Választott tisztségviselő biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Biztosítási kötelezettséget keletkeztet egy választott tisztségviselő havi 70.000 forint összegű rendszeres tiszteletdíja a 31 napos hónapokon, tekintettel arra, hogy ilyenkor az egy napra jutó összeg (70.000/31 = 2258 forint) nem éri el a minimálbér 30 százalékának harmincadrészét, azaz a 2320 forintot?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja valóban akként fogalmaz, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre (e körbe tartozik a választott tisztségviselő is) akkor terjed ki a biztosítás, amennyiben "a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Öregségi nyugdíjban részesülő polgármester kereseti korlátja

Kérdés: Van valamilyen korlát egy társadalmi megbízatású polgármester részére választott tisztségviselőként kifizetett díjazásra vonatkozóan abban az esetben, ha öregségi nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj mellett - szemben a korhatár előtti ellátással vagy szolgálati járandósággal - korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Tehát bármilyen összegű díjazásban is részesül, az nem jár biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel, illetve nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Külföldről kapott tiszteletdíj közterhei

Kérdés: Keletkezik Magyarországon járulékfizetési, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség egy magyarországi munkaviszonnyal rendelkező magyar állampolgár Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel nem bíró, nem EGT-tagállambeli társaságból kapott igazgatótanácsi térítése után, amennyiben a magánszemély az igazgatótanácsi térítést megalapozó tevékenységet Magyarországon végzi, illetve ha a tevékenységet külföldön végzi?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a Tbj-tv. 6. §-ának (2) bekezdésében taglalt választott tisztségviselői jogviszonyról van szó. Az említett jogszabályi hely szerint az (1) bekezdés f) pontjában foglaltakon túl munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Biztosítási jogviszony utólagos elbírálása

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a magánszemély és a kifizető kötelezettségeit abban az esetben, ha egy egyesület a választott tisztségviselője éves tiszteletdíját október hónapban fizeti ki a 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig terjedő időtartamra? Az érintett tisztségviselő 2020. augusztus 5-től igénybe veszi a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást is.
Részlet a válaszából: […] A probléma megoldásának jogszabályi hátterét a Tbj-tv. 100. §-ának (1) bekezdésében találjuk, miszerint amennyiben a biztosítási jogviszony elbírálására utólag, 2020. június 30-át követően kerül sor, és annak kezdőnapja 2020. július 1-jét megelőző nap, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

A mezőgazdasági őstermelő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Mire kell figyelnie egy mezőgazdasági őstermelőnek, ha szeretné elkerülni a folyamatos hibaüzeneteket a járulékbevallások beküldése során?
Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelők nagyon gyakran elkövetik azt a hibát, hogy nem ugyanazt a biztosítási időt közlik az 58-as adó- és járulékbevallásban, valamint a T1041-es bejelentőlapon. Az eltérések egyik fő oka a mezőgazdasági őstermelői igazolványok érvényesítéséből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Nyugdíjjárulék-túlfizetés visszaigénylése

Kérdés: A Tbj-tv. 78. §-a alapján visszakaphatja valamilyen módon a járulékot az a magánszemély, aki az adategyeztetési eljárás során észlelte, hogy 2009-től 3 éven keresztül a megbízási jog-viszonyában is levonták a nyugdíjjárulékot annak ellenére, hogy a főállásában a jövedelme meghaladta a nyugdíjjárulék felső határát? A magánszemélynek így jelentős összegű nyugdíjjárulék--túlfizetése keletkezett, amiért cserébe semmilyen szolgáltatásra sem számíthat.
Részlet a válaszából: […] A július 1-jén hatályba lépett új Tbj-tv. 78. §-a bizonyos feltételek mellett valóban lehetővé teszi, hogy a magánszemély elévülési időn túl is "visszakaphassa" a jogviszonyával kapcsolatban nem jogszerűen, azaz tulajdonképpen "feleslegesen" megfizetett nyugdíjjárulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Választott tisztségviselő járulékai

Kérdés: A választott tisztségviselőre is vonatkozik 2020. július 1-jétől a minimálbér 30 százaléka utáni járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha nincs heti 36 órás munkaviszonya? A NAV ezt a tájékoztatást adta a kifizetőnek, de a törvényben nem találták meg az erre vonatkozó szabályozást.
Részlet a válaszából: […] Az új Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése kizárólag a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő munkaviszonyban álló dolgozóra [6. § (1) a) pontja] vonatkozóan vezeti be a havi minimális járulékfizetési kötelezettséget. A tiszteletdíjban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Többes jogviszonyú őstermelő

Kérdés: Helyesen gondolja egy tevékenységét 2019. szeptember 1-jén kezdő mezőgazdasági őstermelő, hogy nem kell majd negyedéves bevallást benyújtania arra való tekintettel, hogy főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 50 ezer forintos tételes adót? Az érintett korábban nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, de családi okok miatt szeptember 16-án megszűnt a hallgatói jogviszonya, így már szeptember hónapra is a főfoglalkozású vállalkozókra előírt 50 ezer forintos tételes adót fizette.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy nem terjed ki a biztosítás arra a mezőgazdasági őstermelőre - és így e jogviszonya alapján természetesen járulékfizetési kötelezettség sem terheli -, aki bármilyen más jogviszonyban [kivéve a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti munkavégzésre irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Tiszteletdíj

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a közhasznú egyesület elnökének biztosítási jogviszonyát abban az esetben, ha a havi tiszteletdíjából származó adó- és járulékköteles jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Ha igen, akkor milyen jogcímkóddal történik a bejelentés, illetve milyen közterheket kell megfizetni a jövedelem alapján?
Részlet a válaszából: […] A jogviszonyt a 'T1041-es nyomtatványon a "1210 Választott tisztségviselő" kódon kell bejelenteni. A kifizetésre kerülő tiszteletdíj nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, így a kifizetőnek a teljes összegből kell levonni a 15 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Nyugdíjas választott tisztségviselő tiszteletdíja

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, illetve le kell vonni a járulékokat egy részvénytársaság öregségi nyugdíjban részesülő elnökségi tagjának havi tiszteletdíjából 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől csak az Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas társadalombiztosítási jogállása változott, a további jogviszonyokban a korábbiakkal azonos módon kell eljárni. Ezért a kérdésben említett választott tisztségviselő biztosítási jogviszonyát a Tbj-tv. 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.
1
2
3
16