Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] A levél alapján korábban a szülők valószínűleg együtt nevelték gyermeküket. Miután kapcsolatuk megszűnt, a gyermeket az édesapa nevelte, egyedül. Ezt a tényt a bírósági ítélet is alátámasztja, miszerint a gyermek nevelését az apa gondjaira bízták.Időközben azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Meg fogják szüntetni az emelt összegű családi pótlékot abban az esetben, ha esedékes lenne a gyermek felülvizsgálata, de a veszélyhelyzet miatt a szakorvosi rendelőkben szünetelnek az ilyen jellegű vizsgálatok?
Részlet a válaszából: […] Emelt összegű családi pótlék, illetve bizonyos esetekben gyermekgondozási segély akkor illeti meg a kérelmezőt, ha a jogot adó gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Nyári szünidőre járó családi pótlék

Kérdés: Valóban igaz, hogy azok részére, akik felsőoktatási intézményben tanulnak, a nyári szün-időre jár családi pótlék? Hogyan kell igényelni az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék a jelenlegi jogszabály alapján nem állapítható meg és folyósítható felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel. Azonban az ellátás összegét befolyásolhatja pozitív irányba egy főiskolás vagy egyetemista gyermek. A családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Igazolás családi pótlékról

Kérdés: Valóban hivatalból értesül az iskola a családi pótlékról azoknak a tanulóknak az esetében, akik ingyenes tankönyvellátásra, illetve étkezésre jogosultak? Az iskola minden félévben bekéri az igazolást attól az édesanyától, akinek 3 jogosult gyermeke van, a kormányhivatalnál viszont azt a felvilágosítást adták, hogy az iskola megkapja az értesítést.
Részlet a válaszából: […] A családtámogatási ellátásra való jogosultságot, azok igényének elbírálását, folyósítását törvény írja elő, illetve teszi lehetővé. Az igények első elbírálásánál a folyósító szerv határozatban dönt az ellátások megállapításáról. Ezt követően, ha valaki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Beteg gyermek családi pótléka

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy nem egyforma összegű családi pótlék jár abban az esetben, ha két gyermek ugyanabban a légzésrendszeri betegségben szenved?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden összefoglalva két lehetőségben merül ki. Az egyik, hogy az orvosok szerint az egyik gyermek betegsége esetleg súlyosabb, mint a másik gyermeké. A másik, hogy az alacsonyabb összegben részesülő szülő nem nyújtott be kérelmet az emelt összegű családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Családi adókedvezmény

Kérdés: Milyen összegű családi adókedvezményre jogosult a férj abban az esetben, ha 4 gyermeke van, a feleségével közösen érvényesítik a kedvezményt, a férj 1, a feleség pedig 3 gyermek után?
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki saját háztartásában gyermeket nevel, és családi pótlékra jogosult. Házasságban élő magánszemélyek esetén a családi pótlék igénylésére mind a két szülő jogosult, ezért a családi kedvezményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Családi pótlék nyári szünidőre

Kérdés: Valóban jár a családi pótlék a nyári szünidőre az után a gyermek után, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább? Mit kell tenniük a szülőknek annak érdekében, hogy biztosan megkapják az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék sem a korábbi, sem a jelenlegi jogszabály alapján nem állapítható meg felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel. A főiskolai, egyetemi hallgatókkal kapcsolatos családtámogatási szabályozás azonban nemrégiben valóban kissé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Igazolás családi pótlék folyósításáról

Kérdés: Kötelező minden esetben kiállítania a folyósító szervnek a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást a szülő kérésére? A kedvezményes tankkönyvben részesülő gyermekek iskolájában gyakran kérnek ilyen igazolást, de a folyósító szerv csak nagy nehézségek árán adja ki.
Részlet a válaszából: […] A családtámogatási ellátásra való jogosultságot, azok igényének elbírálását, folyósítását törvény írja elő, illetve teszi lehetővé. Az igények első elbírálásánál a folyósító szerv, határozatban dönt az ellátások megállapításáról. Ezt követően, ha valaki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Gyermekgondozási segély igénylése

Kérdés: Hogyan és hol igényelhető a gyermekek után járó gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok bírálják el, majd kedvező döntés esetében a folyósítást is elvégzik. Az igénybejelentést tehát mindenképpen feléjük kell megtenni. A kérelem benyújtása lehetséges írásban, postai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Sajátos nevelési igényű tanuló után járó családi pótlék

Kérdés: Emelt összegű családi pótlékra lesz jogosult a gyermek után a szülő abban az esetben, ha a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményt állított ki arról, hogy sajátos nevelési igényű tanuló?
Részlet a válaszából: […] A családtámogatás ellátásai során meg kell különböztetnünk két fogalmat, ezek egyike a sajátos nevelési igényű tanuló, a másik pedig a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek. Sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak azt a gyermeket, tanulót nevezzük, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.
1
2
3