhelyzetre tekintettel 50 főnek felmondott, a többi dolgozója pedig jelenleg távolléti díjat kap az állásidejére, mert a szálloda jelenleg nem üzemel? Felhasználható a támogatás a jelenleg munkát nem végző dolgozók továbbfoglalkoztatására? A vállalkozás csökkentett üzemeléssel újra meg szeretné nyitni a szállodát. Felhasználható az egyéni fejlesztési idő nyelvtanulásra ezeknek a dolgozóknak az esetében, tekintettel arra is, hogy erre a tudásra a további munkájukhoz ténylegesen is szükségük van?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség teljesíthető, így a szálloda csökkentett üzemű újraindítása megkezdhető.A támogatással kapcsolatban nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy ez a munkavállaló számára jelent pluszsegítséget, a munkáltatónak az általános szabályok alapján meg kell fizetnie a munkavállaló részmunkaidőre jutó munkabérét, illetve annak valamennyi közterhét, kivéve természetesen, ha jogosult a 61/2020. Korm. rendelet szerinti könnyítésre.A rendelet alkalmazásában munkaadónak minősül az Mt. szerinti munkáltató, kivéve a Civil-tv. 1. §-ában felsorolt szervezetek, a Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a Gyvt. 5. §-ának s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény és hálózat, a Köznev-tv. 88. §-ának (4) bekezdése szerinti költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, valamint a Felsőokt-tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó.A rendelet alkalmazásában munkavállalónak mi-nősül az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a 327/2012. Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül.A támogatás iránti kérelmet a munkaadónak és a munkavállalónak együttesen kell benyújtania, és meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:A munkavállaló- ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,- a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és- nem tölti a felmondási idejét.A munkaadó- a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja - ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is - a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,- legalább hat hónapja működik, és- a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásban, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított, személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, azzal, hogy a figyelembe vehető alapbér nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. Ez azt jelenti, hogy ha a kieső munkaidő a rendelet által megengedett legmagasabb, azaz 75 százalékos, akkor az állam 112 418 forintot folyósít a dolgozó részére támogatásként.A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.Az eredeti rendeletben foglalt szabályokat nagymértékben módosítja az a tény, hogy a munkaidőnek nem kell elérnie a napi négy órát, illetve a napi munkaidő felénél lényegesen nagyobb mértékben csökkenthető, így az egyéni fejlesztési időben történő megállapodás sem kötelező minden esetben.A támogatás igénybevételével a munkavállalónak és a munkaadónak a csökkentett munkaidőn túl egyéni fejlesztési időben csak akkor kell megállapodniuk, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Az egyéni fejlesztési idő lényege, hogy a munkavállaló a munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt, vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Az egyéni fejlesztési idő alatti képzés vagy egyéb fejlesztési tevékenység megtörténtét igazolni kell, ezt a kormányhivatal utóbb bármikor kérheti. Fontos előírás, hogy az egyéni fejlesztési időre a munkavállalónak ugyancsak munkabér jár, amelyet a munkáltató köteles megfizetni. Mivel ez a juttatás természetét tekintve munkabér, a munkáltatónak az erre eső munkáltatói közterheket is meg kell fizetni. A szállodai dolgozók nyelvtanulása mindenképpen megfelel ennek az elvárásnak, akár egyénileg, akár valamilyen formában a munkáltató által szervezett keretek között zajlik.Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaidő felét meghaladja, akkor az egyéni fejlesztési időn túl a munkáltató köteles fenntartani a munkavállaló módosítás előtti alapbérének megfelelő juttatást mindaddig, amíg a támogatást az állam biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6423

6. találat: Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesülő fenntartó, valamint a Felsőokt-tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartó.A rendelet alkalmazásában munkavállalónak minősül az Mt. szerinti munkavállaló, kivéve az, akire tekintettel a 327/2012. Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató költségvetési támogatásban részesül.A támogatás akkor ítélhető meg, ha a munkavállaló- nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban;- az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn;- a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.) munka-viszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét;- a támogatás igénybevételekor vállalja:= a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,= hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek,= hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.A munkaadó részéről az alábbi feltételeknek kell megfelelni:- a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,- a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,- legalább hat hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,- nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és- 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.A munkaadónak a támogatás iránti kérelmében be kell mutatnia a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, valamint hitelt érdemlő módon alá kell támasztania, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja:a) a jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,b) hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek,c) hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.A munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja:a) a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további egy hónapig (létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására). Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikaiállományilétszám-tartási kötelezettsége valamennyi telephelyét közösen érintően irányadó,b) hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,c) hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,d) hogy a támogatást nem az Mt. 53. §-a, illetve 214. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti foglalkoztatás kapcsán igénylik (tehát nem a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatása kapcsán, illetve nem munkaerő-kölcsönzés kapcsán),e) hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,f) hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.Nem nyújtható támogatás annak a munkavállalónak,- akinek támogatási kérelme olyan csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására irányul, amely esetében a csökkentés a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően történt,- aki ugyanazon munkaviszony kapcsán részesül részmunkaidős vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásában,- akire tekintettel a munkaadója a kérelem benyújtásakor munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásában részesül,- aki esetében ugyanazon a telephelyen korábban támogatott munkavállaló esetében a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a létszámtartási időszakot követően egy hónap még nem telt el,- aki felmondási idejét tölti a munkaadójánál,- amely munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn.A támogatás feltétele még, hogy a munkaidőkeret már lejárt, vagy lezárásra került. Továbbá a munkavállalónak és a munkaadónak a támogatás igénybevételével vállalnia kell, hogy megállapodnak a csökkentett munkaidőben, továbbá a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben, legalább a támogatás időtartamára. A támogatás időtartama 3 hónap.A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.A távolléti díj a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a 71/2005. GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is.A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munka-bér kétszeresét. A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokban kerül megállapításra, azaz leghamarabb május hónapra utólag kerül folyósításra. A támogatás folyósítható arra az időszakra is, amikor a munkavállaló táppénzen, betegszabadságon, fizetett állásidőn, fizetett szabadságon volt, a fizetés nélküli szabadság idejére azonban nem.A munkáltató és a munkavállaló az együttes kérelmüket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6407