Rokkantsági ellátás megállapítása


Milyen időket vesznek figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. június 12-én (339. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5775

[…] Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál töltött hivatásos szolgálat, a Magyar Honvédségnél töltött szerződéses szolgálat, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonai szolgálat időtartama. Biztosítási időként kell figyelembe venni a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozói és társas vállalkozói jogviszonyban töltött időt, ugyanígy a kisiparosként, a magánkereskedőként, a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként, a gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként, a gazdasági munkaközösség tagjaként szerzett szolgálati időt is. A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködő szövetkezeti tag, 1998. január 1-jét megelőzően ipari szövetkezet tag, ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagja, kisszövetkezeti tag, mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tag, mezőgazdasági szakszövetkezeti tag, mezőgazdasági szakcsoport tagjának tagsági ideje, valamint egyéni gazdálkodóként szerzett szolgálati idő is biztosításban töltött időnek minősül.A fentieken túl a biztosítási idő meghatározásakor figyelembe kell venni a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték, továbbá a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, valamint azt az időt, amely alatt a kérelmező rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rehabilitációs ellátásban és rokkantsági […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.