20. életévét betöltő gyermek családi pótléka


Valóban igaz-e, hogy ősztől már nem jár családi pótlék a 2010 októberében 20. életévét betöltő gyermek után, annak ellenére, hogy még középiskolába jár?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2010. augusztus 10-én (178. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3057

[…] szakközépiskola, az alapfokú művészetoktatási intézmény, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, valamint a diákotthon és a kollégium. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a kérdést feltevő részére – annak függvényében, hogy mennyi ideig jár még gyermeke középfokú tanintézménybe – 2011. június 30-ig vagy augusztus 31-ig jár az említett ellátás. Az oktatásra vonatkozó szabályozás alapján ugyanis a tanév az adott év szeptember 1-jétől a rá következő év augusztus 31-ig tart. Igénylő gyermeke 2010 októberében tölti be 20. életévét, tehát a 2010. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-ig terjedő tanév tartama alatt. A fent ismertetett szabályozás szerint annak a tanévnek a végéig jár utána vagy részére családi pótlék, melynek tartama alatt a 20. életévét betöltötte. Abban az esetben azonban, ha a gyermek utolsó évét kezdi meg a középiskolai tanulmányai során, már csak 2011. június 30-ig jár utána az ellátás, mert ezt követően nem lesz részére igazolva az iskola által a tanulói jogviszony. Természetesen ez a szabályozás nem vonatkozik azokra a személyekre, akik tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk miatt részesülnek az említett ellátásban. Ők mindaddig, amíg a munkaképesség-csökkenésük a 67 százalékot, vagy egészségkárosodásuk az 50 százalékot meghaladja, részesülhetnek családi pótlékban. A tanulmányok folytatása okán több ízben felmerült az a kérdés, hogy kaphatja-e vajon a szülő gyermeke után a családi pótlékot, ha kollégiumban tartózkodik, hiszen ilyenkor nem teljesül az a feltétel, hogy a gyermeket a háztartásában neveli. Hatványozottan merül fel a kérdés külföldi tanulmányok folytatása esetében. A jogszabály azonban egyértelmű választ ad a kérdésekre. Saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket vagy személyt is, aki átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán. A levélíró nem írta meg, abból azonban, hogy ez idáig családi pótlékban részesült, következtetni lehet rá, hogy gyermeke nem felsőfokú tanintézményben folytatja tanulmányait. A biztonság kedvéért azonban nézzük meg, mennyiben más a helyzet, ha nem középfokú, hanem felsőfokú tanulmányokról van szó! A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ebből az következik, hogy a felsőoktatásban részt vevő gyermek után családi pótlék már nem jár, kizárólag a háztartásban élő többi gyermek után járó ellátás összegének megállapításánál lehet őket pozitív irányban figyelembe venni. Amennyiben a jogot adó gyermek eléri a 18. életévét, még egy dologra oda kell figyelni. Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, akkor a reá tekintettel, illetve a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Természetesen ebben az esetben a kérelmezőnek kötelessége erről tájékoztatni a folyósító szervet. A tanulói jogviszonyt alapesetben, idestova már harmadik éve az Oktatási Hivatal adatbázisából kapja meg a folyósító szerv. Amennyiben […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.