tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott családi pótlék igénylése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Svájcban élő magyar állampolgár családi pótléka

Kérdés: Jár-e családi pótlék annak a gyermekét egyedül nevelő magyar állampolgárnak, aki 15 éves gyermekével Svájcba költözik, ahol férjhez megy? A gyermek és az anya lakcíme svájci, a gyerek Svájcban jár iskolába. Amennyiben jogosult az ellátásra, milyen módon kell azt megigényelni?
Részlet a válaszból: […]hogy az elsődleges joghatósággal Svájc rendelkezik, ezért családi támogatásra az ottani folyósító szervnél kell az igényt bejelenteni. Az új kérelem elbírálásakor a jogosultsági feltételek fennállása esetén az ellátásra való jogosultság megállapításáról, és ezzel egyidejűleg az igényelt családtámogatási ellátás teljes összegének folyósításáról ott fognak rendelkezni. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg két hónapra állapítható meg családtámogatási ellátás, az igénybejelentés időpontjának azonban az EU-tagállamok bármelyikében benyújtott családi ellátás megállapítása iránti kérelem dátumát kell figyelembe venni azzal, hogy másik tagállamban benyújtott igény elutasítása és az adott országban történő igénybejelentés között egy évnél hosszabb idő nem telhet el. Amennyiben az említett egy éven belül történt az igénybejelentés, a másik tagállami igénylés időpontját kell alapul venni. Egy éven túl benyújtott kérelem esetén az adott országbeli igénybejelentés dátuma szerint kell a jogosultság megállapításáról rendelkezni, esetleg a visszamenőleg két hónapos megállapíthatóság figyelembevételével. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az igényt a svájci hatóság el fogja utasítani. Az előzőekben kifejtettük az elsődleges joghatóság mibenlétét, jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor léteznie kell másodlagos joghatóságnak is. Nézzük meg, milyen intézkedést követel meg a jog a másodlagos joghatósággal rendelkező államtól! Másodlagos joghatósággal rendelkezhet egy ország, amennyiben az igénylő, vagy házastársa, egyes esetekben élettársa lakcímmel vagy keresőtevékenységgel rendelkezik az adott államban. A másodlagos joghatósággal rendelkező ország kérelem esetében kiegészítést állapít meg abban az esetben, ha az ügyfél részére az elsődlegesen joghatósággal rendelkező tagállamból járó családi ellátások összege kevesebb, mint az adott ország területéről jogszerűen járó ellátásoké. Erre például abban az esetben kerülhet sor, ha az egyik szülő a Magyar Köztársaság területén, a másik szülő egy másik tagállam területén munkavállaló, vagy önálló vállalkozó, és a család életvitelszerűen nem a másodlagos joghatósággal rendelkező ország területén él. A két tagállamból járó családi ellátások közötti különbözetet csak a tárgyévet követően lehet visszamenőlegesen megállapítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3007

2. találat: Családi pótlék igénybejelentése interneten keresztül

Kérdés: Valóban igényelhető-e interneten keresztül is a családi pótlék, és ha igen, hogyan?
Részlet a válaszból: […]egyébként hatékony elektronikus ügyintézést. Természetesen a kérelemhez szkennelt mellékletek tartalmi és formai vizsgálatára az igénylés befogadásánál nincs lehetőség, ezt az ügyintéző tudja csak megvizsgálni a benyújtást követően. Fontos, hogy az így benyújtott igény nem ad semmiféle mentességet, az ügyfélkapun regisztrált ügyfél elektronikusan benyújtott kérelméhez ugyanazokat a mellékleteket kell megküldenie, amelyeket postai úton vagy személyesen történő benyújtás esetén is csatolnia kell. A benyújtandó mellékletekről korábbi számainkban már részletesen beszéltünk, néhány különleges esetet azonban kiemelnék e helyen is. A másolatban csatolható mellékletek esetében az ügyfél választhat. Lehetősége van a mellékleteket szkennelni, azokat postai úton megküldeni - az elektronikus ügyindításkor kapott azonosító számra történő hivatkozással -, illetőleg felhatalmazni a kincstárt, hogy az arra jogosult szervtől azokat szerezze be. A másolatban csatolható mellékletek esetében azonban az ügyfél csak akkor tudja felhatalmazni a kincstárt annak beszerzésére, ha megadja az adat megszerzéséhez szükséges adatokat, vagyis megjelöli azt a hatóságot, amelytől az adat beszerezhető. Ilyenek lehetnek a szülővel együtt élő házastárs igénylése esetén a házassági anyakönyvi kivonat, valamint a gyermek anyakönyvi kivonatának megszerzése érdekében az anyakönyvet vezető illetékes hatóság megnevezése. Továbbá az együtt élő szülők megállapodásának hiányában, valamint leendő örökbe fogadó szülő, vagy gyám, vagy nevelőszülő, vagy hivatásos nevelőszülő, vagy a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, vagy vagyonkezelő eseti gondnok igénylése esetében a döntést hozó illetékes gyámhatóság megnevezése. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor az ügyfél nem tudja felhatalmazni a kincstárt a mellékletek beszerzésére. Vegyünk néhány példát: gyermekgondozási segély, nagyszülői gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás igénylésénél magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a belépési nyilatkozat másolatának beszerzése. Ugyanezen ellátások során ikergyermekek után történő igénylés esetén, ha valamely gyermek tankötelezettsége az általánostól eltérően lett meghatározva, az iskolaigazgatói döntés másolatának beszerzése. Fontos, hogy minden csatolandó dokumentum, nyilatkozat elfogadható másolati példányban is, eredeti irat becsatolására az ügyfél nem kötelezhető. Az eljárás, amellyel az igény benyújtható, nem túl bonyolult, és esetleges utazási vagy postaköltséget lehet vele megtakarítani. A kérelmet a következőképpen kell benyújtani: Az ügyfélkapun regisztrált ügyfél a honlapra belépve általános tájékoztatót kap az elektronikus ügyintézésről, valamint az igényelhető családtámogatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2983
Kapcsolódó tárgyszavak: ,