Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: A gyermek hány éves koráig jár a családi pótlék abban az esetben, ha nappali tagozatos iskolába jár? Mit jelent a tanév fogalma és időbeli terjedelme? Egy korábbi tájékoztatás szerint: "Ha a családi pótlékot a Magyar Államkincstár Igazgatósága folyósítja, csak abban az esetben kell a tanulói jogviszonyt igazolni, ha az Igazgatóság a nyomtatvány megküldésével arra a szülőt vagy a családi pótlékban részesülő személyt felszólítja. Amennyiben nem érkezik felhívás, ez azt jelenti, hogy az Oktatási Hivatal által közölt állományban a gyermek tanulói jogviszonya szerepel, ezért nem szükséges azt külön igazolni."
Részlet a válaszából: […] ...gondoljuk, hogy a családtámogatás és a hozzá köthetőellátások rendszere egyre bonyolultabb, szövevényesebb lesz, ahelyett hogy ajog alkotói leegyszerűsítenék, közérthetőbbé tennék a szélesebb rétegek számárais. Ezzel az irányvonallal az a probléma, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

20 éves gyermek családi pótléka

Kérdés: Valóban nem jogosult családi pótlékra a szülő az után a gyermek után, aki 2010 márciusában töltötte be a 20. életévét, 2010. júliusig kapta az ellátást, és 2010. szeptembertől érettségi után 2 éves nappali tagozatos szakközépiskolai tanulmányokat kezdett? Az illetékes MÁK 2010 októberében adott tájékoztatása szerint a gyermek után már nem jár az ellátás, ezért nem is fogadták be az igénylést.
Részlet a válaszából: […] ...családtámogatással kapcsolatos jogszabályok, mintvalamennyi jogi norma, sajnos állandó változásban vannak. Ezért még a szakemberekszámára is néha követhetetlen, nem beszélve az utca polgáráról, akinek jelenesetben az ellátása, néhanapján a megélhetése is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Családtámogatási ellátások beteg gyermekek után

Kérdés: Valóban megszűnt-e a magasabb összegű családi pótlék a beteg gyermekek után? Van-e valamilyen új lehetősége az ilyen gyermekeket nevelő családoknak?
Részlet a válaszából: […] ...itt szó? Elöljáróban felhívom a figyelmet, hogya sajátos nevelési igényű tanuló nem jogosít alapesetben magasabb összegűellátásra a családtámogatás keretein belül. Nem összekeverendő a tartósan betegvagy súlyosan fogyatékos személy definíciójával. E két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Magyarországon biztosított román állampolgár családtámogatási ellátásai

Kérdés: Kaphat-e családi pótlékot, illetve egyéb családi támogatást egy Magyarországon biztosított román állampolgár?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazottak.Első lépésként az igénylő a Magyar Államkincstár általrendszeresített nyomtatványon meg kell, hogy igényelje a kívántcsaládtámogatási ellátást, mely családi pótlék, gyermekgondozási segély,gyermeknevelési támogatás, vagy anyasági támogatás lehet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.

Keresőtevékenység családi ellátások igénybevétele alatt

Kérdés: A családi ellátások tekintetében van-e jelentősége annak, hogy a család valamelyik tagja keresőtevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] ...2004. május 1-jétől azonban igen! Magyarország belépett azEurópai Unióba, s ez hatással volt a társadalom minden területére, így acsaládtámogatási ellátásokra is. Fontos momentum, hogy ha valaki családtámogatási ellátástigényel, mely lehet családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 10.

Családtámogatási ellátások

Kérdés: Milyen családtámogatási ellátásokat igényelhet, és hogyan az a házaspár, akiknek megszületett az első gyermeke?
Részlet a válaszából: […] ...az első gyermek megszületik a családban, az nagyöröm! A családtámogatási ellátások igénylésével járó papírmunka már nemannyira.Az újdonsült szülőknek két alapvető dolgot kell figyelembevenni az igények benyújtásánál:1. Lakóhelyüket, mely meghatározza, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 2.

Családtámogatási ellátásban részesülők bejelentési kötelezettségei

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettségei vannak annak a személynek, aki valamilyen családtámogatási ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...fenti kérdés kifejtése előtt fontos kitérni arra, hogypontosan mit értünk családtámogatási ellátáson, illetve milyen ellátásiformákat jelent. Családtámogatási ellátás a:- családi pótlék,- gyermekgondozási segély,- gyermeknevelési támogatás,- anyasági támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Nagykorú beteg gyermek családtámogatási ellátása

Kérdés: Valóban megszűnik-e a családi pótlékra jogosultság az után a beteg gyermek után, akit szülei saját háztartásukban nevelnek, és aki néhány hét múlva betölti a 18. életévét? Mi a teendője a családnak, hogy a nagykorú gyermek után is jogosultak legyenek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] Súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermekre valótekintettel a gyermek 18. életévének betöltéséig a családi pótlék különjogszabályban meghatározott feltételekkel jár. Ez a jogszabály az 5/2003.ESzCsM rendelet. Ebben a rendeletben és mellékleteiben szabályozzák azt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 21.

Családi pótlék érettségizett gyermek középfokú intézményben történő továbbtanulása esetén

Kérdés: Kell-e újra igényelni a családi pótlékot abban az esetben, ha a gyermek érettségi után középfokú oktatási intézményben tanul tovább? Mit kell tennie ebben az esetben egy kifizetőhelynek?
Részlet a válaszából: […] ...gimnáziumitanulók, és 2007 júniusában érettségiznek. Édesapjuk részesül a gyermekek jogán családi pótlékban amunkahelyén működő családtámogatási kifizetőhelyen keresztül. Az iskolaiigazolást előző év, tehát 2006 szeptemberében benyújtotta, ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Felsőoktatási intézményben tovább tanuló gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Mit kell tennie az igénylőnek, hogy megkapja a családi pótlékot, amely 2007. január 1-jétől a nyári szünidőre is jár az után a gyermek után, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább?
Részlet a válaszából: […] ...Kedves olvasónk értesülései azonban helytállóak abból aszempontból, hogy a főiskolai, egyetemi hallgatókkal kapcsolatoscsaládtámogatási szabályozás pozitív irányban változott 2007. január 1-jétkövetően. A családi pótlék összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.
1
2