Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. A gyermek jelenleg nem tartózkodik az apa háztartásában. A családtámogatási ellátások megállapítása szempontjából a bíróság döntésének kevesebb a súlya, mint a fennálló élethelyzetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] ...is megvannak a feltételei, melyeknek teljesülnie kell. A jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét a magánszemély kérelmére a központi családtámogatási szerv vezetője – jelenleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás folyósítása mindaddig 50-50%-os arányban történik, amíg a családi pótlékra való jogosultság valamennyi feltétele fennáll.A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár központi szerve által e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal családtámogatási szervénél. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa – bentlakásos szociális intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Külképviseleten dolgozó munkavállaló anyasági támogatása

Kérdés:

Milyen feltételekkel és hogyan veheti igénybe az anyasági támogatást gyermeke születésére tekintettel egy külképviseleten dolgozó munkavállaló?

Részlet a válaszából: […] ...esetben a kérelmet a kérelmező magyar lakcíme szerint illetékes kormányhivatal bírálja el. 2018. január 1-jétől azonban a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül az anyasági támogatás már elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Anyasági ellátás

Kérdés:

Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?

Részlet a válaszából: […] ...esetén gyermekenként ez az összeg 85 500 forint. Természetesen az anyasági támogatás igénylése, megállapítása – mint valamennyi családtámogatási ellátásé – a kérelmező állandó lakhelye vagy tartózkodási címe szerint illetékességgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés:

Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.

Részlet a válaszából: […] ...összege 28.500 forint.A gyermeknevelési támogatás megállapítását, folyósítását kizárólag a területileg illetékes kormányhivatal családtámogatási szerve végzi, így az ellátás iránti igényt is feléjük kell jelezni. A gyermeknevelési támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Elköltöző gyermek családi pótléka

Kérdés:

Kérheti a családi pótlék folyósítását a saját címére az a gyermek, aki annyira elhidegül a szüleitől, hogy elköltözik otthonról? Hogyan kell igényelni ebben az esetben a folyósítási cím változtatását?

Részlet a válaszából: […] ...meg, mert mindkét esetben olyan személyről van szó, aki nem a vér szerinti szülei mellett nőtt fel. Saját jogán kaphatja az említett családtámogatási ellátást az, aki kikerült a nevelésbe vétel alól, illetőleg akinek gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Meddig jogosult gyermeke után családi pótlékra a szülő? Mi az oka annak, hogy megszüntették a folyósítást, annak ellenére, hogy a gyermek még iskolába jár?
Részlet a válaszából: […] ...igazolása mellett, a jogosultnak írásban be kell jelentenie a folyósító szervnek, vagyis a lakcím szerint illetékes kormányhivatal családtámogatással foglalkozó osztályának a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nevelőszülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra a nevelőszülő abban az esetben, ha az egyik kihelyezett gyermek önkényesen eltávozott az otthonából?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő nevelőszülőknek, illetve a gyermekotthon vezetőjének írásban be kell jelentenie az ellátást megállapító kormányhivatal családtámogatással foglalkozó szervezete részére. A felfüggesztéssel azonban csak akkor lehet élni, ha a gyermek engedély nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.
1
2
3
22