tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Munkaidő készenléti jellegű munkakörben

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. december 15. (Társadalombiztosítási Levelek 390. szám, 6666. kérdés)

Kérdés: Készenléti jellegű munkakörben van mód egy telepőr napi 9 órás részmunkaidőben történő foglalkoztatására úgy, hogy a minimálbér arányos részében (161 000/12×9), 120 750 forint alapbérben állapodnak meg a felek? A munkáltatónál 6 havi munkaidőkeretben, rendes beosztás szerint 14 és 24 órára vannak beosztva a dolgozók úgy, hogy egy nap munkavégzést követően két pihenőnap következik. A havi 2008-as járulékbevalláson részmunkaidősként kizárólag az 1-39 órában foglalkoztatottakat lehet jelenteni, a heti 45 órás munkavállalót csak főállásúnak fogadja el, mivel ez több mint 40 óra. A 20T1041-es bejelentésen a heti 45 órát tüntette fel a munkáltató. Részmunkaidő vagy teljes munkaidő a helyes ebben az esetben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkaszervezést lehetővé tevő munka- és pihenőidő-szabály alkalmazható. Ezek közül azonban bizonyos szabályok alkalmazása a felek megállapodásához kötött, tehát ezekben a munkáltató nem dönthet egyoldalúan. Ilyen munkaidőszabály az, hogy készenléti jellegű munkakör esetén a felek megállapodása alapján a napi 8 órás teljes munkaidő (általános teljes munkaidő) legfeljebb 12 órára emelhető. Fontos felhívni a figyelmet, hogy ez a napi munkaidő nem azonos a beosztás szerinti napi munkaidővel. A munkáltató ennek a napi munkaidőmértéknek az alapulvételével oszthatja be munkavégzésre a munkavállalót, a munkaidő-beosztás szabályait figyelembe véve.Ugyancsak a felek írásbeli megállapodása esetén van lehetőség arra, hogy a munkáltató a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló beosztás szerinti napi, heti munkaidejét az általános szabályoktól eltérően legfeljebb napi huszonnégy, heti hetvenkét órában állapítsa meg. Ezt a megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret elrendelése esetén a munkaidőkeret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. A megállapodás felmondása esetén a munkavállalót jogellenesen hátrány nem érheti.Amennyiben a felek az általános teljes munkaidőnél magasabb munkaidőben állapodnak meg, mindenképpen szükséges a megállapodásban rögzíteni a munkakörre irányadó magasabb teljes munkaidő mértékét, mert az lehet a legfeljebb 12 órás napi teljes munkaidőnél kevesebb, így akár 9 óra is. Ebből kifolyólag az általános teljes munkaidőnél magasabb, de a 12 órás munkaidőnél kevesebb napi munkaidő esetén akkor állapítható meg aggálytalanul a foglalkoztatás részmunkaidős jellege, ha a felek ezt kifejezetten kikötötték, továbbá fontos, hogy a megállapodásból kitűnjön az adott munkakörre a felek által megállapított magasabb teljes munkaidő, amelynek mértékéhez viszonyítva a részmunkaidő megállapítása történt.A magasabb teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók minimálbére (garantált bérminimuma) megegyezik az általános teljes munkaidőben foglalkoztatottakéval. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a munkavállaló foglalkoztatása - a munkaköre készenléti jellegére tekintettel - napi 12 órára emelt teljes munkaidőhöz képest napi 9 órás részmunkaidőben történik, akkor a rá irányadó minimálbér (garantált bérminimum) összege a teljes munkaidőre jogszabályban megállapított összeg 9/12-szerese.A NAV 2008. jelű bevalláshoz kiadott útmutatója (Útmutató) a részmunkaidőhöz kötött kedvezmények vonatkozásában a részmunkaidős foglalkoztatást úgy definiálja, hogy részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes[…]

Figyelmébe ajánljuk

Átminősítheti-e egyoldalúan készenléti jellegű munkakörré a munkáltató egy üzemanyag­töltő állomáson dolgozó munkavállalója munkakörét abban az esetben, ha az ügyfélforgalom az utóbbi időszakban jelentős mértékben csökkent, és ezért a kútkezelői munkafeladatokat...

Tovább a teljes cikkhez

Foglalkoztathatja-e egy vállalkozás 24/48 órás munkabeosztásban a munkaviszony keretében alkalmazásban álló portásokat? Mennyi a maximális (túlóra nélküli) havi órakeretük abban az esetben, ha a cégnél nincs kollektív szerződés? Helyesen jár-e el ugyanez a munkáltató, ha...

Tovább a teljes cikkhez

Lehet-e a biztonsági őröket megszakítás nélküli, készenlét esetén napi 24 órában foglalkoztatni? Munkakörük részben vagy egészben készenléti jellegűnek minősül-e? Amennyiben a készenlét teljes időtartamára megkapják a munkabérüket, fizetendő-e részükre bérpótlék,...

Tovább a teljes cikkhez

Megszakítás nélkülinek vagy készenléti jellegűnek minősül-e azoknak az éjszakai portásoknak a munkarendje, akik egy naponta 6.00 óra és 22.00 óra között üzemelő művelődési házban állandó éjszakásként 18.00 óra és 6.00 óra között látják el szolgálatukat, heti...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére