Gépkocsivezetők kiküldetése


Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. április 12-én (416. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7128

[…] felmerült kiküldetési költségek megtérítése címén fizetik a munkavállaló részére, az nem része az adott országban elvárt minimális bérnek. A napidíjat tehát akkor lehet beszámítani az adott tagállamban elvárt minimális bérbe, ha mellette a munkáltató számlák alapján megtéríti a kiküldetéshez kapcsolódó költségeket.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7. pontja értelmében a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző magánszemély (fuvaros) esetén - kizárólag az e tevékenysége tekintetében - igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a 285/2011. Korm. rendelet szerint naponta 60 eurónak megfelelő forintösszeg. A napi 60 euró tehát köztehermentesen kifizethető, azonban ennek egyik feltétele, hogy a kiküldött magánszemély ezenkívül kizárólag a gépjármű üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek megtérítésére jogosult (azaz a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást, például szállást, étkezést nem kap).Ez pedig azt jelenti, hogy a munkavállalók részére kifizetett 60 euró napidíj a kiküldetés során ténylegesen felmerülő költségek megtérítésére szolgál, így azt nem lehet figyelembe venni a külföldi minimálbér számítása során.A megoldás ebben az esetben az lehet, hogy a munkáltató megtéríti a munkavállalónak a kiküldetéssel kapcsolatban felmerült költségeit (szállás, utazás, étkezés). Az ezeken felül - napidíjként - kifizetett összeg ebben az esetben beszámítható a külföldi minimálbérhez.A munkáltató által megtérített költségeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha az elszámolás rendben megtörténik. Ezeknek a költségeknek egy része a kamionsofőrök esetében nem releváns, a teljesség kedvéért azonban ezeket a szabályokat sem árt megismerni.Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) - ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is -, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan kiadások esetén, amelyeket a törvény nem ismer el a magánszemélynél költségnek.Ugyanezen bekezdés q) pontja alapján szintén nem része a jövedelemnek az utazási jegy ellenértéke, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a szállás díját, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.