Háziorvosok bértámogatása

Kérdés: A háziorvosok bértámogatását szabályzó 43/1999. Korm. rend. "közterhet" említ a felhasználás során. A kiva alatt adózó foglalkoztatónál ebbe a fogalomba érthető-e a dolgozó bére után fizetendő kisvállalati adó?
Részlet a válaszából: […] ...43/1999. Korm. rendelet rendelkezéseinek értelmében a bértámogatást a jogszabályban meghatározott bérekre, valamint az ezzel összefüggő közterhekre kell fordítani. A közteher fogalmát a jogszabály nem tartalmazza, így a szabályozást - véleményünk szerint - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Háziorvosi szolgáltató részére járó bértámogatás

Kérdés: Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban csak munkabérfejlesztésre és annak közterheire lehet fordítani, azaz kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens kaphatja meg, vagy a tagi, illetve az egyéni vállalkozói kivétet is finanszírozza? Növeli ez a támogatás a kisadózó vállalkozás éves bevételét?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozó, mind a betéti társaság igénybe veheti a rendelet 16. §-ában szabályozott, az egészségügyi szakdolgozó részére járó bértámogatást, tekintet nélkül arra, hogy milyen adózási formát választott.A támogatást tulajdonképpen a praxis kapja, mértéke pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Minimumjárulék-fizetési kötelezettség bértámogatás esetén

Kérdés: Eleget kell tennie az egyéni vállalkozó foglalkoztatónak a minimumjárulék-fizetési kötelezettségének, ha az alkalmazottai július hónapban még bértámogatásban részesülnek, és munkabérük nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...új Tbj-tv. nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a bértámogatással érintett munkavállalók kapcsán a munkaadó mentesülne a minimálisjárulék-fizetési kötelezettség alól, és mivel a bértámogatás címén kifizetett összeg nem járulékalap, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Bértámogatás

Kérdés: Hogyan számít bele a társadalombiztosítási ellátások alapjába a bértámogatás címén kapott díjazás, illetve az egyéni fejlesztőidőre járó díjazás? Figyelembe lehet-e venni a heti 36 órát elérő foglalkoztatás megállapításánál az egyéni fejlesztési időt?
Részlet a válaszából: […] ...bértámogatás igénylésének egyik meghatározó feltétele, hogy a felek csökkentett munkaidőben állapodjanak meg, ami alapján az új munkaidőnek a korábbi munkaidő legalább 25 százalékát el kell érnie, de nem haladhatja meg annak 85 százalékát. Arra az esetre, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Bértámogatás

Kérdés: Hogyan módosította a 141/2020. Korm. rendelet a bértámogatás igénybevételének feltételeit? Igénybe tudja venni ezt a lehetőséget egy szállodát üzemeltető vállalkozás, amely korábban 100 dolgozót foglalkoztatott, de a veszélyhelyzetre tekintettel 50 főnek felmondott, a többi dolgozója pedig jelenleg távolléti díjat kap az állásidejére, mert a szálloda jelenleg nem üzemel? Felhasználható a támogatás a jelenleg munkát nem végző dolgozók továbbfoglalkoztatására? A vállalkozás csökkentett üzemeléssel újra meg szeretné nyitni a szállodát. Felhasználható az egyéni fejlesztési idő nyelvtanulásra ezeknek a dolgozóknak az esetében, tekintettel arra is, hogy erre a tudásra a további munkájukhoz ténylegesen is szükségük van?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásról szóló kormányrendelet ugyan csak 2020. április 16-án lépett hatályba, a kormány azonban szinte azonnal döntött a feltételek könnyítéséről is, így 2020. április 29-től már egyszerűbben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Bértámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és mely vállalkozások vehetik igénybe a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatást?
Részlet a válaszából: […] 2020. április 16-án lépett életbe a 105/2020. Korm. rendelet, amely szabályozza a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból nyújtható támogatás feltételeit.A program hazai és uniós forrásból valósul meg.A program igazából nem a munkaadók, hanem a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.