tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

26 találat a megadott választott tisztségviselő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Biztosítási jogviszony utólagos elbírálása
Kérdés: Hogyan kell megállapítani a magánszemély és a kifizető kötelezettségeit abban az esetben, ha egy egyesület a választott tisztségviselője éves tiszteletdíját október hónapban fizeti ki a 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig terjedő időtartamra? Az érintett tisztségviselő 2020. augusztus 5-től igénybe veszi a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást is.
Részlet a válaszból: […]tisztségviselőről van szó, akinek biztosítási kötelezettségét 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. között a régi Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, míg 2020. július 1-jétől a Tbj-tv. 6. §-ának f) pontjában foglaltak szerint kell elbírálni.Az alapfeltétel mindkét esetben ugyanaz: amennyiben az érintett havi tiszteletdíjából származó jövedelem (amely megegyezik a tiszteletdíj összegével) eléri a minimálbér 30 százalékát (tehát 2019-ben a 147 000×30 százalék = 44 100 forintot, míg 2020-ban a 161 000×30 százalék = 48 300 forintot), akkor kiterjed rá a biztosítás. Tovább árnyalja a képet, hogy az érintett augusztus 5-től saját jogú nyugdíjas, tehát e naptól még a minimálbér 30 százalékát elérő jövedelem esetén sem terjed ki rá a biztosítás.Amennyiben az említett személyre az elmondottak alapján kiterjed a biztosítás, járulékfizetési kötelezettsége a következők szerint alakul:2019. szeptember-december, illetve 2020. január-június havi tiszteletdíjából 10 százalékos nyugdíjjárulékot és 7 (4+3) százalékos egészségbiztosítási járulékot kell levonni, míg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6599
2. találat: Választott tisztségviselő járulékai
Kérdés: A választott tisztségviselőre is vonatkozik 2020. július 1-jétől a minimálbér 30 százaléka utáni járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha nincs heti 36 órás munkaviszonya? A NAV ezt a tájékoztatást adta a kifizetőnek, de a törvényben nem találták meg az erre vonatkozó szabályozást.
Részlet a válaszból: […]vonatkozik ez a szabály.A helytelen NAV-tájékoztatás valószínűleg "félrehallás" következménye. Ennek az lehetett az alapja, hogy a választott tisztségviselőre - az új Tbj-tv. 6. §-ának (2) bekezdése értelmében - továbbra is akkor terjed ki a biztosítás, ha az e tevékenységből származó járulékalapot képező, azaz az Szja-tv. szerinti adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő havi vagy napi jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát, vagy naptári napokra ennek harmincadrészét. Ha igen, akkor fennáll a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, egyébként függetlenül az érintett heti 36[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6476
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Nyugdíjas választott tisztségviselő tiszteletdíja
Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, illetve le kell vonni a járulékokat egy részvénytársaság öregségi nyugdíjban részesülő elnökségi tagjának havi tiszteletdíjából 2019. évben?
Részlet a válaszból: […]biztosítási jogviszonyát a Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint kell elbírálni, azaz ha a tiszteletdíjból származó havi adóköteles jövedelme eléri a minimálbér (149 ezer forint) 30 százalékát, akkor fennáll a biztosítási kötelezettsége, tehát biztosítottként be kell őt jelenteni, és jövedelmét (a személyi jövedelemadó mellett) 10 százalékos nyugdíjjárulék és 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék is terheli. Az említett határösszeg alatti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6017
4. találat: Választott tisztségviselők járulékai
Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni a lakásszövetkezet elnöke, illetve egyéb tisztség-viselői után abban az esetben, ha a tiszteletdíjuk eléri a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszból: […]bevétel teljes összege alapja az adóelőlegnek és így a járulékoknak is. Ez járulékfizetési szempontból azt jelenti, hogy a - a foglalkoztatót terhelő 22 százalékos szociális hozzájárulási adó, illetve 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás mellett - a biztosított tisztségviselőnek meg kell fizetnie tiszteletdíja után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 4 százalékos természetbeli egészségbiztosítási járulékot és a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. (Ez utóbbi alól a saját jogú nyugdíjasnak minősülő biztosított mentesül.) A teljesség kedvéért jegyezzük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5460
Kapcsolódó tárgyszavak:
5. találat: Választott tisztségviselő külföldi kiküldetése
Kérdés: Helyesen járt el az a szervezet, amely a választott tisztségviselői jogviszonyban elnöki feladatait tiszteletdíj felvétele nélkül ellátó, megbízási jogviszonyban nem álló, biztosítottnak nem minősülő személy részére külföldi kiküldetés címén több éven keresztül napidíjat fizetett ki, melyből szja és nyugdíjjárulék is levonásra került? Amennyiben nem helyes ez az eljárás, milyen jogcímen kellett volna a szervezetnek a kifizetéseket elszámolnia, és milyen közterheket kellett volna megfizetnie a kifizetett összeg után?
Részlet a válaszból: […]meg. Amennyiben a kérdésben szereplő választott tisztségviselő tényleges külföldi kiküldetésért részesült napidíjban, úgy annak 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő összeg adómentes bevételnek minősül, és az után járulékfizetési kötelezettség sem merül fel. A 30 százalék, illetőleg napi 15 euró feletti rész azonban nem önálló tevékenységből származó jövedelem címén [Szja-tv. 2. § (6) bekezdése, 24. § (1) bekezdés e) pont] a magánszemély adóköteles bevételének számít, melynek egésze jövedelem. Utána a kifizetőt a 16 százalékos személyijövedelemadóelőleg-levonási kötelezettségen túl - biztosítási kötelezettség keletkezése esetén - a 27 százalékos mértékű szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség vagy - biztosítási jogviszony hiányában - 27 százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli. Biztosítási jogviszony esetén a választott tisztségviselő juttatásából az egyéni járulékokat - a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot - is le kell vonni. A választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségéről abban az esetben beszélhetünk, amennyiben az adókötelesnek minősülő "napidíja" eléri a minimálbér harminc százalékát (30 450 forintot), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (1015 forintot). Hozzátesszük, hogy a leírtak csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4593
6. találat: Választott tisztségviselők tiszteletdíjának közterhei
Kérdés: Valóban szociális hozzájárulási adót kell fizetni az egészségügyi hozzájárulás helyett 2012. január 1-jétől a részvénytársaságnál munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző választott tisztségviselők a minimálbér 30 százalékát el nem érő tiszteletdíja után?
Részlet a válaszból: […]szerinti önálló tevékenységből származó adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem, illetve - ugyanezen szakasz (2) bekezdésének h) pontja értelmében adófizetési kötelezettséget keletkeztet az Szja-tv. szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet, az egyéni vállalkozói tevékenységet, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló jogviszony. A megbízási díj után tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3672
7. találat: Köztestület választott tisztségviselőjének személygépkocsi-használata
Kérdés: Köztestület választott képviselői céges autót használnak a feladatok ellátására. Milyen adózási következményekkel kell számolni, ha a céges autót magáncélra is használják, és annak költségét a cég viseli, illetve mi a helyzet akkor, ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély autóját minden költséget viselve, és azt a magánszemély használja, akár magáncélra is?
Részlet a válaszból: […]magáncélú használatával kapcsolatosan sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. A személygépkocsi üzemeltetésének költségeit a tulajdonos kifizető a saját nevére szóló számlákkal igazolja, és könyvelésében feltünteti. Ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély személygépkocsiját, akkor a magánszemélynek ingó dolog bérbeadása címén keletkezik önálló tevékenységgel kapcsolatos bevétele. A kifizető által bérelt személygépkocsi magáncélú használata esetén azonban ezen a címen adófizetési kötelezettség nem keletkezik. A Gjt. 17/A § (1) bekezdése szerint adóköteles az a Szja-tv. szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, és az a személygépkocsi is, amely után a számviteli törvény vagy személyijövedelemadó-törvény alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3067
8. találat: Társasház választott tisztségviselőjének tiszteletdíja
Kérdés: Kérheti-e egy társasház nyugdíjas választott tisztségviselője havi 12 000 forintos tiszteletdíja kis összegű kifizetésként történő elszámolását?
Részlet a válaszból: […]választhatja azt a lehetőséget, hogy jövedelméből a legmagasabb adókulcs szerinti adót külön adózó (ún. kis összegű) kifizetésként kezeljék. Ebből következően a havi 12 ezer forintos tiszteletdíjat az összevont adóalap részeként kell kezelni, és alkalmazni kell rá a "szuperbruttósítás" szabályait. Az említett összeg alapulvételével a választott tisztségviselőre
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3054
9. találat: Választott tisztségviselők munkaerő-piaci járuléka
Kérdés: Kell-e 2010. január 1-jétől a választott tisztségviselők után munkaerő-piaci járulékot fizetni, illetve ha valaki ugyanazon cégnél munkaviszonyban is áll, és választott tisztségviselő is, akkor hogyan alakul a cég munkaerőpiacijárulék-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […](2) bekezdéseiben, a 19. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 20. § (1) bekezdésében, továbbá a 25/A. §-ában. E jogszabályhelyek rendelkezései szerint a választott tisztségviselők akkor esnek biztosítási kötelezettség alá, amennyiben a járulékalapot képező tiszteletdíjuk eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét (2010-ben havi 22 050 forintot, illetve napi 735 forintot). 2010. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalék, amely magában foglalja az 1 százalékos mértékű munkaerő-piaci járulékot is. A biztosításra előírt összeghatárt elérő tiszteletdíj esetén a cég a választott tisztségviselők után köteles megfizetni a 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot, ami azt jelenti, hogy ezzel a munkaerő-piaci járulékot is meg kell fizetnie. A választott tisztségviselőket terhelő munkaerőpiacijárulék-fizetési kötelezettség a foglalkoztatóétól eltérően alakul, ugyanis a biztosításra előírt összeghatárt elérő tiszteletdíj esetén sem kell a díjazásuk után munkaerő-piaci járulékot fizetniük. (Megjegyezzük,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2872
10. találat: Választott tisztségviselők külföldi kiküldetése
Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a választott tisztségviselők részére külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett devizaellátmány után? A tisztségviselők tiszteletdíjat kapnak, amely biztosítási kötelezettség alá esik, és a cég tevékenységével összefüggő feladatok ellátása érdekében utaznak külföldi kiküldetésre.
Részlet a válaszból: […]önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely után ugyancsak meg kell fizetni a társadalombiztosítási és egyéni járulékokat. A 168/1995. Korm. rendelet előírásaiból kell kiindulnunk. E szerint ugyan az ellátmányból napi 15 eurónak megfelelő összeg elismerhető igazolás nélkül költségként,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2591
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést