Vezető tisztségviselő rokkantsági ellátása


Valóban megoldás lehet, ha egy betéti társaság ügyvezető beltagja munkaviszonyban végzi a tevékenységét, és néhány napra fizetés nélküli szabadságot igényel annak érdekében, hogy igénybe tudja venni a rokkantsági ellátást? Az érintett ügyvezető jelenleg táppénzen van, amelynek lejárta után igényelni szeretné az ellátást, ehhez azonban szükséges, hogy ne legyen keresőtevékenysége. Okozhat ez a megoldás esetleg később valamilyen problémát, tekintettel arra, hogy a bt. egyedüli ügyvezetőjéről van szó?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 28-án (420. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7191

[…] keresőtevékenységnek az Flt. szerinti keresőtevékenység minősül azzal, hogy az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül keresőtevékenységnek, amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a Tbj-tv. szerint fennáll, ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét.Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontjában meghatározott definíció alapján a fizetés nélküli szabadság időszaka valóban nem minősül keresőtevékenységnek, tehát a fizetés nélküli szabadságon lévő munkaviszonyban álló dolgozó megfelel a feltételeknek.E megoldás azonban jelen esetben nem a legszerencsésebb, hiszen nem egy "egyszerű" munkavállalóról, hanem a kft. vezető tisztségviselőjéről van szó. Márpedig az Flt. már […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.