tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott sofőr tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ausztrián áthaladó sofőr

Kérdés: Melyik ország szabályai szerint kell levonni és megfizetni a járulékokat az Ausztriába belépő gépkocsivezetők esetében, tekintettel arra, hogy 2017. január 1-jétől kötelező számukra az osztrák minimálbért megadni, és a ZKO3 nyomtatványon be kell jelenteni őket?
Részlet a válaszból: […]igazolni tudja: kiküldetése alatt a munkabére eléri az osztrák minimálbért. Ehhez a gépkocsivezetőnél kell lennie a munkaszerződésnek, illetve a bérbesorolásra vonatkozó dokumentumoknak.Mindez azonban a sofőr társadalombiztosítási jogállását nem érinti, tehát ő továbbra is a magyar jog hatálya alatt marad, munkabére - így értelemszerűen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5306
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Alkalmi munkavállaló napidíja

Kérdés: Elszámolható a 40 euró összegű napidíj egy alkalmi munkavállaló kamionsofőrnek? Amennyiben igen, akkor ez hogyan történik, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási elszámolásnál ennek nincs helye?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódó költségtérítések egy részében a jövedelem meghatározása során lehetőség biztosít a költségek érvényesítésére, vagy igazolás nélküli költségelszámolásra - például munkába járás költségei, hivatali, üzleti utazás költségei vagy a külföldi kiküldetés során fizetett költségtérítések.Alkalmi munkavállaló esetében az Efo-tv. 4. §-ának (1a) bekezdése a következők szerint írja elő az egyszerűsített foglalkoztatás bérezésének minimumát: "az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár."Az Efo-tv. a bérminimumot írja elő, a munkáltató saját elhatározásából a minimális bért meghaladóan fizethet munkabért az alkalmi munkavállalónak. Nem tilos az egyszerűsített foglalkoztatott részére költségtérítést fizetni sem, sőt, az Mt. korábban hivatkozott szakasza alapján ez bizonyos esetekben a munkáltató kötelezettsége.Az Szja-tv. 3. §-ának 12-13. pontjai határozzák meg a külföldi kiküldetés, illetve a külszolgálat fogalmát. Külföldi kiküldetés: a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli (a továbbiakban: külföld) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást. Külszolgálat: a munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés. Az Szja-tv. a külföldi kiküldetés fogalmát tágabb értelemben használja, mint az Mt., mert azt nemcsak munkaviszonyban értelmezi, hanem minden olyan munkavégzésre irányuló jogviszonyban, ahol a magánszemély a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében végez külföldön munkát. Ezért egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban is lehetőség van az Szja-tv. felhatalmazása alapján megalkotott 285/2011. Korm. rendelet alapján költségtérítést fizetni. E szerint a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott alkalmi munkavállaló részére napi 40 eurónak megfelelő összeg, 2016-tól a 259/2015. Korm. rendelet alapján napi 60 eurónak megfelelő összeg fizethető.Ebben az esetben az a kérdés, hogy a külföldi kiküldetés miatt kifizetett költségtérítés, illetve általában az alkalmi munkavállaló részére kifizetett költségtérítés milyen adóterhet visel. Az Efo-tv. 7. §-ának (1)-(2) bekezdései tartalmazzák az irányadó rendelkezéseket. Az (1) bekezdés szerint az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyijövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az Szja-tv., illetve a Tbj-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.A (2) bekezdés értelmében a személyijövedelem­adó- és járulékfizetési kötelezettségekre az egyszerűsített foglalkoztatás eseténa) a 2. § 1. és 2. pontjában meghatározott mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén,b) a 2. § 3. pontjában meghatározott alkalmi munka eset eibenaz Szja-tv. és a Tbj-tv. rendelkezéseit a 8-9. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.Fő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4928
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Nemzetközi fuvarozást végző sofőr munkaideje, pótlékai

Kérdés: Mennyi lehet a ledolgozott idő, a pihenőidő és a rendelkezésre állási idő egy nemzetközi fuvarozásban dolgozó sofőr foglalkoztatása esetén? Milyen esetben kell alapbért, illetve pótlékokat fizetni? Végezheti egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkáját?
Részlet a válaszból: […]Mindebből tehát az a következtetés vonható le, hogy a munkaidő, a pihenőidő, illetve a rendelkezésre állás tekintetében főszabályként az AETR Megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. Az utazó munkavállalók munkaidejére vonatkozó speciális szabályokat a gépjárművezetőkre csak az ebbe a körbe tartozó munkavégzésük, feladataik esetén kell alkalmazni, viszont ezek a szabályok irányadóak akkor is, ha a munkavállaló nem minősül utazó munkavállalónak, azonban részben ilyen munkát végez. Az utazó munkavállalók munkaidejére vonatkozó alapvető rendelkezés, hogy esetükben a munkáltatónak kötelező munkaidőkeretet megállapítania [Kk-tv. 18/C. § (1) bekezdés]. Ennek során csak napi 8 órás munkaidő vehető elszámolási egységként figyelembe, tehát a munkaadó által nem minősíthető a munkakör készenléti jellegűnek, és ennek megfelelően a napi 12 órás munkaidő sem írható elő. Az utazó munkavállalók esetében a munkáltató négy hónapos időtartamra rendelkezhet a munkaidőkeretről, a kollektív szerződés pedig nem négy, hanem hat hónapra állapíthat meg munkaidőkeretet. A munkaidőkeret átlagában a heti munkaidő a 48 órát nem haladhatja meg. A heti munkaidő a 60 órát nem haladhatja meg, azonban - eltérően az általános előírásoktól - ettől kollektív szerződés eltérhet. Rendkívüli munkavégzésnek a munka­időkereten felüli munkavégzés minősül. A rendelkezésre állási idő és az ezt közvetlenül követő munkaidő együttes időtartama a 24 órát nem haladhatja meg, kivéve ha a munkavégzés határátlépéshez vagy egyéb halaszthatatlan tevékenységhez kapcsolódik. A pihenőidőre vonatkozó szabályok szerint a munkaközi szünet nélkül, folyamatosan végzett munka a 6 órát nem haladhatja meg. Amennyiben a teljes napi munkavégzés ideje 06.00 és 09.00 óra közötti, azt legalább 30 perces, amennyiben meghaladja a 9 órát, legalább 45 perces munkaközi szünettel kell megszakítani. A munkaközi szünetet egyenként legalább 15 perces időszakokra a munkavállaló feloszthatja. Ha - határátlépés vagy egyéb halaszthatatlan tevékenység miatt - a munkavégzési idő és az azt követő rendelkezésre állási idő együttes tartama a 24 órát meghaladja, a rendelkezésre állást követő első lehetséges időpontban a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4315