Családtámogatási ellátások külföldön élő család esetén

Kérdés: Melyik tagállam lesz illetékes a családtámogatási ellátások (családi pótlék) folyósítására abban az esetben, ha az anya Magyarországon biztosított, az apa Svájcban biztosított, de az egész család Ausztriában él életvitelszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (883/2004/EK rendelet, valamint a 987/2009/EK rendelet) alapján az adott esetben a családtámogatási ellátást – mint EGT-tagállam – Svájc folyósítja majd. Az eljárás azzal veszi kezdetét, hogy a kérelmező a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Családi pótlék külföldi tartózkodás esetén

Kérdés:

Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön élő család most vette észre, hogy a gyermekük után folyamatosan kapják Magyarországról a családi pótlékot?

Részlet a válaszából: […] ...időtartamban az EGT-n kívülre utazik, vagy külszolgálatot teljesít, és e jogcímen valamilyen ellátásban részesül, részére a magyar családtámogatási ellátást szüneteltetni kell. Más a helyzet abban az esetben, ha a külföldi tartózkodás az Európai Unión belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Ausztriába költöző személy GYED-e

Kérdés: Jár a továbbiakban a GYED annak a jogosultnak, aki felmondta a korábbi munkaviszonyát, ami után az ellátást változatlanul a korábbi foglalkoztató által üzemeltetett kifizetőhely folyósítja, mert nem létesített új munkahelyet, de időközben a családjával kiköltözött Ausztriába, és a tajszáma inaktiválásra kerül? Amennyiben jogosult az ellátásra, akkor a magyar vagy az osztrák állam lesz a teherviselő?
Részlet a válaszából: […] ...Kormányhivatal illetékes, ha az illető lakcíme bármely másik vármegye közigazgatási területén van (volt). Az illetékes Kormányhivatal Családtámogatási Osztályát kell a teljes tényállás közlésével megkeresni. A kormányhivatal válaszáig a GYED-et a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Fogyatékossági támogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhet fogyatékossági támogatásban egy beszédfogyatékos gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. A fogyatékossági támogatási szerv – általánosságban a kormányhivatalok családtámogatással foglalkozó szervezete – az eljárásában a súlyosan fogyatékos állapotot szakkérdésként vizsgálja. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Heti 35 órás munkaviszony

Kérdés: Van-e bármilyen hátránya a nyugellátásra vagy más pénzbeli ellátásokra annak, ha a munkavállaló heti munkaideje csak heti 35 óra?
Részlet a válaszából: […] ...egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, illetve a családtámogatási ellátások tekintetében nincs.A heti 35 órás munkaviszony részmunkaidőnek minősül, aminek a nyugdíj-megállapítás során – bizonyos esetekben – lehet szerepe. Ha a részmunkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Családi pótlék rendszeres jövedelemben részesülő gyermek esetén

Kérdés: A családi pótlékra való jogosultság szempontjából a köznevelési intézmény tanulója egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez keresőtevékenységet. Beletartozik az egyszerűsített foglalkoztatás bevétele az adóköteles jövedelem fogalmába? Tehát ebben az esetben is él a szabály, hogy ha három egymást követő hónapban ez a bevétel meghaladja a minimálbér összegét, nem jogosult tovább a családi pótlékra?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést két részre lehet és kell osztani. A válasz első része a családtámogatás szempontjából, a második az adózás szempontjából kell, hogy megközelítse a felvetett problémát. A Cst. 4. §-ának i) pontja határozza meg a családi pótlék körében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. A gyermek jelenleg nem tartózkodik az apa háztartásában. A családtámogatási ellátások megállapítása szempontjából a bíróság döntésének kevesebb a súlya, mint a fennálló élethelyzetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] ...is megvannak a feltételei, melyeknek teljesülnie kell. A jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét a magánszemély kérelmére a központi családtámogatási szerv vezetője – jelenleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás folyósítása mindaddig 50-50%-os arányban történik, amíg a családi pótlékra való jogosultság valamennyi feltétele fennáll.A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár központi szerve által e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal családtámogatási szervénél. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa – bentlakásos szociális intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
23