Betéti társaság beltagjainak jogviszonya


Helyesen jár-e el az a 4 fős betéti társaság, amelynek mindkét beltagja vezető tisztségviselő, és egyikük részmunkaidős munkaviszonyban, a másik pedig társas vállalkozóként dolgozik a cégben? A társas vállalkozóként közreműködő beltag gyakorolja a munkáltatói jogokat, a munkaviszonyban álló tag munkaköre pedig a társaság szolgáltatásaihoz kapcsolódik, és máshol nem rendelkezik jogviszonnyal. El kell-e érni a munkaidőnek a heti 36 órát ebben az esetben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2011. augusztus 30-án (202. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3468

[…] minden kötöttség nélkül megállapodhatnak ennél rövidebb munkaidőben is. Ezt nem befolyásolja az a tény sem, hogy a beltag máshol nem rendelkezik jogviszonnyal. Tehát helyesen jár el a társaság akkor is, ha az érintett beltagot csak részmunkaidőben foglalkoztatja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Gt. 22. § (2) bekezdésének értelmében a vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy b) a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. Tehát amennyiben a munkáltatói jogokat gyakorló beltag kizárólag az ügyvezetői teendőket látja el a cégben, akkor nem minősül […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.